DĚTSKÉ SKUPINY V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Dětská skupina při mateřské škole Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

 

reg. číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000629

 

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

 

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny pro děti od dvou let věku, do tří let věku. V městské části Praha 14 jsou provozovány dvě dětské skupiny - MŠ Zelenečská 12 dětí a MŠ Vybíralova 17 dětí.

 

Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření kvalitní péče o děti přispět k vyšší zaměstnatelnosti rodičů, zejména na trhu práce často diskriminovaných matek s malými dětmi a umožnit cílové skupině lepší sladění pracovního rytmu s péčí o děti.

aktuální informace pro rodiče

NÁSTĚNKA   -   POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE    06.05.2020      -->  ZDE

TERMÍN ZNOVU-OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, podle souboru hygienických pokynů pro MŠ 

níže specifikuji podmínky, za kterých bude obnoven provoz naší školy do konce června 2020.

 

Termín otevření školy – 25. 5. 2020

 

 • Provoz školy: 7:00 – 17:00 hod., Provoz Dětské skupiny: 7:00 – 16:00 hod.

 • Děti nemusejí mít při pobytu v areálu MŠ roušku (vnitřní prostory školy, školní zahrada).

 • Účastnit vzdělávání, se může dítě, které nevykazuje známky onemocnění (zvýšená teplota, rýmy, kašel…).

 • Rodič bude dítě předávat ve vchodu školy určenému zaměstnanci, který bude pověřen ředitelkou školy. Vždy je nutné před vchodem dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve vchodu si bude dítě po předchozím zazvonění na třídu i vyzvedávat mezi 12,30 a 13,00 nebo mezi 14,30 a 16,00 v případě, že děti nebudou na školní zahradě, kde si děti vyzvednout rodiče mohou u branky.

 • Nesmí docházet k větší kumulaci osob před budovou MŠ. Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Navíc je nutno nezapomenout zachovat dvoumetrové rozestupy a mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky.

 • Děti si do MŠ nebudou nosit osobní věci – hračky, knihy mimo oblečení a obuvi, nenosí do MŠ žádné jídlo ani pití.

 • Každé dítě přinese do MŠ prázdnou a podepsanou lahev na pití.

 • Vzdělávání bude probíhat v areálu školy za zpřísněných hygienických podmínek.

 • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.

 • Děti budou od prvního dne provozu školy do konce června rozděleny do skupin, nemusejí tedy být ve své třídě, nemusejí mít svoji učitelku.

 • Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy zaniká s termínem znovuotevření školy.

 • Jiné možnosti čerpání OČR se dotazujte na OSSZ. Vše je v jednání stále na ministerstvu…

 • Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA. Ochrana Vás rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců mateřské školy a zejména dětí.

 • Dnes (6. 5. 2020)Vás paní učitelky obvolávaly, aby naše škola byla připravena na provoz, stravování… ohledně počtu dětí.

 • Děkuji za Vaši vstřícnost, ochotu a spolupráci s naší školou. Moc si toho vážíme, mohu napsat za nás všechny.

Zychová Helena, ředitelka školy


P. S. Informace (netýkají se Dětské skupiny), které Vám k dnešnímu dni (6. 5. 2020) nemohu poskytnout, protože nejsou v mojí kompetenci. Jedná se o prázdninový provoz pro přihlášené děti a placení školného po obnově provozu. Samozřejmě, až budu vědět, budu Vás informovat.

Provoz Mateřských škol.png
Čestké prohlášení.png

UKONČENÍ PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY

Důvody pro zrušení oprávnění stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče

o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění v ustanovení § 19 odst. 2.

 

Vážení rodiče,

 

chtěla bych Vás informovat o zrušení Dětské skupiny při Mateřské škole

Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 ke dni 30. 6. 2020.

Jak už to někdy bývá, něco končí, ale zároveň něco začíná. V našem případě nejde o žádnou velkou provozní změnu, ale spíše o změnu ohledně administrativní zátěže a financování. Prostory Dětské skupiny, budou i nadále sloužit dětem 2-3letým od 1. 9. 2020, ale vše bude plně v kompetenci Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500. Loupežníčci budou sedmou třídou naší mateřské školy. Taktéž i zaměstnanci Dětské skupiny budou u nás pracovat i nadále.

Děkuji Vám všem rodičům za spolupráci během docházky a jakékoliv dotazy můžete směrovat na paní vychovatelky, nebo na ředitelku školy. S většinou z Vás se budu potkávat u Zápisu do naší školy, třídách, akcích školy, atd.

Helena Zychová, DiS., ředitelka školy

PLATEBNÍ INFORMACE 2019/2020

MS_-_Platební_informace.png

KLUB RODIČŮ 2019/2020

MSS - KR.png

ŠKOLNÍ ROZVRH   MŠ 2019/2020

Organizace_školního_roku_2019-2020.png

ŠKOLKA BEZ VŠÍ - KOUZELNÝ "VŠIVÁČEK"

MS - BezVší_.png
MS - BezVší.png
MS - BezVší_web.png

kalendář akcí

DS V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Evropská unie - Projekt
MDS - EU.png
NÁVŠTĚVNOST