top of page

Nástěnka

Prosíme rodiče, aby této stránce věnovali pozornost.
 
Jsou zde uváděny probíhající i plánované aktivity, pokyny pro rodiče a ostatní aktuality týkající se provozu dětské skupiny.
​Můžete zde využít formulář pro elektronické omlouvání nepřítomnosti Vašich dětí  a odhlášení  stravného.
Nepřítomnost dítěte a odhlášení stravného pro aktuální den je     POUZE DO  7:30 hod.

27.8.2020

KONEC ČINNOSTI DĚTSKÉ SKUPINY - zrušení odběru novinek pro MDS

Vážení rodiče,


vzhledem ke konci činnosti dětské skupiny, prosíme rodiče jež byli přihlášeni k odběru novinek pro "Dětskou Skupinu", aby pokud jejich dítě i nadále bude navštěvovat MŠ Zelenečskou / MŠ Sadskou, se přihlásili k odběru novinek u těchto školek. 

Automaticky dochází ke zrušení odběru novinek v této sekci pro dětskou skupinu a registrované e-maily budou ze systému odstraněny. 

Děkujeme za pochopení. 

1.7.2020

PŘÁNÍ KRÁSNÉHO A POHODOVÉHO PROŽITÍ PRÁZDNIN !

PŘÁNÍ

Přeji Vám všem: dětem, rodičům, prarodičům,…

krásné, klidné a slunné léto.

Co nejvíce společných letních chvil s rodinou.

Zychová Helena, ředitelka školy a kolektiv školy

Také děkuji za vstřícnost a pochopení ohledně chodu školy („koronavirového i po koronavirového“).

Moc si přejeme obvyklé září….

1.7.2020

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021 - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

ukončení Dětské skupiny k 30. 6. 2020 a následné otevření třídy s menším počtem dětí (12)

2-3 letých od 1. 9. 2020)

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ --> ZDE

nebo kliknutím na červenou ikonu vlevo.

Zveřejnění rozhodnutí:
3. 7. 2020 na webu a vchodu školy


Vydávání rozhodnutí: 
7. 7. 2020 od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:00hodin.


Výsledky řízení budou také oznámeny na vchodu školy a na webu školy pod registračními čísly, která budou vydána při odevzdání dokumentů. Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou. 

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

4.6.2020

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

ukončení Dětské skupiny k 30. 6. 2020 a následné otevření třídy s menším počtem dětí (12)

2-3 letých od 1. 9. 2020)

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT od 19. do 30. ČERVNA 2020

PODLE:

Stanovených kritériích pro přijímání dětí do třídy s menším počtem dětí od 2 do 3 let na školní rok 2020/2021

 

 1. Děti, které se do třídy pro 2-3 leté děti mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které jsou narozeny v časovém rozmezí od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 a jsou i takto řazeny (od ledna do srpna).

 

  2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha        9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které jsou narozeny v časovém rozmezí od        1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 a jsou i takto řazeny (od ledna do srpna) po dětech spádových.

 


  3. Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
      očkováním.


Vydávání dokumentů:

Žádost a Evidenční list si můžete stáhnout na webu školy: www.ms-zelenecska.cz
Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem.
Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je kdykoliv vyzvednout.

 


Vrácení vyplněných dokumentů:


29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 od 8.30 – 11.30 a 13 – 16.00hodin


 Vyplněná Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list
 Rodný list dítěte
 Občanský průkaz rodiče
 V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné
přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
 U cizích státních příslušníků pas, nebo doklad k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu

Zveřejnění rozhodnutí:
3. 7. 2020 na webu a vchodu školy


Vydávání rozhodnutí: 
7. 7. 2020 od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:00hodin.


Výsledky řízení budou také oznámeny na vchodu školy a na webu školy pod registračními čísly, která budou vydána při odevzdání dokumentů. Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou. 

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

4.6.2020

KLUB RODIČŮ - KOMPENZACE

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás poprosit, abyste nás kontaktovali ohledně kompenzací za Klub rodičů.

