top of page

Zápis na školní rok 2023/2024 pro děti z uprchlických rodin

 

 

do běžných tříd dětí 3-6 letých, do třídy pro děti 2-3leté a pro děti uprchlíků

v Mateřské škole Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace.

 

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí – včetně kritérií: ODKAZ --> zde

*tato směrnice nahrazuje směrnici ze dne 21.02.2023

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol -- ODKAZ --> zde

 

Zápis bude probíhat od 2. do 15. května 2023 následujícím způsobem:

*na zápis v MŠ přijďte i s Vaším dítětem.

Elektronický předzápis bude dostupný pro rodiče: od 3. 4. 2023 do 28. 4. 2023

Pozor předzápis je zvlášť pro běžné třídy a zvlášť pro třídu dětí 2-3 letých!

 

Děti uprchlíků nemají předzápis.

ZÁPIS DO TŘÍDY PRO DĚTI Z UPRCHLICKÝCH RODIN

V termínu 5. 6. 2023 od 8:30 – 12:00 + 13:00 – 17:00 hodin.

 

​Potřebné dokumenty poté přinesete 2 - 3. května

dle rezervace z elektronického předzápisu – v objednané časy či z telefonického objednání

do Mateřské školy, Zelenečská 500 

od 8:30 – 12:00 + 13:00 – 17:00 hodin.

 

K Zápisu jsou nezbytné tyto předepsané doklady:

 Rodný list dítěte

Žádost o přijetí Vámi podepsanou

Evidenční list vyplněný lékařem a Vámi podepsán

 Čestné prohlášení - bydliště

 Občanský průkaz rodiče

 V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působení Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14

 U cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu

 

Další důležitosti ohledně Zápisu:

 

Nemáte-li možnost tisku, bude Vám formulář žádosti, evidenčního listu a čestného prohlášení vytištěn po telefonické či emailové dohodě před oficiálním Zápisem ve dnech 2. - 3. května.

 

​Den otevřených dveří je v letošním roce bude 19.4.2023 9-11hod. a 15-17 hod.

na webu:  www.ms-zelenecska.cz možnost virtuální prohlídky obou budov.

 

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle kritérií pro přijímání.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

Rozhodnutí si vyzvednete ve dne

15. 06. 2023 od 9.30 – 11.30 + 13.00 – 16.30 hodin.

Nevyzvednutá záporná rozhodnutí Vám budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

Snímek obrazovky 2023-06-02 v 13.45.56.png
bottom of page