top of page

provozní řád dětské skupiny

1. Údaje o zařízení

Sídlo Dětské skupiny při mateřské škole Zelenečská 500: Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, Praha 9, 198 00

IČO: 709 20 818

Telefon:   MŠ Zelenečská – 281863943, MŠ Sadská 281863754,  ředitelka 774462210

E-mail:     ms-zelenecska@volny.cz, reditelna@ms-zelenecska.cz

www stránky: www.ms-zelenecska.cz

 

Ředitelka MŠ:  Helena Zychová, DiS.

Zástupkyně:    Šárka Pražáková

Zřizovatel:       MČ Praha 14, Bří Venclíků 1072, Praha 14, 198 00

 

2. Popis zařízení

Dětská skupina poskytuje ošetřovatelskou péči pro děti od 2 do 3 let, včetně mravní, rozumové a estetické výchovy.

 

Počet zapsaných dětí:  15 dětí

Počet tříd:                    1 třída

Věkové složení dětí:     od 2 – 3 let.

Provozní doba:            od 7.00 – 16.00 hodin.

 

Budova i zahrada na obou objektech jsou využívány pouze pro aktivity školy. Školní kuchyně je na detašovaném pracovišti Sadská.

 

 

3. Režimové požadavky

Nástup dětí do zařízení je 7,00 do 8,30 hod.

 

Způsob převzetí dítěte do zařízení:

 • Rodič předá dítě osobně vychovatelce

 • Rodič předá vychovatelce informace týkající se stavu dítěte

 • Rodič do knihy docházky zapíše, v kolik hodin dítě bude vyzvednuto a kým

 

Spontánní hra: od nástupu dětí do 9,30 hod.

                      od 10,00 hod. do 11,15 hod.

                      od 14,30 hod. do odchodu dětí domů

 

Činnosti dětí řízené vychovatelkou od 9,30 do 10,00 hod.

Vyzvedávání dětí je do 15,55 hod.

Pohybové aktivity se s dětmi provádějí během dne v herně i na zahradě.

 

Pobyt venku

Probíhá denně dle aktuálního počasí dopoledne (alespoň 1,45 hodiny), v jarních měsících je možný i v odpoledních hodinách  při příznivých provozních podmínkách. V letních měsících se činnosti přesouvají hlavně na školní zahradu.

 

Pobyt venku probíhá na školní zahradě. Pískoviště pro děti je zakryto sítí. Kropí se dle potřeby.

Výměna písku: 1 x za 2 roky

 

Délka pobytu dětí na zahradě:

 • V teplém období:        09,30 – 11,10 hod.   --   15,00 – 16,00 hod.

 • V chladném období:   10,00 – 11,10 hod.

 

Odpočinek a spánek

Děti spí od 12,15 do 14,15 hodin /dle individuální potřeby /

Děti spí v ložnici, ve které má každé dítě své lehátko.

Ložnice je větrána ráno i během dne.

Každé dítě má svoje pyžamo (přinesou rodiče). Pyžamo rodiče vymění 1 x týdně, je-li potřeba, mění jej častěji.                                                                         

Lůžkoviny se převlékají 1x za 21 dní, v případě potřeby ihned.            

Identifikace lehátka je zajištěna značkou dítěte.  

 

Hygienická očista dětí a osobní hygiena

 • Před jídlem

 • Po jídle

 • Po toaletě

 • Před odchodem na zahradu

 • Po příchodu ze zahrady

 • Vždy dle potřeby během dne

Zajištění individualizace u osobních pomůcek:

 • Hřeben a ručník – má každé dítě svůj /označené značkou/

 • Hřeben se myje 1 x týdně

 • Ručník se mění 1 x týdně, dle potřeby častěji

 • Žínka se ihned po použití dává vyprat

 • Nočníky se myjí a dezinfikují po každém použití  

Stravování dětí

Strava se pro děti z Dětské skupiny /dále jen DS/ připravuje v centrální školní kuchyni MŠ Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 na odloučeném pracovišti Sadská 530 a je dovážena v termoportech.

V DS je kuchyňka – výdejna.                                                                            

 

Rozvrh stravování dětí v DS

Snídani děti dostávají doma.

