top of page

DĚTSKÉ SKUPINY V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Dětská skupina při mateřské škole Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

 

reg. číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000629

 

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

 

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny pro děti od dvou let věku, do tří let věku. V městské části Praha 14 jsou provozovány dvě dětské skupiny - MŠ Zelenečská 12 dětí a MŠ Vybíralova 17 dětí.

 

Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření kvalitní péče o děti přispět k vyšší zaměstnatelnosti rodičů, zejména na trhu práce často diskriminovaných matek s malými dětmi a umožnit cílové skupině lepší sladění pracovního rytmu s péčí o děti.

aktuální informace pro rodiče

NÁSTĚNKA   -   POSLEDNÍ AKTUALIZACE DNE    02.07.2020      -->  ZDE

UKONČENÍ PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY

Důvody pro zrušení oprávnění stanovuje zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění v ustanovení § 19 odst. 2.

 

Vážení rodiče,

 

chtěla bych Vás informovat o zrušení Dětské skupiny při Mateřské škole

Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 ke dni 30. 6. 2020.

Jak už to někdy bývá, něco končí, ale zároveň něco začíná. V našem případě nejde o žádnou velkou provozní změnu, ale spíše o změnu ohledně administrativní zátěže a financování. Prostory Dětské skupiny, budou i nadále sloužit dětem 2-3letým od 1. 9. 2020, ale vše bude plně v kompetenci Mateřské školy Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500. Loupežníčci budou sedmou třídou naší mateřské školy. Taktéž i zaměstnanci Dětské skupiny budou u nás pracovat i nadále.

Děkuji Vám všem rodičům za spolupráci během docházky a jakékoliv dotazy můžete směrovat na paní vychovatelky, nebo na ředitelku školy. S většinou z Vás se budu potkávat u Zápisu do naší školy, třídách, akcích školy, atd.

Helena Zychová, DiS., ředitelka školy

Přání.png
MS - přijaté děti.png

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI

NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO 2-3LETÉ DĚTI

-----------------------------------

ukončení Dětské skupiny k 30. 6. 2020 a následné otevření třídy s menším počtem dětí (12)

2-3 letých od 1. 9. 2020)

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT od 19. do 30. ČERVNA 2020

PODLE:

Stanovených kritériích pro přijímání dětí do třídy s menším počtem dětí od 2 do 3 let na školní rok 2020/2021

 

  1. Děti, které se do třídy pro 2-3 leté děti mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které jsou narozeny v časovém rozmezí od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 a jsou i takto řazeny (od ledna do srpna).

 

  2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha        9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které jsou narozeny v časovém rozmezí od        1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 a jsou i takto řazeny (od ledna do srpna) po dětech spádových.

 


  3. Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
      očkováním.


Vydávání dokumentů:

Žádost a Evidenční list si můžete stáhnout na webu školy: www.ms-zelenecska.cz


Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem.
Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je kdykoliv vyzvednout.

 


Vrácení vyplněných dokumentů:


29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 od 8.30 – 11.30 a 13 – 16.00hodin


 Vyplněná Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list
 Rodný list dítěte
 Občanský průkaz rodiče
 V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné
přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
 U cizích státních příslušníků pas, nebo doklad k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu

Zveřejnění rozhodnutí:
3. 7. 2020 na webu a vchodu školy


Vydávání rozhodnutí: 
7. 7. 2020 od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:00hodin.


Výsledky řízení budou také oznámeny na vchodu školy a na webu školy pod registračními čísly, která budou vydána při odevzdání dokumentů. Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou. 

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

DS_EU.png
DS_MPC14.png
DS V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Evropská unie - Projekt
MDS - EU.png
NÁVŠTĚVNOST
bottom of page