Nástěnka

Prosíme rodiče, aby této stránce věnovali pozornost.
 
Jsou zde uváděny probíhající i plánované aktivity, pokyny pro rodiče a ostatní aktuality týkající se provozu školky.
​Můžete zde využít formulář pro elektronické omlouvání nepřítomnosti Vašich dětí  a odhlášení  stravného.
Nepřítomnost dítěte a odhlášení stravného pro aktuální den je  POUZE DO  7:30 hod.

OŠETŘOVNÉ - INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Ošetřovné:  odkaz např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

Od pondělí 01.03.2021 do 21.03.2021 bude naše škola zavřena z nařízení vlády.

KROUŽKY PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN

V době jarních prázdnin  od 1.3. – 5.3.2021 nebudou kroužky.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SPRNU 2021

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021

 

Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:

 

7.7.-16.7.2021

MŠ OBLÁČEK , Praha 9 – Černý Most , Šebelova 874

19.7.-30.7.2021 

MŠ LEHOVEC , Praha 9 , Chvaletická 917

MŠ JAHODNICE , Praha 9-Kyje , Kostlivého 1218 +Osiková

2.8.-13.8.2021 

MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ Praha 9 – Hloubětín , Štolmířská 602

MŠ ZELENEČSKÁ Praha 9 – Hloubětín , Zelenečská 500

16.8.-20.8.2021 

MŠ PACULOVA Praha 9-Hloubětín , Paculova 1115

MŠ HOSTAVICE Praha 9 , U Hostavického potoka 803/71

 

 

1. – 6. 7. a 23. – 31.8. MŠ UZAVŘENY

bez možnosti umístit dítě v jiné mateřské škole

 

 • děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě ,,Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy k prázdninovému provozu 2020/2021“. Žádost o přijetí bude vydávána naší mateřskou školou na základě vyplnění tabulky níže - NUTNO ODEVZDAT  DO 19.3.2021 v kmenové škole !!!

 • Žádost o přijetí se bude odevzdávat v kmenové škole

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod registračními čísly v jejich kmenové škole.

 

Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!

 

V případě naplněné kapacity bude o umístění losováno.

POLYTECHNICKÉ DNY

Polytechnické projektové dny v naší škole

 

Atelier 344

26.3.2021

Třída ČERTI od 8:30 hodin a třída VODNÍCI od 10:35 hodin

9.4.2021

a třída Draci od 10:30 hodin

FOND SIDUS

Naše škola pomáhá dětským pacientům v nemocnicích prostřednictvím Fondu Sidus.

 S tímto Fondem spolupracujeme již několik let.

 

Pokud chcete přispět částkou 50,-Kč, za kterou si Vaše děti odnesou sešitek se zvířátky a „lepítky“, budeme moc rádi.

Nebo si můžete vybrat náramek se zvířátkem  za 35,- Kč.

 

Sešitek a náramek bude k mání ránu u vchodu.

Peníze pomůžou dětským pacientům v pražských nemocnicích.

NÁKAZA COVIDEM 19 v rodině nebo Vašeho dítěte!

Vážení rodiče, opět připomínám vaší povinnost:

 

V případě nákazy Covidem 19 v rodině nebo Vašeho dítěte, musí zákonný zástupce o tom neprodleně informovat ředitelku školy (reditelna@ms-zelenecska.cz)!!!!!!!!!!!!

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Všichni děti po karanténě – pozitivitě, kohokoliv z rodiny či prodělání Covidu, musí doložit před opětovným příchodem do naší mateřské školy negativní test !!!!!

 

Děkuji za Vaši zodpovědnost.

Zychová Helena, ředitelka školy

PROGRAM MISP - MASÁŽE DĚTEM

Od 9. 2. 2021 budou probíhat vždy v úterý dopoledne masáže na všech třídách v Zelenečské.

Více o celém projektu --> ke stažení zde

KARNIVAL

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ KARNEVAL 

Letos ve školce, čeká nás ráj masek úkoly a písničky ...

