aktuální informace pro rodiče

NÁSTĚNKA   -   POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE    20. 10. 2020      -->   ZDE

INFORMACE PRO RODIČE

Počínaje dnešním dnem je odloučené pracoviště v Sadské ulici "MŠ Sadská" z důvodu karantény až do odvolání uzavřena.

více informací sdělí telefonicky ředitelka školy

Pokyn ředitelky mateřské školy k provozu škol je od 1. 9. 2020 přílohou Školního řádu školy.

Celý soubor ke stažení --> ZDE

MS _ O _ 2.PNG
MS _ O _ 3.PNG
MS _ O _1.PNG

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

bohužel stoupají počty nakažených rodičů (výsledky dětí nemocných rodičů zatím negativní) a z tohoto důvodu omezuji vstup Vám zákonným zástupcům a doprovázejícím osobám.

RÁNO:

Vstup do budovy školy není umožněn zákonným zástupcům, ani doprovázejícím osobám. Děti jsou povinni použít při vstupu dezinfekci a bude jim měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Děti nenosí do školky žádné hračky – plyšáky.

 

PO OBĚDĚ:

Děti budou předávány rodičům ve vchodě zaměstnancem, pověřeným ředitelkou.

 

ODPOLEDNE:

Pokud budou děti na školní zahradě, děti si vyzvednou rodiče u branky na zahradu.

Když jsou děti na třídách, tak rodiče budou po zazvonění vpuštěni. Již nevstupují na schodiště a směrem do tříd, ale čekají na své dítě v šatně. V šatně se nezdržují.  Jen nezbytně nutnou dobu k převléknutí dítěte.

 

Děkuji za pochopení a pomoc při zvládnutí současné situace, která se týká nákazy Covidu-19.

ředitelka školy, Zychová Helena

INFORMACE PRO RODIČE

MS - podzimní tyden.PNG

INFORMACE PRO RODIČE

Anketa pro rodiče


Milí rodiče,


dovoluji si Vás oslovit prostřednictvím mateřské školy, kterou jste si vybrali pro vzdělávání Vašeho dítěte v době před dovršením tří let věku. Vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole (nebo jiné instituci) je stále diskutovaným tématem na různých úrovních. Připravená anketa by měla přispět k odkrytí důležitých aspektů, potřebných pro argumentaci potřebnosti takové služby k naplňování potřeb rodin s dětmi. Také by měla přispět k poznání, jak rodina vnímá vlastní potřeby dítěte. Zároveň s touto anketou budou v obdobném formátu osloveny učitelky/ředitelky mateřských škol a zřizovatelé. Následně budou výstupy z anket doplněny o informace, které vyplynou z rozhovorů se zástupci jednotlivých aktérů, kteří v anketě vyjádří svůj souhlas.


Anketa je součástí doktorandského projektu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky šetření budou zpracovány, publikovány a stanou se součástí disertační práce věnované problematice spolupráce rodiny a mateřské školy při vzdělávání dětí mladších tří let. Následně budou výsledky poskytnuty Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, respektive Národnímu pedagogickému institutu České republiky, kde budou využity k metodické podpoře mateřských škol, případně jako podklad pro návrh úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a souvisejících právních předpisů.


Věnuji se této problematice řadu let a podporuji úpravu podmínek v institucích pro děti raného věku v souladu s jejich aktuálními potřebami. Zapojením do šetření mi můžete pomoci v dalším mapování problematiky zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy a následně ke zlepšování podmínek zohledňujících potřeby dětí a jejich rodin. 

 

Odpovědi na otázky Vám zaberou cca 15-20 minut. Online formulář najdete ZDE

 

Prosím o vyplnění do 18. 10. 2020. V případě jakéhokoliv problému s formulářem mne můžete kontaktovat na mailu hana.splavcova@npicr.cz.

Vyplnění je anonymní, nezavazuje k další spolupráci. Pokud budete mít zájem účastnit se cíleného šetření, budete ochotni odpovědět na další dotazy v individuálním rozhovoru, uveďte, prosím, do formuláře své kontaktní údaje.

Předem děkuji za Váš čas a odpovědi.


Mgr. Hana Splavcová, doktorand PedF UK v Praze, 30. 9. 2020

ŽÁDOST O POMOC ...

 

Vážení rodiče,

od 14. do 23. 10. 2020 uzavřela vláda všechny školy. Toto nařízení se netýká mateřských škol. Od 26. do 30. 10. 2020 vyhlásil ministr školství „Covidové prázdniny“. Ani toto se netýká mateřských škol.

Vše se děje proto, aby se zamezilo šíření nákazy tím, že se omezí kontakty. Z tohoto důvodu Vás žádám o pomoc!

Jak již jsem Vás prosila o třídních schůzkách, o nahlášení docházky Vašich dětí o „Podzimních prázdninách“, tak Vás nyní prosím o nahlášení docházky v celém týdnu „Covidových prázdnin“ (poslední týden v říjnu). V tomto týdnu nebudou kroužky a bude omezený provoz.

Taktéž prosím o zvážení docházky Vašich dětí v celém měsíci říjnu, v případě, že máte možnost být doma, jste na mateřské, čerpáte OČR na děti školní  či máte možnost hlídání prarodiči atd. I v naší škole pracují učitelky, které nyní čerpají OČR.

Děkuji Všem, kteří mají „covidové“ zkušenosti za sebou, za Vaše dosavadní informace směrem k nákaze v rodině, nahlášení karantény atd. Budu ráda i nadále za tuto spolupráci, informovanost.

 

Děkuji Vám všem za pochopení, pomoc a přeji Vám dostatek zdraví.

Zychová Helena, ředitelka školy

 

Žádné kroužky nebudou po celý týden Covidových prázdnin 26. - 30. 10. 2020

Od 14. 3. 2020 nebude Plavání, Hipoterapie a Sparta kroužek do odvolání.

Děkuji za pochopení

ředitelka školy H. Zychová

kalendář akcí

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

v rámci preventivních programů v naší škole můžeme objednat vyšetření plosek nohou vašich dětí.

Jedná se o diagnostiku pomocí speciálních přístrojů, která je bezplatná a může odhalit případné vývojové odchylky.

 

Kdo má zájem, prosíme o vyplnění přiloženého „informovaného souhlasu“ a předání paní učitelce na třídě.

Prosíme vyplnit do 20. 11. 2020.

Termín vyšetření 26. 11. 2020 pro Zelenečskou

a pro odloučené pracoviště Sadská 3. 12.2020.

Pokud bude málo zájemců, vše proběhne 26. 11. 2020.

INFORMACE PRO RODIČE

MS - jak postupovat.PNG

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MS - MS Hloubětín 64.PNG
MSZ_PROJEKT.png
MSZ_VÝZVA.png
MS - MS Hloubětín 28.PNG
MS - MS Hloubětín 49.PNG
Sparťanská školička 2020_2021.PNG
MS - Projekt.PNG

virtuální prohlídka školky

PLATEBNÍ INFORMACE

2020/2021

Platby 2020-2021.png

ŠKOLNÍ ROZVRH MŠ

2020/2021

Organizace_Å¡k._roku_2020-2021.PNG

KLUB RODIČŮ

2020/2021

MSZ - Klub rodičů.PNG

KLUB RODIČŮ LOUPEŽNÍČCI

2020/2021

MSZ - Klub rodičů - Loupežničci.PNG

ŠKOLKA BEZ VŠÍ

"KOUZELNÝ "VŠIVÁČEK"

MS - BezVší_web.png
MS - BezVší.png
MS - BezVší_.png
NÁVŠTĚVNOST