Ranní svačina            9,00 hod.

Oběd                        11,45 hod.

Odpolední svačina      14,30 hod.

Jídelníček na týden je vyvěšen na nástěnce v DS a také na webových stránkách MŠ Zelenečská (www.ms-zelenecska.cz)

 

Pitný režim

Druhy nápojů během jídla: dle aktuálního jídelníčku

Během dne: na výběr čaj, pitná voda

V letních měsících je dětem podáváno pití i na zahradě. Voda je připravena v termosu. Používají se jednorázové kelímky.

 

Otužování dětí

Způsob a frekvence:  

 • Pobyt na zahradě 1x - 2x denně

 • Větrání herny a ložnice průběžně

 • Oblékání dětí dle počasí a teploty

 • Spánek při otevřeném okně

Počet otužovaných dětí: všechny

 

Zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota vzduchu v místnostech DS: herna    21° – 22°C                                                                                                                                                           ložnice  20 °C

Režim větrání:                                 

 • ráno před příchodem dětí

 • před spánkem dětí

 • dle počasí a potřeby průběžně celý den

 • v rámci prováděného úklidu

Ochrana oken:                                    žaluzie

Ochrana před sluncem venku:           zastřešené pískoviště, vzrostlé stromy,        

                                                           krémy proti UV záření, pokrývky hlavy       

                                                           (dodávají rodiče)

 

Způsob nakládání s prádlem

Prádlo pro DS se pere v prádelně Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500.

Oblečení dětí při pobytu v DS:

 • vlastní

Výměna:   

 • pyžam - zajišťují rodiče 1 x týdně a dle potřeby při znečištění

 • ložního prádla se provádí 1x za 21 dní a dle potřeby při znečištění

 • ručníků se provádí 1x týdně nebo dle potřeby při znečištění

 • žínek se provádí po jednorázovém upotřebení

 

Použité prádlo se průběžně odnáší z dětské umyvárny v pytlích do skladu špinavého prádla

 

Zajištění úklidu

Úklidové pomůcky pro DS a kuchyň jsou v úklidovém prostoru barevně odlišené a jsou uzamčeny ve skřínce.

 

Úklid Dětské skupiny

Denní úklid:

 • setření všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik na vlhko. Vysátí koberců vysavačem, vynášení odpadu, mytí hygienických zařízení včetně umyvadel výlevek a WC za použití dezinfekčních prostředků.

Týdenní úklid:

 • velký úklid – mytí a dezinfekce všech povrchů /podlahy, dveře, omyvatelné stěny apod./

           

Manipulace s matracemi:        

 • luxování            1x měsíčně

 • čištění firmou    1x ročně

 • po znečištění      ihned

 

Malování celého objektu            1x  za 2 roky                                                     

Mytí oken v celém objektu         2x  za rok, včetně rámů a svítidel                 

Všechny prostory DS                 1x  za rok celkový úklid                                                  

Praní textilií                              3x  za rok

Dezinfekce:  Chloramin, Savo, Incidur v předepsaných koncentracích                                                                                                                                          

 • Ředění dle návodu, po dezinfekci se vše oplachuje                                                  

 • Dezinfekční přípravky jsou pravidelně obměňovány po 14 dnech.

Očista a dezinfekce hraček:         1x měsíčně  /mytí, praní, dezinfekce/  nebo dle potřeby

 

Deratizace:                                    1x ročně nebo dle potřeby  

                                      

Dezinsekce:                                   prevence 1x ročně nebo dle potřeby

 

Úklid kuchyně:                         

Dezinfekce nádobí se provádí pouze při podezření a výskytu infekčního onemocnění, dle dispozic pracovníků Hyg. stanice. Mycí pomůcky jsou používány jednorázové.

 

Denní úklid kuchyňky:Mytí:

 • všech pracovních ploch

 • elektrických spotřebičů

 • dřezů, umyvadel, výlevky

 • podlahy

Týdenní úklid kuchyňky:                      

 • mytí a dezinfekce všech povrchů se provádí schváleným dezinfekčním prostředkem v předepsané koncentraci, který je určen pro potravinářské provozy

 • mytí lednice

Měsíčně:        

 •  dezinfekce lednice   

 

                                     

Úklid prádelny:

Denní úklid:    

 • dezinfekce skladu špinavého prádla a vlastního provozu prádelny. Úklid se provádí za použití dezinfekčních prostředků v předepsané koncentraci a pokynů výrobce.                                   

