Nástěnka

Prosíme rodiče, aby této stránce věnovali pozornost.
 
Jsou zde uváděny probíhající i plánované aktivity, pokyny pro rodiče a ostatní aktuality týkající se provozu školky.
​Můžete zde využít formulář pro elektronické omlouvání nepřítomnosti Vašich dětí  a odhlášení  stravného.
Nepřítomnost dítěte a odhlášení stravného pro aktuální den je  POUZE DO  7:30 hod.

AKTIVITY - KROUŽKY


Došlo k obnovení většiny kroužků. 

 

Kroužky opět uvedeny do kalendáře akcí.  Podívat se na ně můžete na stránce Aktivity nebo na hlavní straně.

KROUŽEK - MASÁŽE DĚTEM

Kroužek masáže dětem v rámci projektu ,,Masáže ve školách“

Pod vedením odborného instruktora se děti budou učit jak namasírovat svého kamaráda. Cílem projektu MISA je vytvořit prostor pro bezpečný a pečující dotek, jež napomáhá vytvářet v dítěti pocit jistoty a bezpečí.

Každé úterý opět od 11. 5.2021 na Zelenečské dopoledne v jednotlivých třídách.

FOTOGRAF V MŠ

Fotograf v pondělí 17. 5. 2021 v MŠ dopoledne.

Společná fotka na zahradě. (cca 50,- Kč až budou hotové)

Děti na Sadské příchod již do 8:20hodin. Děkujeme.

POLYTECHNIKA V MŠ - ATELIÉR 344

Polytechnika v naší škole, Ateliér 344

Každá třída dvě hodiny činností.

10.5.2021 dopoledne třída Čerti a Vodníci
11.5. 2021 dopoledne třída Berušky a Drac
i

Děti z Berušek příchod do školy 11. 5. 2021 do 8. 15hodin, moc děkujeme.

AKTIVITY - KROUŽKY


Kroužky budou probíhat jen v budově školy: zumba, keramika a hudební kroužek.


Tyto kroužky vedou naši zaměstnanci, naše učitelky. Ostatní kroužky zatím nebudou.


ZÁHONY PRO ŠKOLKY

13. 5. 2021 proběhne na zahradě naší školy dopoledne Zahradnický workshop pro naše nejmenší děti.

Pro třídu Loupežníčci a Trpaslíci.

MÁJOVÁ STEZKA

MÁJOVÁ STEZKA

Milé děti, vážení rodiče, zveme vás na Májovou stezku.

Stezka je tentokrát zaměřená na významné dny v měsíci květnu. Stezka se nemusí projít během jednoho dne, můžete si dělat úkoly den po dni nebo podle datumu.

Na stezce se vydáme například za čarodějnicí, za hasiči, zkusíme si práci archeologa, zahrajeme si nějaké hry, a ještě si můžeme zaskákat panáka.


Až si stezku projdete, zanechte nám, prosím, pod stromem Zážitkovník nějaký obrázek
z vašeho zážitku, jenž vám udělal největší radost.

Přejeme příjemnou zábavu.

��
Vaše paní učitelky


PS: Velmi děkujeme za zanechání krásných kraslic na Vajíčkovníku (viz. Velikonoční stezka).

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLKY

Vážení rodiče, 

od pondělí 3. 5. 2021 je naše škola pro všechny děti v plném provozu i v celé provozní délce.

Děti se nebudou ani testovat a ani nebudou nosit roušky, respirátory.


Kroužky budou probíhat jen v budově školy: zumba, keramika a hudební kroužek.
Tyto kroužky vedou naši zaměstnanci, naše učitelky. Ostatní kroužky zatím nebudou.


Dále děti budou předávány a vydávány „na prahu“ školy, do odvolání.


I nadále prosíme o předávání informací o karanténě či prodělání Covidu Vás i Vašich dětí.

Helena Zychová, ředitelka školy

FOTOGALERIE - NOVÁ VIDEA

Ve Fotogalerii nově naleznete v souboru MSZ - Karneval nová videa. 

Podívat se na ně můžete --> ZDE

ČAROTÝDEN S KLIKOU

Vážení rodiče a děti,

pokud si chcete zpestřit poslední dubnový týden, tak můžete prožít Čarotýden s Klikou.

 

V příloze metodický materiál a pracovní listy.