MŠ Zelenečská - 17.02.2021 od 09:30hod. 

Prosíme rodiče, aby dětem pomohly připravit masky, abychom si to pořádně užily :)

POSOUZENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Vážení rodiče,

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9  nabízí  orientační posouzení školní zralosti v mateřských školách psychologem (nejedná se o psychologické vyšetření), po kterém následuje krátká konzultace o výsledcích, případně možnost objednat se ke komplexnímu vyšetření do PPP.

Orientační posouzení je bezplatné a proběhne dne 9. 2. 2021 - úterý v dopoledních hodinách v prostorách MŠ Zelenečská 500 a 10. 2. 2021 na odloučeném pracovišti Sadská 530. Informace o výsledcích získáte osobně přímo v PPP Vysočany  nebo telefonicky. Vždy se domluvte o způsobu předání informací s paní Königovou na tel. 703308848. V letošním roce nemohou konzultace proběhnout v prostorách školy.

Pokud obdržíte od nás do konce tohoto týdne obálku při ranním scházení s doporučení k posouzení školní zralosti, budeme rádi, že ji vyplněnou odevzdáte do vyšetření zpět (bez Vašeho písemného souhlasu nelze vyšetření provést). Pokud obálku nedostanete, tak si myslíme, že odklad školní docházky Vašeho dítěte je zcela zbytečný a Vaše dítě je zcela připraveno na školu. Nicméně pokud přesto o vyšetření a posouzení školní zralosti  stojíte, domluvte se s paní Königovou osobně na tel. čísle uvedeném výše.

 

Helena Zychová, ředitelka školy, 2.2.2021

CANISTERAPIE

CANISTERAPIE V NAŠÍ MŠ

 

 

BĚHEM LEDNA A  ÚNORA SE ARAMIS, VŽDY VE STŘEDU DOPOLEDNE ZASTAVÍ V JEDNÉ ZE TŘÍD NAŠÍ ŠKOLY

A DĚTI SE PODÍVAJÍ, CO TAKOVÝ PEJSEK DOVEDE A ZÁROVEŃ SE DOZVÍ NĚCO PSECH

 

UKÁZKA JIŽ PROBĚHLA V ČERTECH A DRACÍCH

E-VÝUKA - NOVÉ DOKUMENTY

E-VÝUKA

Pro tématický Leden - nové dokumenty v sekci: 

 • Pohybové hry

 • Grafomotorika

 • Řečový vývoj

 • Předmatematické dovednosti

 • Všeobecné znalosti

 • Pracovní činnosti

 • Výtvarná výchova

 • Předčtenářská gramotnost

 • Básničky, Písničky

LOPATOVÁNÍ - LOPATY NA SNÍH

Vážení rodiče,
dejte dětem do školky, pokud máte a chcete na řádění do sněhu lopaty na „lopatování“, ne boby (nebezpečí úrazu).

VÝROČNÍ ZPRÁVA NA ROK 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

KLUB RODIČŮ - PLATBA ZA 2. POLOLETÍ

Vážení rodiče, 

prosíme o platby Klubu rodičů na druhé pololetí. Týká se rodičů, kteří neplatili celou částku na celý rok.

Děkujeme za součinnost.

KROUŽEK - ŠACHY

Dobrý den,
po dohodě s paní ředitelkou oznamuji, že každé pondělí, počínaje 1. únorem 2021 od 15.50 hod. do 16.30 hod., bude opět probíhat šachový kroužek při MŠ Zelenečská.

Celkem bude 10 lekcí šachů, pokud se přihlásí minimálně 6dětí!
Pokud máte zájem dítě do kroužku přihlásit na druhé pol., pošlete mi e-mail: migast@centrum.cz
Kurzovné bude činit 500,- Kč za 10lekcí 

 
Ing. Miroslav Steimar
1. února 2021 od 15.45 hodin první hodina druhého pololetí.