 • setření všech podlah, okenních parapetů, zařízení                                                              prádelny, klik na vlhko a vynášení  odpadu

 • dezinfekce umyvadla a WC

Týdenní úklid:

 • omývání a dezinfekce omyvatelných stěn v prádelně

Způsob manipulace s odpady:

 

 • Směsný odpad se odváží 1x týdně:

 • Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Likvidace jednorázových plenkových kalhotek probíhá následovně:

 • používané plenkové kalhotky se odkládají do uzavíratelného odpadkového koše s igelitovou vložkou. Odpad se průběžně odnáší do vyčleněného kontejneru a 2 x týdně je odvážen smluvní firmou

 • Kontejner (o obsahu 120 l) je umístěný ve vjezdu.

Zdravotní zabezpečení:

Zdravotní dokumentace dětí. Každé dítě má:   

 • přihlášku do DS s vyjádřením pediatra o proočkovanosti dítěte                                                               

                                                                                                      

4. Školní zahrada

 • Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ a DS.

 • Do areálu školy včetně školní zahrady je zákaz vodění psů.

 • Do areálu školy je zákaz vstupu cizích osob. Na zahradu je umožněn vstup pouze rodinným příslušníkům zapsaných dětí pro jejich vyzvednutí. Delší pobyt je zakázán z důvodu zajištění bezpečnosti ostatních přítomných dětí.

 • Zahrada MŠ je určena k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ.

 • Při vyzvedávání dítěte na zahradě je rodič povinen přijít k brankou až k učitelce, dítě si prokazatelně vyzvednout a při odchodu ze zahrady zavřít branku a pevně ji zajistit zástrčkou.

 • Učitelky se řídí při pobytu na zahradě vnitřní směrnicí o organizaci pobytu venku.

 

Provozní doba školní zahrady

 • od 7.00 hod. do 16.00 hod.

 

Denní úklid venkovní hrací plochy

 • úklid odpadků z plochy zahrady      

 • úklid - přehrabání pískoviště

 • hrabání listí a odstranění listí v okolí vchodů a pískovišť

 • vysypání odpadkových košů

 • pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků

 

Průběžná péče o herní prvky

 • okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků

 • nátěry dřevěných prvků dle potřeby

 

Péče o zeleň

 • sekání a úklid trávy - dle potřeby - externí dodavatel

 • drobné prořezy keřů a dřevin - externí dodavatel

 • ohrabání a úklid listí - externí dodavatel, případně školnice

 • metení chodníků – školnice

 

Údržba pískoviště

 • kontrola stavu obrub pískoviště

 • denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť

 • v letním suchém období ráno a odpoledne – kropení

 • 1x za 2 roky výměna písku na jaře

 

Roční revize herních prvků

 • kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177

 • případná oprava – objednané firmy

likvidace – výměna za nový – ředitelka

 

Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají vychovatelky. Denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům.

Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ, je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit sportovní zařízení MŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.

 

V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:

 • ničit a přelézat ploty

 • jezdit na soukromém kole, odkládat a uschovávat soukromá kola a koloběžky jinde než u stojanu u hlavní branky

 • volné pobíhání a vstup psům

 • odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví

 • vylézat po hromosvodech a okapech na střechy budov

 • houpat a zavěšovat se na branky a ploty

 

V případě nepřítomnosti pedagogického dozoru je školní zahrada pro neorganizovanou veřejnost uzavřena. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z areálu školy.

 

 

Provozní řád DS vstupuje v platnost 1. 2. 2017.

V Praze dne 9. 1. 2017                                                                     

 

                                                                                                                                      Helena Zychová, DiS.

                                                                                                                                           ředitelka školy       

 

                        

Případné změny jsou doplňovány.

S tímto provozním řádem budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci a rodiče dětí z DS.

bottom of page