aktuální informace pro rodiče

NÁSTĚNKA   -   POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE    04.07.2020      -->  ZDE

Přání.png

OMLUVY DĚTÍ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY  NA MŠ SADSKÁ

Vážení rodiče,
v době prázdninového provozu v červenci 2020 na odloučeném pracovišti Sadská,


Vás prosím o omluvy nahlášených dětí na tel. číslo 281863754.

Děkuji za pochopení. 

Zychová Helena, ředitelka školy

MS - přijaté děti.png

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI

NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 2-3LETÉ DĚTI

-----------------------------------

ukončení Dětské skupiny k 30. 6. 2020 a následné otevření třídy s menším počtem dětí (12)

2-3 letých od 1. 9. 2020)

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT od 19. do 30. ČERVNA 2020

PODLE:

Stanovených kritériích pro přijímání dětí do třídy s menším počtem dětí od 2 do 3 let na školní rok 2020/2021

 

  1. Děti, které se do třídy pro 2-3 leté děti mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které jsou narozeny v časovém rozmezí od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 a jsou i takto řazeny (od ledna do srpna).

 

  2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha        9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které jsou narozeny v časovém rozmezí od        1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 a jsou i takto řazeny (od ledna do srpna) po dětech spádových.

 


  3. Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
      očkováním.


Vydávání dokumentů:

Žádost a Evidenční list si můžete stáhnout na webu školy: www.ms-zelenecska.cz


Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem.
Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je kdykoliv vyzvednout.

 


Vrácení vyplněných dokumentů:


29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 od 8.30 – 11.30 a 13 – 16.00hodin


 Vyplněná Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list
 Rodný list dítěte
 Občanský průkaz rodiče
 V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné
přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
 U cizích státních příslušníků pas, nebo doklad k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu

Zveřejnění rozhodnutí:
3. 7. 2020 na webu a vchodu školy


Vydávání rozhodnutí: 
7. 7. 2020 od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:00hodin.


Výsledky řízení budou také oznámeny na vchodu školy a na webu školy pod registračními čísly, která budou vydána při odevzdání dokumentů. Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou. 

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O  LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2020

Prázdninový provoz bude zajištěn pro již přihlášené děti.

V červenci od 7.7.2020 bude otevřeno naše odloučené pracoviště Sadská 530a to v rozsahu dvou tříd. Od 7:00- 17:00hodin.

Děkuji za pochopení. 

Zychová Helena, ředitelka školy

PLATEBNÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,


věnujte pozornost změně předpisu plateb, ke které dochází od Září 2020. 

Platby 2020-2021.png

KLUB RODIČŮ - KOMPENZACE

Vážení rodiče,


chtěli bychom Vás poprosit, abyste nás kontaktovali ohledně kompenzací za Klub rodičů.

Jedná se o vrácení částky 300,- Kč a u Dětské skupiny je částka 240,- Kč.

 

V případě zájmu směřujte Vaší žádost paní Tomečkové, která je předsedkyní Klubu rodičů na email: kristyna.tomeckova@gmail.com .


Mockrát děkujeme.
Za Klub rodičů paní Kristýna Tomečková

KOMPENZACE ZA NEODUČENÉ HODINY KROUŽKŮ

Vážení rodiče,


chtěli bychom Vás touto cestou poprosit, abyste nás kontaktovali ohledně kompenzací za neodučené hodiny kroužků Zpěvu, Flétny, Keramiky a Zumby v MŠ Zelenečská a kroužků Keramika a Zumba a na
odloučeném pracovišti Sadská na náš email:  praha@rytmik-krouzky.cz


Mockrát děkujeme.

 

Společnost Rytmik Dětem o.p.s.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/20021

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 

 ROZHODNUTÍ - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 

 

     ROZHODNUTÍ - SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ

 

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou vydávána

ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 8:30 – 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin

proti podpisu na budově Zelenečská 500.

 

PŘIJATÉ DĚTI 

Rodiče prosím o donesení originálů ke kontrole (rodný list a občanský průkaz pro kontrolu
spádovosti) a taktéž, kdo nemá doktora, pouze očkovací průkaz, tak prosím o doplnění a donesení
Evidenčního listu, kde bude vyplněn lékař. Pokud nebudete mít ke čtvrtku 28. 5. 2020, tak se
domluvíme na doplnění k jinému datu.


U přijatých dětí je taktéž povinností rodičů, v případě, že jejich dítě nenastoupí do naší MŠ, z důvodů přijetí na jiné mateřské škole či z jiných důvodů k 1. 9.2020, tuto skutečnost nahlásit. Uvolněná místa budou nabídnuta nepřijatým dětem dle naplnění kritérií.


Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí nemůže bohužel proběhnout.

Při kontrole originálu Vám bude předána informační brožurka a taktéž bude na webu ke stažení. Variabilní symbol pro platby Vám bude odeslán emailem v průběhu prázdnin, taktéž přidělení dětí do tříd bude řešeno až v průběhu prázdnin. Tuto informaci se také dozvíte později.

ODKAZ --> LETÁK PRO NOVÉ RODIČE

VŠE O ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 --> ZDE


NEPŘIJATÉ DĚTI
Prosím rodiče o vyzvednutí rozhodnutích záporných, …… Nutné, jinak byste museli na poštu, odesílali
bychom doporučeně. Děkuji za pochopení.

  • Ředitelka školy, Zychová Helena, DiS.

kalendář akcí

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠHloubetin64_-_eu.png
MSZ_PROJEKT.png
MSZ_VÝZVA.png
MSZ_VÝZVA_28.png

PLATEBNÍ INFORMACE 2020/2021

Platby 2020-2021.png

ŠKOLNÍ ROZVRH   MŠ 2019/2020

Organizace_školního_roku_2019-2020.png

KLUB RODIČŮ 2019/2020

MSZ - KR.png

ŠKOLKA BEZ VŠÍ

"KOUZELNÝ "VŠIVÁČEK"

MS - BezVší_web.png
MS - BezVší.png
MS - BezVší_.png
NÁVŠTĚVNOST