11. ledna 2021 proběhne poslední hodina prvního pololetí.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - ZRUŠEN!

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji indexu rizika - Covid a vzhledem k pozastavení konání ozdravných akcí ministerstvem školství, 

 

se ruší letošní „Lyžařský výcvik“.

Prosíme rodiče, kteří již zaplatili, aby si peníze vyzvedli při ranním scházení.

Děkujeme za pochopení, za kolektiv školy: Helena Zychová, ředitelka školy

VOUCHER NA SLEVU 20%

Vážení rodiče, 

VYUŽIJTE VOUCHER na 20% SLEVU

na LYŽAŘSKÝ VLEK v DEŠTNÉM v Orlických Horách.

Sleva platí pro Vás a Vaše děti i učitelé a jejich rodiny. 

Doufáme, že budou tuto sezónu dobré lyžařské podmínky a vláda nám umožní spustit vleky!

VOUCHER KE STAŽENÍ 

FOTOGRAFIE - VYZVEDNUTÍ

Fotografie k vyzvednutí

od pondělí u paní Darinky po ránu. Prosím, připravte si finanční obnos.

Set 280,- Kč a 90,- Kč skupinová dlouhá fotka. Celkem 370,-Kč.

Sourozenecký set taktéž 280,- Kč.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Přidejte nějaké další informace o této položce...

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

 

v letošním roce se naposledy sejdeme v úterý 22. 12. 2020

a provoz naší školy rozběhne od 4. 1. 2021.

 

Zkrátka VÁNOČNÍ PRÁZDNINY od 23. 12. 2020 do 3.1.2021 máme zavřeno.

AKCE: DIVADLO V MŠ

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Ve čtvrtek 10. 12. 2020 

bude v dopoledních hodinách u nás v MŠ  divadlo „Skazka“ se svým Velkým zimním koncertem.

 

 

(Představení bude probíhat po jednotlivých patrech zvlášť.)

AKCE: DIVADLO V MŠ

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Ve středu 2. 12. 2020 dopoledne

nám divadlo „Kubko“ zahraje pohádku Zvířátka a loupežníci 

(hrát se bude v každém patře zvlášť)

AKCE: MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL v MŠ

Přidejte nějaké další informace o této položce...

MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL

NÁS NAVŠTÍVÍ V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH 4. 12. 2020

 

 

A možná nám za písničku, básničku

nebo taneček něco přinese….

AKCE: BESÍDKA V MŠ

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Vánoční setkání (besídka)

 

v letošním školním roce proběhne na jednotlivých třídách

ve středu 16. 12. 2020 během dopoledne.

Stromeček, dárečky, vánoční atmosféra.

E-VÝUKA: NOVÉ DOKUMENTY PRO ONLINE VÝUKU

Přidejte nějaké další informace o této položce...

​INFORMACE PRO RODIČE

NOVÉ DOKUMENTY V SEKCI: 

Zraková percepce

Výtvarná výchova

Všeobecné znalosti

Předčtenářská gramotnost

Pracovní činnost

Pohybové hry

Předmatematické dovednosti

Logopedické hrátky
Grafomotorika

Básničky a písničky

VYŠETŘENÍ PLOSEK

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Vážení rodiče,

v rámci preventivních programů v naší škole můžeme objednat vyšetření plosek nohou vašich dětí.

Jedná se o diagnostiku pomocí speciálních přístrojů, která je bezplatná a může odhalit případné vývojové odchylky.

 

Kdo má zájem, prosíme o vyplnění přiloženého „informovaného souhlasu“ a předání paní učitelce na třídě.

 

 

Prosíme vyplnit do 20. 11. 2020.

Termín vyšetření 26. 11. 2020 pro Zelenečskou a pro odloučené pracoviště Sadská 3. 12. 2020.

Pokud bude málo zájemců, vše proběhne 26. 11. 2020.