 

Také odkazy na web, kde vše potřebné také najdete. Děti předškoláci vše prožijí s učitelkami na třídě, ale můžete se zapojit i Vy z domova.

 • V úterý předškoláci absolvují navíc ve školce venkovní workshop na sázení bylinek i všeho ostatního.

 • V pátek 30. 4. 2021 v vše bude 10:00hodin zakončeno online divadelním představením pohádky

      "Winie má trable“, přístup a heslo také v příloze, abyste mohli sledovat i z tepla  domova.

Samozřejmě Vaší fantazii se meze nekladou, můžete si doma udělat i kostýmy, uvařit si nějakou dobrotu či lektvar…atd.

 

Za zpětnou vazbu budeme rádi… masky, výtvory, čarodějnické mňamky ... (foto)….

Odkaz: ZDE -- METODICKÝ MATERIÁL A PRACOVNÍ LISTY

 

Odkaz: ZDE -- ČAROTÝDEN S KLIKOU - POSTUP

Tak přeji Čarotýden.

Helena Zychová, ředitelka školy

VEŘEJNÁ SBÍRKA - č. S_MHMP/147662012015 Fondu Sidus, z.ú

V souvislosti s realizovanou sbírkou jsme vybrali přes 4.000kč  

 

Certifikát si můžete prohlédnout na odkazu --> ZDE

ODKAZ NA ZÁPIS DO 1. TŘÍD ŠK. ROK 2021/2022 - ZŠ HLOUBĚTÍN

ODKAZ NA ZÁPIS DO 1. TŘÍD šk. 2021/2022 ZŠ HLOUBĚTÍN

ODKAZ NA ZÁPIS --> ZDE

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY --> ZDE

INFORMACE O NÁVRATU PŘEDŠKOLÁKŮ A DĚTÍ VYBRANÝCH PROFESÍ DO MŠ OD 12.04.2021

INFORMACE PRO RODIČE

Informace o návratu předškoláků a dětí 

vybraných profesí do MŠ od 12. 4. 2021

 


Doba provozu školy: 6:30 – 16:30 hod. 

 


Předškoláci, kteří nenastoupí od 12. 4. 2021 se musí řádně omlouvat z výuky!


Organizace tříd: děti budou předem rozděleny do stálých skupin do 15 dětí
Ochrana obličeje: děti nemusejí mít ústa a nos překryty rouškou ani respirátorem
Stravování: bude zajištěno v obvyklém režimu
Testování dětí: bude probíhat 2x týdně (zpravidla pondělí a čtvrtek)

Pokud někdo bude chodit v jiné dny – individuálně budeme řešit testování i v jiných dnech. 

Zelenečská :
Vstup do školky bude v pondělí a ve čtvrtek (zbylé dny příchod hlavním vchodem) na Zelenečské brankou z boku budovy, kde rodiče dostanou uvnitř ve vchodu třídy Loupežníčci test, kterým podle návodu své dítě otestují (nebo budou splňovat jednu ze tří podmínek a testovat se již
nebudou)*
Negativně testované dítě jde s rodičem k hlavnímu vchodu, kde dítě převezme zaměstnanec školy. Taktéž bude u vchodu dítě po obědě i odpoledne vydáváno rodičům zaměstnancem školy.

Dítě doprovází pouze 1 dospělá osoba

Sadská:
Vstup do školky bude v pondělí a ve čtvrtek (zbylé dny příchod hlavním vchodem) na Sadské brankou na zahradu, kde rodiče dostanou uvnitř ve vchodu do šaten test, kterým podle návodu své dítě otestují (nebo budou splňovat jednu ze tří podmínek a testovat se již nebudou)*
Negativně testované dítě převezme zaměstnanec školy. Taktéž bude u vchodu, ale hlavním, dítě po obědě i odpoledne vydáváno rodičům zaměstnancem škol

Dítě doprovází pouze 1 dospělá osoba


* Podmínka podle čl. I písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že:


a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,


b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo Str. 2 z 10

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkování. 

Předškolák – děti posledního ročníku v mateřské škole, který je povinný


Děti IZS – určené profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání 

 • praktická škola jednoletá nebo praktická škola dvouletá

 • pedagogičtí pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů

 • příslušníci ozbrojených sil

 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky

 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ

 • sociálního zabezpečení,

 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele nejpozději v den nástupu do MŠ.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA
2021 DO ODVOLÁNÍ -
ODKAZ --> ZDE

PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ antigenního testování ve školách

ODKAZ --> ZDE

Děkujeme za pochopení a trpělivost během těchto mimořádných opatření.


