top of page

o  nás

Mateřská škola Zelenečská v Zelenečské ulici je škola předškolního zařízení. Byla otevřena v roce 1962 na pražském sídlišti Hloubětín a to v klidném a příjemném prostředí.

Provoz MŠ  je  od  6:30 hod. – 17:30 hod.Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 a její odloučené pracoviště Sadská 530 se nacházejí ve středu části sídliště Hloubětín, které je lemováno rušnou komunikací.

 

Škola se zaměřuje na estetický, mravní a citový vývoj dítěte. Záleží nám na celkovém rozvoji osobnosti i s jeho individualitami. V současné době jsou třídy homogenní.

Kmenová škola Zelenečská je pětitřídní, s kapacitou 107 dětí.

Dvě třídy - Draci a Trpaslíci v prvním patře a dvě třídy - Čerti a Vodníci ve druhém patře. V přízemí se samostatným vchodem se nachází třída Loupežníčci pro 2 - 3 leté děti předchozí projekt " Dětské skupiny"). Šatny tříd jsou umístěny v suterénu.

Odloučené pracoviště Sadská je dvojtřídní a má kapacitu 48 dětí. Třída Sluníčka a Berušky se nachází v prvním patře. V přízemí jsou šatny školní, jídelna s personálním zázemím. Zelenečská je obklopena poměrně velkou zahradou se vzrostlými stromy. Celková rekonstrukce školní zahrady proběhla o letních prázdninách roku 2018. Obsahem rekonstrukce byla kompletní přestavba zahradního domku včetně úpravy přilehlého pozemku.

K odloučenému pracovišti patří malá zahrada, která je vybavena pískovištěm, klouzačkou - prolézačkou ve tvaru letadla a mlhovitě. Celková rekonstrukce zahrady proběhla během letních prázdnin 2016. Také tato zahrada má funkční zahradní domek. K zateplení fasády na hlavní budově a výměně oken a dveří došlo v létě 2014. V roce 2017 proběhla rekonstrukce Jídelny na Výdejnu (v suterénu), která zanikla po rekonstrukci školní jídelny na odloučeném pracovišti Sadská na přelomu roku 2015/2016. Po rekonstrukci jídelny na odloučeném pracovišti se na hlavní budovu Zelenečská, dováží jídlo v termo-portech.

 

Na přelomu roku 2014/2015 došlo k získání školnického bytu. Rozsáhlou přestavbou tohoto prostoru pro skupinu dvouletých dětí (v přízemí) vznikala v únoru 2017 Dětská skupina při Mateřské škole Zelenečská 500. Udržitelnost tohoto projektu byla ukončena k srpnu 2023.

V roce 2018 proběhla plánovaná rekonstrukce elektroinstalace, výtahů a výměna podlahovin, mezidveří, krytů na topení, kuchyněk… Dále rekonstrukce kanceláří a nové úložné skříně na matrace a lůžkoviny. Tato rozsáhlá rekonstrukce byla odložena z roku 2017. Drobné opravy a úpravy školy probíhají dle potřeb neustále. Tou poslední je vybudování tělocvičny na odloučeném pracovišti Sadská. K užívání od října 2023 v prostorech bývalé soukromé školy Pastelka.

Obě mateřské školy mají dobré dopravní spojení. Výhodou je i pěší dostupnost od metra, autobusu i tramvaje. Také blízkost bazénu, knihovny a jezdeckého klubu. Mateřská škola je obklopena starší sídlištní zástavbou a rodinnými domky, pro vycházky do přírody je využíván nedaleký lesopark Lehovec.

Materiální vybavení tříd je na dobré úrovni. Didaktický materiál a nové hračky se průběžně doplňují. Na každém patře je interaktivní tabule.

Mateřská škola sousedí se Speciální základní školou Tolerance.V mateřské škole je nabídka širokého spektra kroužků a aktivit jako jsou například: plavání, logopedie, hipoterapie, keramika, hudební kroužek návštěvy solné jeskyně, jsme součástí projektu: "Sparťanská školička", golf, atd.  

V prostorách školy se konají i divadelní představení, naučné programy, přednášky pro rodiče, tematická tvoření, akce pro předškoláky, atd.  

Dále pak pořádáme  vyjížďky na celodenní i polodenní výlety a samozřejmostí  jsou i zimní a jarní školy v přírodě.

 

Spolupracujeme s PPP, SPC, máme na zkrácený úvazek i logopedku.

V naší škole jsou kvalifikovaní pedagogové a ve většině tříd asistenti pedagoga. Během roku se účastníme různých školení a celoročně se vzděláváme a sebevzděláváme.Mateřská škola je místem, kde děti získávají vědomosti, dovednosti i návyky důležité pro vstup dětí do základní školy, zároveň je školka místem radosti a pohody dětí. 

Pracujeme podle RVP pro předškolní vzdělávání: Téma současného školního vzdělávacího programu je „Cesta“.

 

Samozřejmě spolupracujeme i s rodiči našich dětí, setkáváme se na třídních schůzkách, akcí školy a podle potřeby i individuálně.

Při naší škole (na obou pracovištích) funguje Klub rodičů.

 

 

 

 

Pedagogický sbor
Snímek obrazovky 2024-02-02 v 20.19.36.png
bottom of page