Jedná se o vrácení částky 300,- Kč a u Dětské skupiny je částka 240,- Kč.

V případě zájmu směřujte Vaší žádost paní Tomečkové, která je předsedkyní Klubu rodičů na email: kristyna.tomeckova@gmail.com .


Mockrát děkujeme.
Za Klub rodičů paní Kristýna Tomečková

26.5.2020

PERSONÁLNÍ ZMĚNY: NOVÁ PANÍ ZÁSTUPKYNĚ

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o aktuálních personálních změnách.

novou paní Zástupkyní pro MŠ je nyní: paní Eva Lilingová

pro kontakt s ní můžete využít e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz

telefonický nebo osobní kontakt. 

5.5.2020

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

​PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

DOKUMENT KE STAŽENÍ --> ZDE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

DOKUMENT KE STAŽENÍ --> ZDE

5.5.2020

TERMÍN ZNOVU-OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY​ A DĚTSKÉ SKUPINY

TERMÍN ZNOVU-OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, podle souboru hygienických pokynů pro MŠ 

níže specifikuji podmínky, za kterých bude obnoven provoz naší školy do konce června 2020.

Termín otevření školy – 25. 5. 2020

 • Provoz školy: 7,00 – 17,00 hodin, Provoz Dětské skupiny: 7,00 – 16,00

 • Děti nemusejí mít při pobytu v areálu MŠ roušku (vnitřní prostory školy, školní zahrada).

 • Účastnit vzdělávání se může dítě, které nevykazuje známky onemocnění (zvýšená teplota, rýmy, kašel…).

 • Rodič bude dítě předávat ve vchodu školy určenému zaměstnanci, který bude pověřen ředitelkou školy. Vždy je nutné před vchodem dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve vchodu si bude dítě po předchozím zazvonění na třídu i vyzvedávat mezi 12,30 a 13,00 nebo mezi 15,00 a 16,00 v případě, že děti nebudou na školní zahradě, kde si děti vyzvednout rodiče mohou u branky.

 • Nesmí docházet k větší kumulaci osob před budovou MŠ. Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Navíc je nutno nezapomenout zachovat dvoumetrové rozestupy a mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky.

 • Děti si do MŠ nebudou nosit osobní věci – hračky, knihy mimo oblečení a obuvi, nenosí do MŠ žádné jídlo ani pití.

 • Každé dítě přinese do MŠ prázdnou a podepsanou lahev na pití.

 • Vzdělávání bude probíhat v areálu školy za zpřísněných hygienických podmínek.

 • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.

 • Děti budou od prvního dne provozu školy do konce června rozděleny do  skupin, nemusejí tedy být ve své třídě, nemusejí mít svoji učitelku.

 • Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy zaniká s termínem znovuotevření školy. Jiné možnosti čerpání OČR se dotazujte na OSSZ. Vše je v jednání stále na ministerstvu…

 • Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA. Ochrana Vás rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců mateřské školy a zejména dětí.

 • Dnes (6. 5. 2020)Vás paní učitelky obvolávaly, aby naše škola byla připravena na provoz, stravování… ohledně počtu dětí.

 • Děkuji za Vaši vstřícnost, ochotu a spolupráci s naší školou. Moc si toho vážíme, mohu napsat za nás všechny.  

Zychová Helena, ředitelka školy

P. S. Informace (netýkají se Dětské skupiny), které Vám k dnešnímu dni (6. 5. 2020) nemohu poskytnout, protože nejsou v mojí kompetenci. Jedná se o prázdninový provoz pro přihlášené děti a placení školného po obnově provozu. Samozřejmě, až budu vědět, budu Vás informovat.

28.4.2020

TIPY NA RECEPTY

NECHTE SE INSPIROVAT RECEPTY Z NAŠÍ ŠKOLKOVÉ KUCHYNĚ ...

Veselé mlsání

TIP NA RECEPTY --> ZDE

29.3.2020

TIPY NA RECEPTY

NECHTE SE INSPIROVAT RECEPTY Z NAŠÍ ŠKOLKOVÉ KUCHYNĚ ...