Helena Zychová, ředitelka školy

E-VÝUKA - DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pro týden od 06.04 - 09.04.2021 - přibily nové úkoly pro předškoláky - třída Vodníci.

Odkaz na stránku naleznete: ZDE https://www.ms-zelenecska.cz/msz-mss-evyuka

E-VÝUKA - DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pro týden od 29.03 - 01.04.2021 - přibily nové úkoly pro předškoláky - třída Čerti.

Odkaz na stránku naleznete: ZDE https://www.ms-zelenecska.cz/msz-mss-evyuka

VELIKONOČNÍ STEZKA

Milé děti, vážení rodiče, zveme vás na Velikonoční stezku, kde se něco naučíme, procvičíme si své schopnosti a dovednosti, zároveň se pobavíme. Součástí stezky je vajíčková hledačka, hledání pokladu i strom Vajíčkovník, na kterém nám můžete zanechat svá nabarvená vajíčka.

Stezka je volně přístupná, jen strom Vajíčkovník, vajíčková hledačka a hledání pokladu je ukryto v přední části zahrady mateřské školy. Tato část zahrady na vás bude čekat každý pracovní den od 8:00 – 13:00 hodin.

Až si stezku projdete, pošlete nám prosím na e-mail mateřské školy zpětnou vazbu (může být i fotka nebo kresba). Také můžete na plotě zanechat svůj obrázek

Přejeme příjemnou zábavu. 😊

Vaše paní učitelky Lenka a Petra

E-VÝUKA - DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pro týden od 29.03 - 01.04.2021 - přibily nové úkoly pro předškoláky - třída Vodníci.

Odkaz na stránku naleznete: ZDE https://www.ms-zelenecska.cz/msz-mss-evyuka

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29.03. - 11.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE) o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 • dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS 2021

Elektronický předzápis 

Informace pro rodiče - naleznete na stránce Zápisu dítěte pro rok 2021/2022Odkaz na stránku naleznete: ZDE 

E-VÝUKA - DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pro týden od 22.03 - 26.03.2021 - přibily nové úkoly pro předškoláky - třída Čerti.

Odkaz na stránku naleznete: ZDE https://www.ms-zelenecska.cz/msz-mss-evyuka

E-VÝUKA - NOVÉ DOKUMENTY

E-VÝUKA

Pro tématický Březen - nové dokumenty v sekci: 

 • Zraková percepce

 • Grafomotorika

 • Řečový vývoj

 • Předmatematické dovednosti

 • Všeobecné znalosti

 • Pracovní činnosti

 • Výtvarná výchova

 • Předčtenářská gramotnost

 • Básničky, Písničky

E-VÝUKA - NOVÉ DOKUMENTY

E-VÝUKA

Pro tématický Únor - nové dokumenty v sekci: 

 • Zraková percepce

 • Grafomotorika

 • Řečový vývoj

 • Předmatematické dovednosti

 • Všeobecné znalosti

 • Pracovní činnosti

 • Výtvarná výchova

 • Předčtenářská gramotnost

 • Básničky, Písničky

ZÁPIS DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZCE NA ŠK. ROK 2021/2022

Zápis na školní rok 2021/2022 do běžných tříd a do třídy pro děti 2-3leté

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí – včetně kritérií --> zde

Zápis bude probíhat od 2. do 16. května 2021 následujícím způsobem:

Elektronický předzápis bude dostupný pro rodiče od 6. 4. 2021 do 4. 5. 2021

VEŠKERÉ INFORMACE K ZÁPISU NALEZNETE -- ODKAZEM --> ZDE

E-VÝUKA - DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pro týden od 15.03 - 19.03.2021 - přibily nové úkoly pro předškoláky - třída Čerti.

Odkaz na stránku naleznete: ZDE https://www.ms-zelenecska.cz/msz-mss-evyuka

E-VÝUKA - DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pro týden od 08.03 - 12.03.2021 - přibily nové úkoly pro předškoláky.

