Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Praha 9- Hloubětín, Zelenečská 500 vyhlašuje v souladu s § 34, odst.2,zákona č. 561/2004 Sb.      o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 a na odloučené pracoviště Sadská 530.

 

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT od 2. do 16. května 2020

podle Opatření k zápisům do MŠ (vydalo MŠMT) 

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

následujícím způsobem: 

ELEKTRONICKÝ PŘED-ZÁPIS od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

 

 1. NA WEBU V TOMTO TERMÍNU PROVEĎTE REGISTRACI: 

 

 https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zelenecska  (DŮLEŽITÉ: rodič se musí registrovat)

 Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 • vyplnit žádost                                         --> STÁHNOUT ZDE

 • vyplnit evidenční list                                --> STÁHNOUT ZDE

 • vyplnit čestné prohlášení k očkování          --> STÁHNOUT ZDE

 Poté proveďte:

 • tisk vyplněné žádosti

 • tisk evidenčního listu

 • tisk čestného prohlášení k očkování

 • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

 • pořízení kopie rodného listu dítěte

  2. DOKUMENTY POTÉ DORUČÍTE NEJPOZDĚJI DO 16.5. 2020 do 12:00hod. do naší MŠ.

Dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

 

 • Do datové schránky školy ha3kxxn (může se jednat o datovou schránku podnikatele nebo soukromé osoby, nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem nebo vlastníkem společnosti)

 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

 • Poštou či Vhozením do schránky školy, vytištěné a podepsané doručte na adresu Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

  3. DALŠÍ MOŽNOST ZÁPISU: 

V případě, že se nechcete registrovat, stáhněte a vyplňte si 

 

žádostevidenční listčestné prohlášení

POTÉ POSTUPUJTE DLE BODU č. 2:  

 

Nemáte-li možnost tisku, bude Vám formulář žádosti, evidenčního listu a čestného prohlášení o očkování k dispozici ve dnech zápisu před hlavním vchodem do školy na Zelenečské 500.

Vyplněné a podepsané formuláře, a to včetně kopie očkovacího průkazu a rodného listu, doručíte poštou či vhozením do schránky školy na adresu Zelenečská 500, Praha 9 – Hloubětín.

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle kritérií pro přijímání. Kritéria máte v příloze

O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat

zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách školy;

 

*za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

 

 

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMĚRNICE KE STANOVENÍ PODMÍNEK KE STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  -->     KE STAŽENÍ ZDE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/20021

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 

 ROZHODNUTÍ - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 

 

     ROZHODNUTÍ - SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ

 

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou vydávána

ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 8:30 – 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin

proti podpisu na budově Zelenečská 500.

 

PŘIJATÉ DĚTI 

Rodiče prosím o donesení originálů ke kontrole (rodný list a občanský průkaz pro kontrolu
spádovosti) a taktéž, kdo nemá doktora, pouze očkovací průkaz, tak prosím o doplnění a donesení
Evidenčního listu, kde bude vyplněn lékař. Pokud nebudete mít ke čtvrtku 28. 5. 2020, tak se
domluvíme na doplnění k jinému datu.


U přijatých dětí je taktéž povinností rodičů, v případě, že jejich dítě nenastoupí do naší MŠ, z důvodů přijetí na jiné mateřské škole či z jiných důvodů k 1. 9.2020, tuto skutečnost nahlásit. Uvolněná místa budou nabídnuta nepřijatým dětem dle naplnění kritérií.


Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí nemůže bohužel proběhnout. Při kontrole originál
Vám bude předána informační brožurka a taktéž bude na webu ke stažení. Variabilní symbol pro
platby Vám bude odeslán emailem v průběhu prázdnin, taktéž přidělení dětí do tříd bude řešeno až
v průběhu prázdnin. Tuto informaci se také dozvíte později.

ODKAZ --> LETÁK PRO NOVÉ RODIČE


NEPŘIJATÉ DĚTI
Prosím rodiče o vyzvednutí rozhodnutích záporných, …… Nutné, jinak byste museli na poštu, odesílali
bychom doporučeně. Děkuji za pochopení.

 • Ředitelka školy, Zychová Helena, DiS.