top of page

Zápis na školní rok 2022/2023 do běžných tříd a do třídy pro děti 2-3leté

 

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí – včetně kritérií: ODKAZ -->  zde

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol -- ODKAZ --> zde

Zápis bude probíhat od 2. do 16. května 2022 následujícím způsobem:

Elektronický předzápis bude dostupný pro rodiče: od 4. 4. 2022 do 30. 4. 2022

Pozor předzápis je zvlášť pro běžné třídy a zvlášť pro třídu dětí 2-3 letých !

 

1. Na webu v tomto termínu proveďte registraci pro děti 6-3 leté,

to znamená nejméně tři roky k 31.12 2022, DO BĚŽNÉ TŘÍDY: 

 

Zde:  https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zelenecska

 

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 

poté proveďte:

2. Na webu v tomto termínu proveďte registraci pro děti 2-3 leté,

to znamená jen děti narozené od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020, DO TŘÍDY PRO DĚTI 2-3leté: 

 

Zde: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zelenecska-mladsi

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

poté proveďte:

  • navštívíte dětského lékaře a necháte si vyplnit evidenční list s razítkem a podpisem

  • všechny dokumenty řádně podepište

  • Pokud žádáte o zařazení dítěte s jakýmkoliv problémem, které bude pravděpodobně potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce dubna. Zápis je třeba v těchto případech řešit individuálně a včas.

Potřebné dokumenty poté přinesete 2 - 3. května dle rezervace z elektronického předzápisu

v objednané časy či z telefonického objednání do Mateřské školy, Zelenečská 500

od 8:30 – 12:00 + 13:00 – 17:00 hodin.

 

K Zápisu jsou nezbytné tyto předepsané doklady:

  • Rodný list dítěte

  • Žádost o přijetí Vámi podepsanou

  • Evidenční list vyplněný lékařem a Vámi podepsán

  • Čestné prohlášení - bydliště

  • Občanský průkaz rodiče

  • V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působení Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14

  • U cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu

Další důležitosti ohledně Zápisu:

Nemáte-li možnost tisku, bude Vám formulář žádosti, evidenčního listu a čestného prohlášení vytištěn po telefonické či emailové dohodě před oficiálním Zápisem ve dnech 2. - 3. května.

 

Den otevřených dveří je v letošním roce zrušen – na webu:  www.ms-zelenecska.cz možnost virtuální prohlídky obou budov.

 

 

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle kritérií pro přijímání.

O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

 

Rozhodnutí si vyzvednete ve dne

31.05. 2022 od 9.30 – 11.30 + 13.00 – 16.30 hodin.

Nevyzvednutá záporná rozhodnutí Vám budou zaslána poštou

do vlastních rukou.

 

 

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

bottom of page