ZÁMECKÉ ONLINE AKTIVITY PRO RADOST

Přidejte nějaké další informace o této položce...

ZÁMECKÉ ONLINE AKTIVITY PRO RADOST

Milí kamarádi, máte rádi soutěže?

My ano!

 

Čím víc soutěžení, tím lépe, protože kdo soutěží, ten může i vyhrát!

A aby vás vyhrávalo co nejvíce,

vyhlašujeme na každý týden novou soutěžní otázku, úkol nebo hádanku,

kterou může snadno zodpovědět každý z vás přímo z domova!

A při tom všem společně objevujeme záhady a tajemství z života mistra Leonarda.

Soutěžit můžete <https://www.facebook.com/chvalskyzamek/> zde


A pak tu pro vás máme ještě jedno překvapení

díky kterému vám čekání na Vánoce letos uteče jako nic.

S odpočítáváním zbývajících dní do konce adventu nám totiž pomohou andělé!

A nejen nám, i vám.

Budete-li chtít, můžete si každý den vystřihnout, vybarvit či jinak zkrášlit jednoho anděla z našeho adventního kalendáře a připevnit si ho do okna, stejně jako my na zámku.

Kalendář budek dispozici zdarma od 30. 11. <http://www.chvalskyzamek.cz/> zde.


A to není vše.

 

Pro následující listopadové víkendy jsme na zámeckém Facebooku připravili také soutěžní minisérii spojenou s filmovým světem Miloše Fikejze pro všechny milovníky filmu.

Poznáte známé celebrity?

A podaří se vám objevit film, ve kterém se herci potkali?

Své filmové znalosti můžete otestovat opět tento pátek https://www.facebook.com/chvalskyzamek/> zde.Chybět nebude ani tradiční soutěž CHVÁLA PEČENÍ, kterou jsme upravili do takové podoby, abychom se na ni mohli těšit i letos!

Chystáte-li se péct alespoň jeden druh cukroví, máte i vy šanci na výhru.

Neváhejte a zapojte se.

Více info o soutěži najdete <http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/chvala-peceni-aneb-jak-se-pece-nejen-v-hornich-pocernicich-letos-online/> zde.Adventní trhy budeme sice muset odložit na příští rok, ale naladit vánoční atmosféru zvládneme i tak. O první adventní neděli představíme na Chvalské tvrzi OTEVŘENOU GALERII pod vánočním stromem, kam bude moci každý přispět svým obrázkem, básní nebo vzkazem a stát se tak před  vánocemi poslem dobrých zpráv.


Pokusíme se společně vytvořit místo, kam se bude moci každý přijít potěšit až do konce vánočních svátků.

Více o průběhu <http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/otevrena-galerie-pod-vanocnim-stromem-na-chvalech/> akce zde.

Chvalský zámek: Na Chvalské tvrzi 857/4, 193 00 Praha 9
|www.chvalskyzamek.cz|

TŘÍDA LOUPEŽNÍČCI - OD 18.11.2020 OPĚT V PROVOZU

Přidejte nějaké další informace o této položce...

INFORMACE PRO RODIČE

Ode dne 18.11.2020  je odloučené pracoviště v Sadské ulici

"Sadská" opět v provozu! 

V provozu je od 18. 11. 2020 i nejmenší třída Loupežníčci

na Zelenečské. Děti budou již na své třídě.

AKCE: FOTOGRAFOVÁNÍ

Přidejte nějaké další informace o této položce...

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

ZELENEČSKÁ dopoledne - 11. 11. 2020 

Společná fotografie + fotografie jednotlivých dětí

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ V SADSKÉ ULICI: KARANTÉNA OD 09.11.2020

Přidejte nějaké další informace o této položce...

INFORMACE PRO RODIČE

Ode dne 09.11.2020 je odloučené pracoviště v Sadské ulici "MŠ Sadská" opět v karanténě!