Odkaz na stránku naleznete: ZDE https://www.ms-zelenecska.cz/msz-mss-evyuka

E-VÝUKA - NOVÉ DOKUMENTY

E-VÝUKA

Pro tématický Únor - nové dokumenty v sekci: 

 • Zraková percepce

 • Grafomotorika

 • Řečový vývoj

 • Předmatematické dovednosti

 • Všeobecné znalosti

 • Pracovní činnosti

 • Výtvarná výchova

 • Předčtenářská gramotnost

 • Básničky, Písničky

E-VÝUKA - DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pro týden od 01.03 - 05.03.2021 - přibily nové úkoly pro předškoláky.

Odkaz na stránku naleznete: ZDE https://www.ms-zelenecska.cz/msz-mss-evyuka

KRITICKÁ INFRASTRUKTURY

Info pro zaměstnance a jejich  zaměstnavatele kritické infrastruktury

 

Pro  informaci sděluji, že děti, které by měly navštěvovat určené školy,  nahlašuje zaměstnavatel vybraných profesí  ( dle nařízení primátora ) na odbor SML MHMP, který následně rozřazuje děti do jednotlivých škol. Podrobnější info , jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů je uvedeno na těchto webových stránkách:

 

http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu

E-VÝUKA - DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

E – VÝUKA, DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ PRO PŘEDŠKOLÁKY,
ale naše odkazy a materiály můžou využít i rodiče „nepředškoláků“.

Vážení rodiče,
 

od středy budou na naší E-Výuce připojeny odkazy na naše tři předškolní třídy: Vodníci, Čerti a Berušky.


Distanční výuka v MŠ je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou).
Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a spolupracovat se školou.


Způsob poskytování distančního vzdělávání MŠ Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500:
 

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti připraveny úkoly na E-Výuce.

 • Děti si pracovní listy a zadané úkoly budou plnit samy pod dohledem a pomoci rodičů.

 • Vypracované materiály přinesou v deskách po návratu do MŠ, k založení do portfolií dětí.

Tudíž materiály pro práci s dětmi najdete nejenom pod jednotlivými měsíci, ale hlavně na odkazu své třídy. Jelikož předškolní výuka je povinná, je Vaší povinností s dětmi pracovat i při uzavření školky právě přes naši Distanční E-Výuku. Nebude probíhat online, ale zadáváním prací v jednotlivých oblastech pod jednotlivé třídy, kam spadáte.

Paní učitelky vždy na týden připraví to, co byste měli během týdne zvládnout. Jakmile bude navrácena normální výuka, vrátí se do řádného stavu, vezmou děti vše, co dělaly doma s Vámi, svým paním učitelkám ukázat.
Samozřejmě můžete pracovní materiály čerpat i z jednotlivých měsíců. Čím více podnětů, tím lépe.

 

Na E–Výuku přidáme i odkazy na zajímavé stránky na webu, knížky, online výuku…

Vše budeme přidávat průběžně.


Vaše děti budou distanční e-výukou zabaveni, a zároveň bude splněna povinnost v přípravě ke školní docházce, která je považována za velmi důležitou.


Vy sami nejlépe víte, v čem Vaše děti potřebují popostrčit, co by se ještě mohly naučit, aby první třídu bezproblémově zvládly.


Pokud mohu za sebe, vyzvu Vás ještě k obyčejnostem – například využít čas na nácvik-zvládnutí jíst příborem a hlavně správně příbor držet, či zavazování tkaniček, práce s nůžkami – vystřihování, práce s modelínou či těstem, čtení knížek, povídání si o čemkoliv, hraní stolních her, masáží – děti umí ze školky – nechte se navzájem namasírovat, malování kamínků a schování po okolí na vycházce a zároveň hledání nových kamínků atd. …


Držte se, buďte hlavně zdraví, využijte chvil s dětmi k společným aktivitám…
Vaše ředitelka, Zychová Helena

PLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU KE STAŽENÍ --> ZDE

CELÝ SOUBOR KE STAŽENÍ --> ZDE

OŠETŘOVNÉ - INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Ošetřovné:  odkaz např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

INFORMACE RODIČŮM

Od pondělí 01.03.2021 do 21.03.2021 bude naše škola a školní jídelna uzavřena z nařízení vlády.

 

Prosím rodiče, kteří neodevzdali vyplněnou docházku na prázdninový provoz, aby tak učinili do 19. 3. 2021 na můj email reditelna@ms-zelenecska.cz a nebo vhodili v obálce do schránky na vratech školy na Zelenečské 500 či  schránky vedle vrátek na odloučeném pracovišti Sadská 530.