Paní kuchařka Bohunka nás všechny bude zásobovat lahodnými recepty :)

Vyberte si tedy i Vy ... ten nejchutnější ... 

TIP NA RECEPTY --> ZDE

16.3.2020

USNESENÍ: Mimořádné jednání rady městské části Prahy 14 dne 17.03.2020

Vážení rodiče,

 

na základě U s n e s e n í mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 17. 3. 2020 č. 161/RMČ/2020 dochází k přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14. Zajištění péče o děti rodičů zajišťujících krizovou infrastrukturu státu a rodičů samoživitelů bude od 18. 3. 2020 bude probíhat v Mateřské škole Obláček, Šebelova874. Obojí za podmínky, že tito rodiče nemají možnost pečovat o dítě předškolního věku jiným způsobem a tuto skutečnost uvedou v Čestném prohlášení.
 

Vzhledem k mimořádné situaci v ČR jsou všechny děti naší školy do odvolání omluveny z docházky i stravování v MŠ.

 

Žádosti o OČR na email reditelna@ms-zelenecska.cz, nebo SMS na 774462210.

 

Prosím o dodržování všech pokynů (které slyšíme každý den ze všech sdělovacích prostředků), které snad pomohou tuto krizovou situaci pozastavit (NESCHÁZET SE NA HŘIŠTI, NESCHÁZET SE U SOUSEDŮ A KAMARÁDŮ, CHODIT V ROUŠKÁCH…).

Toto píši proto, protože o víkendu i v pondělí byla hřiště kolem školy plná rodin, dětí…, prosím o nepodceňování situace.

 

Školné bude, vzhledem k situaci, úměrně poníženo o částku 150,- za každý týden.

Vážení rodiče, za všechny zaměstnance si Vám dovoluji popřát pevné nervy a zdraví. Více v tuto chvíli netřeba.

 

Také sledujte aktuální informace na webu naší školy či Městské části Prahy 14.

 

V Praze den 17. 3. 2020                                                    Helena Zychová, ředitelka školy

16.3.2020

USNESENÍ: Mimořádné jednání rady městské části Prahy 14 dne 17.03.2020

k návrhu školy nebo školského zařízení pro nezbytnou péči o děti ve věku 3 - 10let, jejíž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgány ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

KOMPLETNÍ USNESENÍ --> ke stažení ZDE

16.3.2020

USNESENÍ: Mimořádné jednání rady městské části Prahy 14 dne 17.03.2020

Přerušení provozu městských škol, zřizovaných městskou částí Prahy 14 s vyjímkou Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874

KOMPLETNÍ USNESENÍ --> ke stažení ZDE

14.3.2020

U s n e s e n í mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 14. 3. 2020 č. /RMČ/2020 k omezení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14

Vážení rodiče,

 

na základě U s n e s e n í mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 14. 3. 2020 č. /RMČ/2020 k omezení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14

 

Rozhoduji o omezení provozu mateřské školky na provoz k zajištění péče o děti rodičů zajišťujících krizovou infrastrukturu státu a rodičů samoživitelů. Obojí za podmínky, že tito rodiče nemají možnost pečovat o dítě předškolního věku jiným způsobem a tuto skutečnost uvedou v čestném prohlášení. Toto doporučení platí do odvolání.

 

Pozor! Provoz bude pouze na odloučeném pracovišti Sadská 530, důvodem je otevření jen jedné třídy na budově, kde se i vaří. Možnost vyzvednutí věcí z šaten na Zelenečské bude.

 

Prosím sledujte mimořádné zasedání vlády dnes odpoledne. Když z toho nevyplynou žádná jiná opatření, zítra otevřeme v omezeném režimu.