*více informací sdělí telefonicky paní ředitelka

E-VÝUKA - OD LISTOPADU OPĚT K DISPOZICI

Přidejte nějaké další informace o této položce...

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

znovu zahajujeme E-VÝUKU inspirovanou školním vzdělávacím plánem. Začínáme tématicky pro měsíc Listopad "Cesta lesem".

odkaz na E-VÝUKU - naleznete na úvodní stránce nebo v přiložených odkazech.

*Cvičení budou přidávána do jednotlivých sekcí postupně, o novinkách se registrovaní rodiče dozví notifikačním e-mailem.

TŘÍDA LOUPEŽNÍČCI OD 2.11.2020 ZAŘAZENA DO OSTATNÍCH TŘÍD MŠ

Přidejte nějaké další informace o této položce...

INFORMACE PRO RODIČE

VÁŽENÍ RODIČE, 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE UČITELKY Z LOUPEŽNÍČKŮ JSOU NA OČR S VLASTNÍMI DĚTMI, 

BUDOU VAŠE DĚTI OD PONDĚLÍ 2. 11.2020 DO ODVOLÁNÍ, ZAŘAZENÉ DO OSTATNÍCH TŘÍD NAŠÍ MŠ.

DO ŠKOLKY PŘICHÁZEJTE HLAVNÍM VCHODEM, KDE DOSTANETE DALŠÍ INFORMACE.

Děkujeme za pochopení

MŠ SADSKÁ OD 2.11.2020 OBNOVEN PROVOZ

Přidejte nějaké další informace o této položce...

INFORMACE PRO RODIČE

Ode dne 2.11.2020 je odloučené pracoviště v Sadské ulici "MŠ Sadská" opět plně v provozu!

*více informací sdělí paní ředitelka

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ "MŠ SADSKÁ" UZAVŘENA

Přidejte nějaké další informace o této položce...

INFORMACE PRO RODIČE

Počínaje dnešním dnem je odloučené pracoviště v Sadské ulici "MŠ Sadská" z důvodu karantény až do odvolání uzavřena.

více informací sdělí telefonicky ředitelka školy

POSLEDNÍ TÝDEN V ŘÍJNU 26. - 31. 10. 2020

Přidejte nějaké další informace o této položce...

POSLEDNÍ TÝDEN V ŘÍJNU 26. - 31. 10. 2020

Tento týden nebudou probíhat žádné kroužky a výuka bude na Zelenečské jen na třídě Draci a Trpaslíci.

Vodníci budou v tomto týdnu u Draků a Čerti a Loupežníčci u Trpaslíků.

 

Na odloučeném pracovišti bude probíhat výuka na třídě Sluníčka.

 

 

Ti kdo mají možnost strávit podzimní prázdniny v kruhu rodinném, tak si je opravdově užijte ……

OMEZENÍ VSTUPU ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM A DOPROVÁZEJÍCÍM OSOBÁM

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Vážení rodiče,

bohužel stoupají počty nakažených rodičů (výsledky dětí nemocných rodičů zatím negativní) a z tohoto důvodu omezuji vstup Vám zákonným zástupcům a doprovázejícím osobám.

 

 

RÁNO:

Vstup do budovy školy není umožněn zákonným zástupcům, ani doprovázejícím osobám. Děti jsou povinni použít při vstupu dezinfekci a bude jim měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Děti nenosí do školky žádné hračky – plyšáky.

 

PO OBĚDĚ:

Děti budou předávány rodičům ve vchodě zaměstnancem, pověřeným ředitelkou.

 

ODPOLEDNE:

Pokud budou děti na školní zahradě, děti si vyzvednou rodiče u branky na zahradu.

Když jsou děti na třídách, tak rodiče budou po zazvonění vpuštěni. Již nevstupují na schodiště a směrem do tříd, ale čekají na své dítě v šatně. V šatně se nezdržují.  Jen nezbytně nutnou dobu k převléknutí dítěte.