 

 

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL - -> ODKAZ ZDE

KROUŽKY PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN

V době jarních prázdnin  od 1.3. – 5.3.2021 nebudou kroužky.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SPRNU 2021

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021

 

Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:

 

7.7.-16.7.2021

MŠ OBLÁČEK , Praha 9 – Černý Most , Šebelova 874

19.7.-30.7.2021 

MŠ LEHOVEC , Praha 9 , Chvaletická 917

MŠ JAHODNICE , Praha 9-Kyje , Kostlivého 1218 +Osiková

2.8.-13.8.2021 

MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ Praha 9 – Hloubětín , Štolmířská 602

MŠ ZELENEČSKÁ Praha 9 – Hloubětín , Zelenečská 500

16.8.-20.8.2021 

MŠ PACULOVA Praha 9-Hloubětín , Paculova 1115

MŠ HOSTAVICE Praha 9 , U Hostavického potoka 803/71

 

 

1. – 6. 7. a 23. – 31.8. MŠ UZAVŘENY

bez možnosti umístit dítě v jiné mateřské škole

 

 • děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě ,,Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy k prázdninovému provozu 2020/2021“. Žádost o přijetí bude vydávána naší mateřskou školou na základě vyplnění tabulky níže - NUTNO ODEVZDAT  DO 19.3.2021 v kmenové škole !!!

 • Žádost o přijetí se bude odevzdávat v kmenové škole

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod registračními čísly v jejich kmenové škole.

 

Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!

 

V případě naplněné kapacity bude o umístění losováno.

POLYTECHNICKÉ DNY

Polytechnické projektové dny v naší škole

 

Atelier 344

26.3.2021

Třída ČERTI od 8:30 hodin a třída VODNÍCI od 10:35 hodin

9.4.2021

a třída Draci od 10:30 hodin

FOND SIDUS

Naše škola pomáhá dětským pacientům v nemocnicích prostřednictvím Fondu Sidus.

 S tímto Fondem spolupracujeme již několik let.

 

Pokud chcete přispět částkou 50,-Kč, za kterou si Vaše děti odnesou sešitek se zvířátky a „lepítky“, budeme moc rádi.

Nebo si můžete vybrat náramek se zvířátkem  za 35,- Kč.

 

Sešitek a náramek bude k mání ránu u vchodu.

Peníze pomůžou dětským pacientům v pražských nemocnicích.

NÁKAZA COVIDEM 19 v rodině nebo Vašeho dítěte!

Vážení rodiče, opět připomínám vaší povinnost:

 

V případě nákazy Covidem 19 v rodině nebo Vašeho dítěte, musí zákonný zástupce o tom neprodleně informovat ředitelku školy (reditelna@ms-zelenecska.cz)!!!!!!!!!!!!

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Všichni děti po karanténě – pozitivitě, kohokoliv z rodiny či prodělání Covidu, musí doložit před opětovným příchodem do naší mateřské školy negativní test !!!!!

 

Děkuji za Vaši zodpovědnost.

Zychová Helena, ředitelka školy

PROGRAM MISP - MASÁŽE DĚTEM

Od 9. 2. 2021 budou probíhat vždy v úterý dopoledne masáže na všech třídách v Zelenečské.

Více o celém projektu --> ke stažení zde

KARNIVAL

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ KARNEVAL 

Letos ve školce, čeká nás ráj masek úkoly a písničky ...

MŠ Zelenečská - 17.02.2021 od 09:30hod. 

Prosíme rodiče, aby dětem pomohly připravit masky, abychom si to pořádně užily :)

POSOUZENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Vážení rodiče,

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9  nabízí  orientační posouzení školní zralosti v mateřských školách psychologem (nejedná se o psychologické vyšetření), po kterém následuje krátká konzultace o výsledcích, případně možnost objednat se ke komplexnímu vyšetření do PPP.

Orientační posouzení je bezplatné a proběhne dne 9. 2. 2021 - úterý v dopoledních hodinách v prostorách MŠ Zelenečská 500 a 10. 2. 2021 na odloučeném pracovišti Sadská 530. Informace o výsledcích získáte osobně přímo v PPP Vysočany  nebo telefonicky. Vždy se domluvte o způsobu předání informací s paní Königovou na tel. 703308848. V letošním roce nemohou konzultace proběhnout v prostorách školy.

