INTEGROVANÝ BLOK

měsíc Květen: "Cesta zdraví a pohybu"

  • S bacily zatočíme

  • Jak nám tělo funguje

  • Vnímám smysly

  • Městem bezpečně

  • Sportem ku zdraví

kategorie e-výuky

*Dbáme na individualitu každého dítěte, nechť tedy rodič posoudí, kterou úlohu jeho dítě zvládne samo nebo s jeho pomocí.

Kniha akordů
básničky, písničky
Barevné hřbety knih
literatura
Dítě Dělat uměleckou činnost
pracovní činnosti
Dětské pohádkové knihy
všeobecné znalosti
super hrdinové
pohybové hry
Nástroje pro matematiku a geometrii
předmatematické dovednosti
Otevřete učebnici v knihovně
zdroje literatury
e-výuky