 

Děkuji za pochopení a pomoc při zvládnutí současné situace, která se týká nákazy Covidu -19.

ředitelka školy, Zychová Helena

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE SE DÍTĚ DOCHÁZEJÍCÍ DO ŠKOLKY SETKÁ S POZITIVNĚ TESTOVANOU OSOBOU NA COVID - 19

Přidejte nějaké další informace o této položce...

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE SE DÍTĚ DOCHÁZEJÍCÍ DO ŠKOLKY SETKÁ S POZITIVNĚ TESTOVANOU OSOBOU NA COVID - 19

 

Pokud je rodinný příslušník dítěte pozitivně testován na koronavirus (nebo pokud se dítě s jinou pozitivně testovanou osobou úzce setkalo), zůstává dítě po 10 dnů doma v karanténě. O testu a jednotlivých krocích rozhoduje a informuje KHS. Vždy kontaktujte svého dětského lékaře!! – pokud je test dítěte pozitivní, poskytne škola hygienické stanici veškeré kontaktní údaje na rodiče dětí a všechny další osoby, s nimiž bylo dítě v kontaktu poslední den přítomnosti ve školce, hygiena rozhodne o dalším postupu a případném uzavření třídy.

U osob v karanténě se provede v rozmezí mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou test, nejpozději však do 10. dne.

V případě negativního výsledku testu a absence klinických příznaků onemocnění Covid-19 karanténní opatření po 10 dnech končí.

Pokud se nepodaří provést test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténa se u osob bez příznaků ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

VYŠETŘENÍ PLOSEK

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Vážení rodiče,

v rámci preventivních programů v naší škole můžeme objednat vyšetření plosek nohou vašich dětí.

Jedná se o diagnostiku pomocí speciálních přístrojů, která je bezplatná a může odhalit případné vývojové odchylky.

 

Kdo má zájem, prosíme o vyplnění přiloženého „informovaného souhlasu“ a předání paní učitelce na třídě.

 

 

Prosíme vyplnit do 20. 11. 2020.

Termín vyšetření 26. 11. 2020 pro Zelenečskou a pro odloučené pracoviště Sadská 3. 12. 2020.

Pokud bude málo zájemců, vše proběhne 26. 11. 2020.

E-VÝUKA: PRACOVNÍ UČEBNICE

Přidejte nějaké další informace o této položce...

E-VÝUKA: PRACOVNÍ UČEBNICE

Pěti- až šestiletým dětem jsme připravili pracovní učebnici nazvanou "Zápis je tu", 

jejíž interaktivní verzi v podobě MIUč+ Vám zpřístupňujeme k využití zdarma do 31. 12. 2020.

 

Tištěnou učebnici je možné zakoupit přes e-shop.

ŽÁDOST O POMOC ...

Přidejte nějaké další informace o této položce...

ŽÁDOST O POMOC ...

 

Vážení rodiče,

od 14. do 23. 10. 2020 uzavřela vláda všechny školy. Toto nařízení se netýká mateřských škol. Od 26. do 30. 10. 2020 vyhlásil ministr školství „Covidové prázdniny“. Ani toto se netýká mateřských škol.

Vše se děje proto, aby se zamezilo šíření nákazy tím, že se omezí kontakty. Z tohoto důvodu Vás žádám o pomoc!

Jak již jsem Vás prosila o třídních schůzkách, o nahlášení docházky Vašich dětí o „Podzimních prázdninách“, tak Vás nyní prosím o nahlášení docházky v celém týdnu „Covidových prázdnin“ (poslední týden v říjnu). V tomto týdnu nebudou kroužky a bude omezený provoz.

Taktéž prosím o zvážení docházky Vašich dětí v celém měsíci říjnu, v případě, že máte možnost být doma, jste na mateřské, čerpáte OČR na děti školní  či máte možnost hlídání prarodiči atd. I v naší škole pracují učitelky, které nyní čerpají OČR.