Pokud obdržíte od nás do konce tohoto týdne obálku při ranním scházení s doporučení k posouzení školní zralosti, budeme rádi, že ji vyplněnou odevzdáte do vyšetření zpět (bez Vašeho písemného souhlasu nelze vyšetření provést). Pokud obálku nedostanete, tak si myslíme, že odklad školní docházky Vašeho dítěte je zcela zbytečný a Vaše dítě je zcela připraveno na školu. Nicméně pokud přesto o vyšetření a posouzení školní zralosti  stojíte, domluvte se s paní Königovou osobně na tel. čísle uvedeném výše.

 

Helena Zychová, ředitelka školy, 2.2.2021

CANISTERAPIE

CANISTERAPIE V NAŠÍ MŠ

 

 

BĚHEM LEDNA A  ÚNORA SE ARAMIS, VŽDY VE STŘEDU DOPOLEDNE ZASTAVÍ V JEDNÉ ZE TŘÍD NAŠÍ ŠKOLY

A DĚTI SE PODÍVAJÍ, CO TAKOVÝ PEJSEK DOVEDE A ZÁROVEŃ SE DOZVÍ NĚCO PSECH

 

UKÁZKA JIŽ PROBĚHLA V ČERTECH A DRACÍCH

E-VÝUKA - NOVÉ DOKUMENTY

E-VÝUKA

Pro tématický Leden - nové dokumenty v sekci: 

 • Pohybové hry

 • Grafomotorika

 • Řečový vývoj

 • Předmatematické dovednosti

 • Všeobecné znalosti

 • Pracovní činnosti

 • Výtvarná výchova

 • Předčtenářská gramotnost

 • Básničky, Písničky

LOPATOVÁNÍ - LOPATY NA SNÍH

Vážení rodiče,
dejte dětem do školky, pokud máte a chcete na řádění do sněhu lopaty na „lopatování“, ne boby (nebezpečí úrazu).

VÝROČNÍ ZPRÁVA NA ROK 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

KLUB RODIČŮ - PLATBA ZA 2. POLOLETÍ

Vážení rodiče, 

prosíme o platby Klubu rodičů na druhé pololetí. Týká se rodičů, kteří neplatili celou částku na celý rok.

Děkujeme za součinnost.

KROUŽEK - ŠACHY

Dobrý den,
po dohodě s paní ředitelkou oznamuji, že každé pondělí, počínaje 1. únorem 2021 od 15.50 hod. do 16.30 hod., bude opět probíhat šachový kroužek při MŠ Zelenečská.

Celkem bude 10 lekcí šachů, pokud se přihlásí minimálně 6dětí!
Pokud máte zájem dítě do kroužku přihlásit na druhé pol., pošlete mi e-mail: migast@centrum.cz
Kurzovné bude činit 500,- Kč za 10lekcí 

 
Ing. Miroslav Steimar
1. února 2021 od 15.45 hodin první hodina druhého pololetí.

11. ledna 2021 proběhne poslední hodina prvního pololetí.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - ZRUŠEN!

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji indexu rizika - Covid a vzhledem k pozastavení konání ozdravných akcí ministerstvem školství, 

 

se ruší letošní „Lyžařský výcvik“.

Prosíme rodiče, kteří již zaplatili, aby si peníze vyzvedli při ranním scházení.

Děkujeme za pochopení, za kolektiv školy: Helena Zychová, ředitelka školy

VOUCHER NA SLEVU 20%

Vážení rodiče, 

VYUŽIJTE VOUCHER na 20% SLEVU

na LYŽAŘSKÝ VLEK v DEŠTNÉM v Orlických Horách.

Sleva platí pro Vás a Vaše děti i učitelé a jejich rodiny. 

Doufáme, že budou tuto sezónu dobré lyžařské podmínky a vláda nám umožní spustit vleky!

VOUCHER KE STAŽENÍ 

FOTOGRAFIE - VYZVEDNUTÍ

Fotografie k vyzvednutí

od pondělí u paní Darinky po ránu. Prosím, připravte si finanční obnos.

Set 280,- Kč a 90,- Kč skupinová dlouhá fotka. Celkem 370,-Kč.

Sourozenecký set taktéž 280,- Kč.