Vyhlašujeme soutěž pro všechny děti z naší Mateřské školy
Praha 9 - Hloubětín a Dětské skupiny při naší mateřské škole.

Tato Výtvarná soutěž je vyhlášena na téma „Kouzla jara“.

PRAVIDLA: Soutěžit se bude ve dvou kategoriích.

Předškoláci (děti, které jdou po prázdninách do školy či budou mít odklad) a děti ostatní.
 

Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti v uvedených dvou kategoriích, jimž rodiče v době konání soutěže zašlou výtvarné práce/modely inspirované jarní tématikou na náš web.
Technika zpracování není omezena,

např. kresba, malba, koláž, komiks, polytechnický výrobek, ….
Z každé kategorie bude vybráno 10 výtvorů, které odměníme knihou.


Vítězné obrázky (autory), vyhlásí odborná porota ve složení tří učitelek a tří maminek, z rady našeho Klubu rodičů.


Vaše výtvory posílejte do konce dubna. Do poloviny května budou vyhlášeny vítězné práce a vítězové odměněni.

SOUTĚŽÍME S E-VÝUKOU