Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Praha 9- Hloubětín, Zelenečská 500 vyhlašuje v souladu s § 34, odst.2,zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2017/2018 do Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 a na odloučené pracoviště Sadská 530.

 

Zápis bude probíhat v MŠ Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500.

 

Vydávání dokumentů: Žádost a Evidenční list si můžete stáhnout zde:

 

 

Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem. Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout 20.03.2019, kdy bude probíhat

 

Den otevřených dveří na Zelenečské i Sadské od od 9.00 - 11.30 a od 14.00 – 16.00 hodin. Nebo po domluvě.

VRÁCENÍ DOKUMENTŮ V DEN ZÁPISU

2. 5. 2019 a 3. 5. 2019 od 8.30 – 11.30 a 13 – 16.30 hodin

 

Při zápisu jsou nutné doklady:

  • Rodný list dítěte

  • Občanský průkaz rodiče

  • V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14

  • U cizích státních příslušníků pas a nebo doklad k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

 

 

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

31. 5. 2019 od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin

Výsledky řízení budou také oznámeny na vchodu školy a na webu školy pod registračními čísly do 30 dnů od odevzdání žádosti.

Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci.

Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou. 

 

Prohlídka školy, Den otevřených dveří:

20.03.2019 bude probíhat Den otevřených dveří na Zelenečské i Sadské od od 9.00 - 11.30 a od 14.00 – 16.00 hodin. Nebo po domluvě.

 

Prohlídka školy v jiném termínu je možná po předchozí telefonické či emailové domluvě s ředitelkou školy.

 

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne dne 20. 6. 2019 v 17.00 hodin Zelenečská 500, třída Čerti.

SMĚRNICE KE STANOVENÍ PODMÍNEK KE STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  -->     KE STAŽENÍ ZDE

******************************************************************************************************************

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ PROBĚHNE DNE 20. 6. 2019 V 17:00hod. NA ZELENEČSKÉ, TŘÍDA ČERTI.

PROSÍME BEZ ÚČASTI DĚTÍ. DĚKUJEME