top of page
Často kladené dotazy
V této sekci naleznete nejčastěji kladené otázky.

01

E-omluvenka, do kdy musím nejpozději omluvit své dítě, aby nebylo započítáváno stravné?

@ Obecně platí v co nejdřívějším termínu. Tento způsob omlouvání platí pro MŠ Zelenečská, MŠ Sadská i Dětskou skupinu!!! Pokud se chystáte omluvit dítě den před jeho nepřítomností, druhý den ráno v 7:30hod nebude Vaše dítě započítáno do docházky a bude odhlášeno ze stravného. Pokud daný den ráno zjistíte, že dítě je ze zdravotních nebo jiných důvodů neschopno jít do školky, je nutné jej omluvit nejpozději do 8:00hod., buď pomocí e-formuláře na stránkách nebo telefonicky +420 281 863 943 MŠ zelenečská nebo

+420 281 863 754 MŠ Sadská.

02

Kolik je školné a stravné? Jak jej mohu uhradit?@ Výše školného a stravného pro rok 2020/2021.

 

  • ŠKOLNÉ 600,-Kč/měsíčně - číslo účtu: 28830081/0100, Variabilní symbol: přidělen každému dítěti (viz. nástěnka v šatně)

  • STRAVNÉ 920,-Kč/měsíčně - číslo účtu: 9135091/0100, Variabilní symbol: přidělen každému dítěti (viz. nástěnka v šatně)

  • STRAVNÉ pro děti s odkladem školní docházky 1000,-Kč/měsíčně - číslo účtu: 9135091/010  ---   Variabilní symbol: přidělen každému dítěti (viz. nástěnka v šatně)

  • NÁZEV, POPIS PŘÍKAZU: JMÉNO DÍTĚTE

03

Kdy se dozvím o přijetí mého dítěte na školní rok 2020/2021 a jakým způsobem? 

 

@ Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude zveřejněno na nástěnce školky nebo na internetových stránkách školek již před prázdninami. Při registraci přihlášek bude uděleno každému dítěti vlastní ID číslo pod kterým bude výsledek zveřejněn. Zařazení dítěte do třídy se rodič dozví z nástěnky v šatnách nebo na internetových stránkách v sekci "třídy" (tato sekce je uzamčena heslem

z důvodu bezpečnosti osobních údajů dětí), vyžádejte si heslo u p. učitelek.

04

Letní provoz Zelenečská a Sadská?

@ Konkrétni informace naleznete v dokumentech ke stažení "Prázdninový provoz 2018" a "Usnasení MČ Prahy 14  o prázdninovém provozu", dále je nutná "Žádost o přijetí dítěte do prázdninového provozu"  a "Závazné přihlášky ke stravování a docházce o letních prázdninách", které jsou taktéž dostupné ke stažení.

05

Reklama - Inzerce, Nabídka, Poptávka, Připomínka ?

@ Pokud máte jiný dotaz, např. ohledně inzerce na našich stránkách, nabídky produktů, nabídky služeb, sponzorování, poptávce nebo k provozu školek MŠ Zelenečská a MŠ Sadská, samozřejmě nás můžete kontaktovat telefonicky +420 281 863 942 nebo prostřednictvím e-mailu: info@ms-zelenecska.cz; administrator@ms-zelenecska.cz.

bottom of page