Děkuji Všem, kteří mají „covidové“ zkušenosti za sebou, za Vaše dosavadní informace směrem k nákaze v rodině, nahlášení karantény atd. Budu ráda i nadále za tuto spolupráci, informovanost.

 

Děkuji Vám všem za pochopení, pomoc a přeji Vám dostatek zdraví.

Zychová Helena, ředitelka školy

 

Žádné kroužky nebudou po celý týden Covidových prázdnin 26. - 30. 10. 2020

Od 14. 3. 2020 nebude Plavání, Hipoterapie a Sparta kroužek do odvolání.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLKY

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Vážení rodiče,

pojďte se s námi podívat skrze virtuální prohlídku do naší školky .... 

ODKAZVIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLKY

Děkujeme společnosti CZECH IT TECHNOLOGY HOLDING za precizní zpracování. 

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Přidejte nějaké další informace o této položce...

INFORMACE PRO RODIČE

Anketa pro rodiče


Milí rodiče,


dovoluji si Vás oslovit prostřednictvím mateřské školy, kterou jste si vybrali pro vzdělávání Vašeho dítěte v době před dovršením tří let věku. Vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole (nebo jiné instituci) je stále diskutovaným tématem na různých úrovních. Připravená anketa by měla přispět k odkrytí důležitých aspektů, potřebných pro argumentaci potřebnosti takové služby k naplňování potřeb rodin s dětmi. Také by měla přispět k poznání, jak rodina vnímá vlastní potřeby dítěte. Zároveň s touto anketou budou v obdobném formátu osloveny učitelky/ředitelky mateřských škol a zřizovatelé. Následně budou výstupy z anket doplněny o informace, které vyplynou z rozhovorů se zástupci jednotlivých aktérů, kteří v anketě vyjádří svůj souhlas.


Anketa je součástí doktorandského projektu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky šetření budou zpracovány, publikovány a stanou se součástí disertační práce věnované problematice spolupráce rodiny a mateřské školy při vzdělávání dětí mladších tří let. Následně budou výsledky poskytnuty Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, respektive Národnímu pedagogickému institutu České republiky, kde budou využity k metodické podpoře mateřských škol, případně jako podklad pro návrh úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a souvisejících právních předpisů.


Věnuji se této problematice řadu let a podporuji úpravu podmínek v institucích pro děti raného věku v souladu s jejich aktuálními potřebami. Zapojením do šetření mi můžete pomoci v dalším mapování problematiky zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy a následně ke zlepšování podmínek zohledňujících potřeby dětí a jejich rodin. 

 

Odpovědi na otázky Vám zaberou cca 15-20 minut. Online formulář najdete ZDE

 

Prosím o vyplnění do 18. 10. 2020. V případě jakéhokoliv problému s formulářem mne můžete kontaktovat na mailu hana.splavcova@npicr.cz.

Vyplnění je anonymní, nezavazuje k další spolupráci. Pokud budete mít zájem účastnit se cíleného šetření, budete ochotni odpovědět na další dotazy v individuálním rozhovoru, uveďte, prosím, do formuláře své kontaktní údaje.

Předem děkuji za Váš čas a odpovědi.


Mgr. Hana Splavcová, doktorand PedF UK v Praze, 30. 9. 2020

KROUŽKY - ZANESENO DO KALENDÁŘE

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Aktuálně probíhající kroužky jsou zaneseny do kalendáře od 1.10.2020 naleznete na úvodní straně nebo v aktivitách. 

AKCE: CELODENNÍ VÝLET - MIRÁKULUM

Přidejte nějaké další informace o této položce...

STŘEDA – MIRÁKULUM – DŮLEŽITÉ - NEPŘEHLÉDNĚTE


VÁŽENÍ RODIČE PŘIVEĎTE DĚTI DO MŠ NEJPOZDĚJI V 7:30 HODIN S BATŮŽKEM (PLÁŠTĚNKA A PITÍ).
ODJÍŽDÍME OD LIDLU V 8 :00HODIN. PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT V 15: OOHODIN.
ODJÍŽDÍME CELÁ ŠKOLKA, V MŠ NIKDO NEZŮSTÁVÁ.

