aktuální informace pro rodiče

NÁSTĚNKA   -   POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE    21.09.2020      -->  ZDE

Pokyn ředitelky mateřské školy k provozu škol je od 1. 9. 2020 přílohou Školního řádu školy.

Celý soubor ke stažení --> ZDE

MS _ O _ 2.PNG
MS _ O _ 3.PNG
MS _ O _1.PNG

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

„Rodinné konstalace” (Vztahy v rodině a jejich vliv na vývoj dítěte)

Mgr. Iva Freslová

Úterý 22. 9. 2020, od 16:00 hodin,

třída „Čerti”

 

 

Přednáška je zdarma a prosíme bez dětí. Děti, které navštěvují naší školu (i děti ze Sadské) pohlídáme v době přednášky. Přímo na Zelenečské v jiné třídě.

 

 

Více informací o této známé terapeutce naleznete na www.eaf-terapie.cz

Mgr. Iva Freslová

LOGOPEDIE PRO PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče, 

i v tomto školním roce je možnost přihlásit Vašeho předškoláka na logopedii přímo ve školce.

Logopedie bude probíhat individuálně s každým dítětem a to každou středu – sudé týdny na Zelenečské a liché týdny na Sadské.

Pro přihlášení pište prosím na email ms_logopedie@centrum.cz a do předmětu uveďte jméno a třídu dítěte. Přihlášení do 21.9.2020.

Případné konzultace jsou možné po předchozí emailové domluvě.

Budu se těšit na společnou spolupráci

Mgr. Hankeová Marie

 

Vše k začátku školního roku 2020/2021.

 

Vážení rodiče.

Léto, prázdniny pomalu končí a za týden se sejdeme společně opět v naší mateřské škole.

Prvním školním dnem bude úterý 1. 9. 2020. Provozní doba naší školy se vrací do normálního „předkoronavirového“ stavu. Tudíž od 6:30hodin do 17:25 hodin.

Veškeré podrobnější informace k chodu naší školy a variabilní čísla k platbám jsem novým dětem/rodičům rozesílala emailem v červenci. Taktéž umístění do tříd.

Abychom si spoustu věcí v klidu řekli, budou třídní schůzky pro Zelenečskou v úterý 15. 9. 2020 od 17:00 hodin na zahradě školy – popřípadě za deště v zahradním domečku. Rodiče dětí ze Zelenečské a třídy Loupežníčci, se sejdeme již v 16:30hodin, protože děti 2-3 leté mají přece jen jiné potřeby než dětí starší tří let. A je potřeba si věci směrem k výuce takto malých dětí říci.

Třídní schůzky pro odloučené pracoviště Sadská budou o den později, středa 16. 9. 2020 od 17:00hodin, taktéž na zahradě či v případě deště v zahradním domečku.

Kroužky dětí až od října. Jen plavání začíná dříve - v týdnu třídních schůzek. Plavání na Zelenečské řešte prosím s paní učitelkou Majkou Malou a na Sadské s paní učitelkou Katkou Fábikovou. Bližší informace k jednotlivým kroužkům budou průběžně zveřejňovány, nyní dohledáte na webu informaci ke kroužku Sparťanská fotbalová školička (přípravka na jakýkoliv sport). Taktéž ke kroužkům budou bližší informace právě na třídních schůzkách, kde budou přítomni i lektoři kroužků. Třídní schůzky budou bez dětí a pokud opravdu nemůžete zajistit (tímto Vás o toto prosím), budete mít možnost hlídání dítěte v MŠ učitelkou na třídě.

Vstup prozatím bez roušky, ale prosím o dodržování veškerých hygienických zásad a především nepodceňování veškerých zdravotních příznaků Vašich i Vašich dětí. Ráno budete předávat děti ve třídách učitelkám. Pokud budou děti v odpoledních hodinách na zahradě, budou odcházet s Vámi ze zahrady a do šaten se již nebude zbytečně vstupovat (vše budou mít v taškách, batůžkách). Změna také bude pro odcházení dětí po obědě, děti budou přiváděny do šaten v půl jedné a vydávány rodičům z šaten, abychom zamezili zbytečnému pohybu do tříd, kde probíhá odpočinek dětí.

Toto jsou nejdůležitější věci.

V úterý ráno počítejte s lehkou, ale nezbytnou vstupní administrativou.

Pro školní rok 2020/2021 Vám přeji dostatek klidných dní ve zdraví, aby byl považován Vámi za pohodový ve všech směrech.

 

Zychová Helena, ředitelka školy

PLATEBNÍ INFORMACE 2020/2021

Platby 2020-2021.png

ŠKOLNÍ ROZVRH   MŠ 2020/2021

Organizace_Å¡k._roku_2020-2021.PNG

KLUB RODIČŮ 2020/2021

MSS - Klub rodičů.PNG

PLATEBNÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍMU ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,


věnujte pozornost změně předpisu plateb, ke které dochází od Září 2020. 

Platby 2020-2021.png

kalendář akcí

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MS - MS Hloubětín 64.PNG
MSZ_PROJEKT.png
MSZ_VÝZVA.png
MS - MS Hloubětín 28.PNG
MS - MS Hloubětín 49.PNG
Sparťanská školička 2020_2021.PNG
MS - Projekt.PNG

UŽITEČNÉ

ŠKOLKA BEZ VŠÍ

"KOUZELNÝ "VŠIVÁČEK"

MS - BezVší_web.png
MS - BezVší.png
MS - BezVší_.png
NÁVŠTĚVNOST