top of page

O NÁS

o  nás

Mateřská škola Zelenečská v Zelenečské ulici je škola předškolního zařízení. Byla otevřena v roce 1962 na pražském sídlišti Hloubětín a to v klidném a příjemném prostředí.

Provoz MŠ  je  od  6:30 hod. – 17:30 hod.Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 a její odloučené pracoviště Sadská 530 se nacházejí ve středu části sídliště Hloubětín, které je lemováno rušnou komunikací.

 

Kmenová škola Zelenečská je pětitřídní, s kapacitou 109 dětí. Škola se zaměřuje na estetický, mravní a citový vývoj dítěte. Záleží nám na celkovém rozvoji osobnosti i s jeho individualitami. V současné době jsou třídy homogenní.

Dvě třídy - Draci a Trpaslíci v prvním patře a dvě třídy - Čerti a Vodníci ve druhém patře. V přízemí se samostatným vchodem se nachází třída "Loupežníčci" pro 2 - 3 leté děti (udržitelnost předchozího projektu "Dětské skupiny")

Šatny tříd jsou umístěny v suterénu.

 

Mateřská škola je obklopena poměrně velkou zahradou se vzrostlými stromy. Celková rekonstrukce školní zahrady proběhla o letních prázdninách roku 2018. Obsahem rekonstrukce byla kompletní přestavba zahradního domku ve vnitřní třídu včetně úpravy přilehlého pozemku.

K zateplení fasády, výměně oken a dveří došlo v létě 2014. V  roce 2017 proběhla rekonstrukce Jídelny na Výdejnu (v suterénu), která zanikla po rekonstrukci školní jídelny na odloučeném pracovišti Sadská na přelomu roku 2015/2016.

Na přelomu roku 2014/2015 došlo k získání školnického bytu. Rozsáhlou přestavbou tohoto prostoru pro skupinu dvouletých dětí (v přízemí) vznikala v únoru 2017 Dětská skupina při Mateřské škole Zelenečská 500. V roce 2018 proběhla plánovaná rekonstrukce elektroinstalace, výtahů a výměna podlahovin, mezidveří, krytů na topení, kuchyněk… Dále rekonstrukce kanceláří a nové úložné skříně na matrace a lůžkoviny. Tato rozsáhlá rekonstrukce byla odložena z roku 2017.

Obě mateřské školy mají dobré dopravní spojení. Výhodou je i pěší dostupnost od metra, autobusu i tramvaje. Také blízkost bazénu, knihovny a jezdeckého klubu.

Materiální vybavení tříd je na přijatelné úrovni, ale výhledově je potřeba jeho obměna. Didaktický materiál a nové hračky se průběžně doplňují.

 

Mateřská škola sousedí se Speciální základní školou Tolerance.V mateřské škole je nabídka širokého spektra kroužků a aktivit jako jsou například: plavání, logopedie, hipoterapie, keramika, hudební kroužek návštěvy solné jeskyně, jsme součástí projektu "Sparťanská školička", Golf, atd.  V prostorách školy se konají i divadelní představení, naučné programy, přednášky pro rodiče, tematická tvoření, akce pro předškoláky, atd.   Dále pak pořádáme  vyjížďky na celodenní i polodenní výlety a samozřejmostí  jsou i zimní a jarní školy v přírodě.Mateřská škola je místem, kde děti získávají vědomosti, dovednosti i návyky důležité pro vstup dětí do základní školy, zaroveň je školka místem radosti a pohody dětí. 

Pracujeme podle RVP pro předškolní vzdělávání: Téma současného školního vzdělávacího programu je „Cesta“.

 

Samozřejmě spolupracujeme i s rodiči našich dětí, setkáváme se na třídních schůzkách a podle potřeby i individuálně.

Pedagogický sbor
MSZ - Zaměstnanci.JPG
bottom of page