 

V Praze den 15. 3. 2020                                                                                                                                                           Helena Zychová, ředitelka školy

 

Pro otevření souboru, klikněte na odkaz níže kde si můžete stáhnout čestné prohlášení

 • U s n e s e n í mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 14. 3. 2020 č. /RMČ/2020 k omezení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14  

12.3.2020

ZRUŠENÉ AKTIVITY A AKCE V DS

Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR vzhledem k situaci s šířícím se koronavirem 

Vážení rodiče,

vzhledem k vážné situaci, která vzhledem k šíření koronaviru nastala, Vás informuji, že do odvolání nebudou na naší škole probíhat žádné akce a kroužky.

 

Velice děkuji za pochopení. Věřím, že se brzy život vrátí do normálu. :)

12.3.2020

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

​Vážení rodiče,

nevoďte k nám do školy děti s jakýmikoliv příznaky respiračních onemocnění!

 

Buďte ohleduplní, neberte situaci na lehkou váhu!

Děti s těmito příznaky budou okamžitě izolovány a budeme volat Vás, rodiče.

 

Zychová Helena, ředitelka školy, 12. 3. 2020

12.3.2020

STAROSTA MČ PRAHY 14

Vážení rodiče,

 

      jak všichni víme, naše země momentálně zažívá mimořádnou situaci ohrožení koronavirem, které musíme společně čelit. Zdraví Vašich dětí, zaměstnanců školek i Vás samotných je pro nás na prvním místě, nicméně abychom ho mohli maximálně ochránit, neobjedeme se bez Vaší pomoci.

 

       Uvědomuji si, že pro rodiče, kteří nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim s hlídáním předškolních dětí pomohl, jde o složitou situaci, ale prosím pokuste se hledat jiné cesty, jak v tomto čase své děti zabezpečit. Přestože mateřské školy nadále zůstávají v provozu, žádáme Vás, abyste do nich své děti posílali jen v opravdu nezbytných případech.

 

Našim cílem je chránit Vás i druhé.

 

Věřím, že společně to zvládneme.

 

Mgr. Radek Vondra starosta MČ Praha 14

Oficiální znění - ke stažení --> ZDE

9.3.2020

DŮLEŽITÉ!!! - KORONAVIRUS

Vážení rodiče,

 

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádám o součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí i pedagogů. Pokud během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region (zasažené oblasti viz zejména https://www.mzv.cz/jnp/, http://www.mzcr.cz/, http://www.hygpraha.cz/) žádám Vás  neprodleně o  sdělení  podrobné informace, nezbytné pro vás k správnému vyhodnocení rizika, s tím, že v případě pobývání ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy byste měli kontaktovat ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se obrátit na epidemiologické centrum – kontakt:

 • Mgr. Romana Vanclová

 • Telefon: + 420 281 000 452

 • Mobilní telefon:+ 420 735 726 509 

 • Fax:+ 420 286 884 450

 • E-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz

VÍCEJAZYČNÝ LETÁK - KE STAŽENÍ --. ZDE

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup vzhledem k situaci.

 

Helena Zychová, ředitelka školy

7.3.2020

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ V DS

FOTOGRAF V MŠ 

 

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE A  PORTRÉTY DĚTÍ

Dne 1.4. 2020, od 8:30 hodin

26.2.2020

DŮLEŽITÉ!!! - POHYB O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH - KORONAVIRUS

Vážení rodiče,

 

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádám o součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí i pedagogů. Pokud během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region (zasažené oblasti viz zejména https://www.mzv.cz/jnp/, http://www.mzcr.cz/, http://www.hygpraha.cz/) žádám Vás  neprodleně o  sdělení  podrobné informace, nezbytné pro vás k správnému vyhodnocení rizika, s tím, že v případě pobývání ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy byste měli kontaktovat ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se obrátit na epidemiologické centrum – kontakt:

 • Mgr. Romana Vanclová

 • Telefon: + 420 281 000 452

 • Mobilní telefon:+ 420 735 726 509 

 • Fax:+ 420 286 884 450

 • E-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup vzhledem k situaci.

 

Helena Zychová, ředitelka školy

1 / 4

Please reload

bottom of page