Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Praha 9- Hloubětín, Zelenečská 500 vyhlašuje v souladu s § 34, odst.2,zákona č. 561/2004 Sb.      o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 a na odloučené pracoviště Sadská 530.

 

Zápis bude probíhat v MŠ Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500.

 

Vydávání dokumentů: Žádost a Evidenční list si můžete stáhnout zde:

 

Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout 25.03.2020 - kdy bude probíhat

 

"Den otevřených dveří na Zelenečské i Sadské"

 

 od 9.00 - 11.00 a od 14.00 – 16.30 hodin. nebo po domluvě.

                                              **********************************************************

"VRÁCENÍ DOKUMENTŮ V DEN ZÁPISU"

dne 4. 5. 2020 a 5. 5. 2020 od 8.30 – 11.30 a 13 – 16.30 hodin.

 

Při zápisu jsou nutné doklady:

  • Rodný list dítěte

  • Občanský průkaz rodiče

  • V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14

  • U cizích státních příslušníků pas a nebo doklad k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

 

                                         *******************************************************

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

28. 5. 2020 od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin

Výsledky řízení budou také oznámeny na vchodu školy a na webu školy pod registračními čísly do 30 dnů od odevzdání žádosti. Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou. 

 

PROHLÍDKA ŠKOLY - dne 25.03.2020 

bude probíhat "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" na Zelenečské i Sadské

od 9.00 - 11.00 a od 14.00 – 16.30 hodin. nebo po domluvě.

*Prohlídka školy v jiném termínu je možná po předchozí telefonické či emailové domluvě s ředitelkou školy.

 

SMĚRNICE KE STANOVENÍ PODMÍNEK KE STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  -->     KE STAŽENÍ ZDE

******************************************************************************************************************

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ PROBĚHNE

DNE 16. 06. 2020 v 17.00 hodin Zelenečská 500, třída Čerti.

PROSÍME BEZ ÚČASTI DĚTÍ. DĚKUJEME!