o  nás

Odloučené pracoviště Sadská 530

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 a její odloučené pracoviště Sadská 530 se nacházejí ve středu části sídliště Hloubětín, které je lemováno rušnou komunikací. 

Obě mateřské školy mají dobré dopravní spojení. Výhodou je i pěší dostupnost od metra, autobusu i tramvaje. Také blízkost bazénu, knihovny a jezdeckého klubu.

Provoz MŠ je od 6:30 hod. – 17:30 hod.Odloučené pracoviště Sadská je dvojtřídní škola. Její kapacita je 48 dětí. Obě třídy jsou heterogenní. Třída Sluníčka a Berušky se nachází v prvním patře.

V přízemí jsou šatny školní, jídelna s personálním zázemím.

 

K mateřské škole patří malá zahrada, která je vybavena pískovištěm, klouzačkou, prolézačkou a mlhovištěm. Je plánována celková rekonstrukce zahrady během letních prázdnin 2016.

 

Mateřská škola byla otevřena v roce 2011 po rozsáhlé rekonstrukci. Na přelomu roku 2015/2016 došlo k rekonstrukci a modernizaci školní jídelny. Z tohoto důvodu byla zrušena školní jídelna v kmenové škole. Po rekonstrukci se na pracoviště Zelenečská jídlo dováží v termo-portech.

Materiální vybavení tříd je na dobré úrovni.

Mateřská škola je obklopena starší sídlištní zástavbou a rodinnými domky, pro vycházky do přírody je využíván nedaleký lesopark Lehovec.

V mateřské škole probíhají tyto kroužky keramika, tanečky, angličtina, plavání a konají se celodenní i polodenní výlety.

Obě mateřské školy pracují na stejné koncepci. – Mají i stejný školní vzdělávací program: "Cesta".

 

 

 

 

Pedagogický sbor
MS - Zamestnanci MSS.JPG