aktuální informace pro rodiče

NÁSTĚNKA   -   POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE    16. 05. 2020      -->   ZDE

TERMÍN ZNOVU-OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, podle souboru hygienických pokynů pro MŠ 

níže specifikuji podmínky, za kterých bude obnoven provoz naší školy do konce června 2020.

 

Termín otevření školy – 25. 5. 2020

 

 • Provoz školy: 7:00 – 17:00 hod., Provoz Dětské skupiny: 7:00 – 16:00 hod.

 • Děti nemusejí mít při pobytu v areálu MŠ roušku (vnitřní prostory školy, školní zahrada).

 • Účastnit vzdělávání, se může dítě, které nevykazuje známky onemocnění (zvýšená teplota, rýmy, kašel…).

 • Rodič bude dítě předávat ve vchodu školy určenému zaměstnanci, který bude pověřen ředitelkou školy. Vždy je nutné před vchodem dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve vchodu si bude dítě po předchozím zazvonění na třídu i vyzvedávat mezi 12,30 a 13,00 nebo mezi 14,30 a 16,00 v případě, že děti nebudou na školní zahradě, kde si děti vyzvednout rodiče mohou u branky.

 • Nesmí docházet k větší kumulaci osob před budovou MŠ. Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Navíc je nutno nezapomenout zachovat dvoumetrové rozestupy a mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky.

 • Děti si do MŠ nebudou nosit osobní věci – hračky, knihy mimo oblečení a obuvi, nenosí do MŠ žádné jídlo ani pití.

 • Každé dítě přinese do MŠ prázdnou a podepsanou lahev na pití.

 • Vzdělávání bude probíhat v areálu školy za zpřísněných hygienických podmínek.

 • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.

 • Děti budou od prvního dne provozu školy do konce června rozděleny do skupin, nemusejí tedy být ve své třídě, nemusejí mít svoji učitelku.

 • Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy zaniká s termínem znovuotevření školy.

 • Jiné možnosti čerpání OČR se dotazujte na OSSZ. Vše je v jednání stále na ministerstvu…

 • Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA. Ochrana Vás rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců mateřské školy a zejména dětí.

 • Dnes (6. 5. 2020)Vás paní učitelky obvolávaly, aby naše škola byla připravena na provoz, stravování… ohledně počtu dětí.

 • Děkuji za Vaši vstřícnost, ochotu a spolupráci s naší školou. Moc si toho vážíme, mohu napsat za nás všechny.

Zychová Helena, ředitelka školy


P. S. Informace (netýkají se Dětské skupiny), které Vám k dnešnímu dni (6. 5. 2020) nemohu poskytnout, protože nejsou v mojí kompetenci. Jedná se o prázdninový provoz pro přihlášené děti a placení školného po obnově provozu. Samozřejmě, až budu vědět, budu Vás informovat.

Provoz Mateřských škol.png
Čestké prohlášení.png

ZÁPIS DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT od 2. do 16. května 2020

podle Opatření k zápisům do MŠ (vydalo MŠMT) 

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

následujícím způsobem: 

ELEKTRONICKÝ PŘED-ZÁPIS od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

 

 1. NA WEBU V TOMTO TERMÍNU PROVEĎTE REGISTRACI: 

 

 https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zelenecska  (DŮLEŽITÉ: rodič se musí registrovat)

 Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 • vyplnit žádost                                         --> STÁHNOUT ZDE

 • vyplnit evidenční list                                --> STÁHNOUT ZDE

 • vyplnit čestné prohlášení k očkování          --> STÁHNOUT ZDE

 Poté proveďte:

 • tisk vyplněné žádosti

 • tisk evidenčního listu

 • tisk čestného prohlášení k očkování

 • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

 • pořízení kopie rodného listu dítěte

  2. DOKUMENTY POTÉ DORUČÍTE NEJPOZDĚJI DO 16.5. 2020 do 12:00hod. do naší MŠ.

Dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

 

 • Do datové schránky školy ha3kxxn (může se jednat o datovou schránku podnikatele nebo soukromé osoby, nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem nebo vlastníkem společnosti)

 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

 • Poštou či Vhozením do schránky školy, vytištěné a podepsané doručte na adresu Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

  3. DALŠÍ MOŽNOST ZÁPISU: 

V případě, že se nechcete registrovat, stáhněte a vyplňte si 

 

žádostevidenční listčestné prohlášení

POTÉ POSTUPUJTE DLE BODU č. 2:  

 

Nemáte-li možnost tisku, bude Vám formulář žádosti, evidenčního listu a čestného prohlášení o očkování k dispozici ve dnech zápisu před hlavním vchodem do školy na Zelenečské 500.

Vyplněné a podepsané formuláře, a to včetně kopie očkovacího průkazu a rodného listu, doručíte poštou či vhozením do schránky školy na adresu Zelenečská 500, Praha 9 – Hloubětín.

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle kritérií pro přijímání. Kritéria máte v příloze

O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat

zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách školy;

 

*za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

 

 

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O  LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2020

Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci nebude v plánovaných termínech na žádné mateřské škole probíhat 

Zápis na prázdninový provoz. O novém termínu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek své mateřské školy.

 

Děkuji za pochopení. 

Zychová Helena, ředitelka školy

18.03.2020 v Praze

--------------------------------------------------

1.7 – 6.7. a 24.8 – 31.8. MŠ UZAVŘENA
bez možnosti umístit dítě v jiné mateřské škole

Provoz MŠ o letních prázdninách 2020.png
Informace_pro_rodiče_k_prázdninovému_pro

kalendář akcí

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠHloubetin64_-_eu.png
MSZ_PROJEKT.png
MSZ_VÝZVA.png
MSZ_VÝZVA_28.png

ŠKOLKA BEZ VŠÍ

"KOUZELNÝ "VŠIVÁČEK"

MS - BezVší_web.png
MS - BezVší.png
MS - BezVší_.png

PLATEBNÍ INFORMACE 2019/2020

MS_-_Platební_informace.png

ŠKOLNÍ ROZVRH   MŠ 2019/2020

Organizace_školního_roku_2019-2020.png

KLUB RODIČŮ 2019/2020

MSZ - KR.png
NÁVŠTĚVNOST