DĚKUJEME.

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCŮZECK KONANÝCH 15.09.2020

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Aktuální znění zápisu z třídních schůzek ze dne 15.09.2020

Celý dokument ke stažení --> ZDE

KLUB RODIČŮ - KLUB RODIČŮ: LOUPEŽNÍČCI

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Aktuální znění klubu rodičů na školní rok 2020/2021

Celý dokument ke stažení --> ZDE

Aktuální znění klubu rodičů - Loupežníčci na školní rok 2020/2021

Celý dokument ke stažení --> ZDE

AKTIVITA: PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

Přidejte nějaké další informace o této položce...

​PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

 

Přednáška pro rodiče „Rodinné konstalace” (Vztahy v rodině a jejich vliv na vývoj dítěte)

Mgr. Iva Freslová

Úterý 22. 9. 2020, od 16:00 hodin, třída „Čerti”

Přednáška je zdarma a prosíme bez dětí. Děti, které navštěvují naší školu (i děti ze Sadské) pohlídáme v době přednášky. Přímo na Zelenečské v jiné třídě.

 

Zároveň Vás žádáme, vzhledem k aktuální koronové situaci, aby jste se na přednášku přihlásili přes kontaktní formulář z důvodu kapacity. 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE

Žádost o přihlášení je pouze doporučením, není to podmínkou účasti - vítáni jsou všichni, jež toto téma zajímá. 

 

Více informací o této známé terapeutce naleznete na www.eaf-terapie.cz

PROJEKT: ZDRAVÉ ZOUBKY

Přidejte nějaké další informace o této položce...

Jak si čistit zoubky, jak se o zoubky starat

to nám řekne ve středu 7. 10. 2020 

dentální hygienista z projektu Zdravé zoubky.

Kartáčky a pasty jsme již obdrželi.

MŠ HLOUBĚTÍN 64

Přidejte nějaké další informace o této položce...

MŠ HLOUBĚTÍN 49

Přidejte nějaké další informace o této položce...

MŠ HLOUBĚTÍN 28

Přidejte nějaké další informace o této položce...

PROJEKT: SYPO

Přidejte nějaké další informace o této položce...

MATEŘSKÁ ŠKOLA je zapojena do PROJEKTU: "SYPO" Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 

 • Od Září 2020 jsme součástí tohoto pilotního programu do kterého jsme byli vybrání. 

Cíl: Hlavním cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování profesního rozvoje jednak vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol, jednak učitelů v oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality.

VÍCE INFORMACÍ O PROGRAMU NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PROJEKTU: http://www.projektsypo.cz/

AKCE - DIVADLO V MŠ

Přidejte nějaké další informace o této položce...

DIVADLO V NAŠÍ MŠ

Dne 1. 10. 2020, od 10:15 hodin

uvidíme v naší škole

 „Perníkovou chaloupku“.

 

pan Křikava – divadlo KUBKO

AKTIVITA: LOGOPEDIE PRO ŠKOLÁKY

Přidejte nějaké další informace o této položce...

LOGOPEDIE PRO PŘEDŠKOLÁKY

 

Vážení rodiče,

i v tomto školním roce je možnost přihlásit Vašeho předškoláka na logopedii přímo ve školce.

Logopedie bude probíhat individuálně s každým dítětem a to každou středu – sudé týdny na Zelenečské a liché týdny na Sadské.

 

Pro přihlášení pište prosím na email ms_logopedie@centrum.cz a do předmětu uveďte jméno a třídu dítěte.

Přihlášení do 21.9.2020.

 

Případné konzultace jsou možné po předchozí emailové domluvě.

Budu se těšit na společnou spolupráci

Mgr. Hankeová Marie