Nástěnka

Prosíme rodiče, aby této stránce věnovali pozornost.
 
Jsou zde uváděny probíhající i plánované aktivity, pokyny pro rodiče a ostatní aktuality týkající se provozu školky.
​Můžete zde využít formulář pro elektronické omlouvání nepřítomnosti Vašich dětí  a odhlášení  stravného.
Nepřítomnost dítěte a odhlášení stravného pro aktuální den je     POUZE DO  7:30 hod.

29.3.2020

TIPY NA RECEPTY

NECHTE SE INSPIROVAT RECEPTY Z NAŠÍ ŠKOLKOVÉ KUCHYNĚ ...

Paní kuchařka Bohunka nás všechny bude zásobovat lahodnými recepty :)

Vyberte si tedy i Vy ... ten nejchutnější ... 

TIP NA RECEPTY --> ZDE

29.3.2020

SOUTĚŽTE S E-VÝUKOU

SOUTĚŽÍME S E-VÝUKOU

Vyhlašujeme soutěž pro všechny děti z naší Mateřské školy
Praha 9 - Hloubětín a Dětské skupiny při naší mateřské škole.

Tato Výtvarná soutěž je vyhlášena na téma „Kouzla jara“.

PRAVIDLA:  Soutěžit se bude ve dvou kategoriích.

Předškoláci (děti, které jdou po prázdninách do školy či budou mít odklad) a děti ostatní.
 

Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti v uvedených dvou kategoriích, jimž rodiče v době konání soutěže zašlou výtvarné práce/modely inspirované jarní tématikou na náš web.
Technika zpracování není omezena,

např. kresba, malba, koláž, komiks, polytechnický výrobek, ….


Z každé kategorie bude vybráno 10 výtvorů, které odměníme knihou.


Vítězné obrázky (autory), vyhlásí odborná porota ve složení tří učitelek a tří maminek, z rady našeho Klubu rodičů.


Vaše výtvory posílejte do konce dubna. Do poloviny května budou vyhlášeny vítězné práce a vítězové odměněni.

29.3.2020

NOVÝ PROJEKT: E-VÝUKA

Vážení rodiče,

dovolte nám představit nový "Projekt" E-VÝUKA, který naleznete na našich webových stránkách.

Rozhodli jsme se pro Vás a Vaše děti, vzhledem k této mimořádné situaci, připravit několik kategorií, které obsahují úlohy pro procvičování logopedie, výtvarné výchovy, pohybové hry, grafomotoriku, básničky i písničky ... 

Nechť Vám jsou tyto úlohy inspirací ...  

25.1.2020

ODEBÍRÁNÍ NOVINEK Z WEBU MSS

Vážení rodiče,

pokud byste měli zájem ODEBÍRAT NOVINKY ze školkových WEBů MSZ, MSS nebo MDS

 • můžete k tomu využít okno, které je umístěné na hlavních stránkách školek pod sekcí "UŽITEČNÉ" označené jako "ODEBÍRAT NOVINKY"

 • zadáte pouze Váš e-mail a v případě, že bude novinka/aktualizace webu, ihned se o ní dozvíte! 

Na Vám uvedený e-mail Vám budou zasílány notifikace o novinkách vložených primárně na NÁSTĚNKU a do KALENDÁŘE Vaší školky nebo dětské skupiny.

*Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů pro účely výhradně zasílání nových informacích na webu mateřské školky nebo dětské skupiny umístěných na www.ms-zelenecska.cz

19.3.2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ZRUŠEN

Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci nebude BYL ZRUŠEN - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE DNE 25.03.2020.

O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.

Děkuji za pochopení. 

Zychová Helena, ředitelka školy

19.3.2020

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - PŘERUŠEN

Vážení rodiče,

 

vzhledem k současné situaci nebude v plánovaných termínech na žádné mateřské škole probíhat 

Zápis na prázdninový provoz. O novém termínu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek své mateřské školy.

 

Děkuji za pochopení. 

Zychová Helena, ředitelka škol

-------------------------------------

16.3.2020

USNESENÍ: Mimořádné jednání rady městské části Prahy 14 dne 17.03.2020

Vážení rodiče,

 

na základě U s n e s e n í mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 17. 3. 2020 č. 161/RMČ/2020 dochází k přerušení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14. Zajištění péče o děti rodičů zajišťujících krizovou infrastrukturu státu a rodičů samoživitelů bude od 18. 3. 2020 bude probíhat v Mateřské škole Obláček, Šebelova874. Obojí za podmínky, že tito rodiče nemají možnost pečovat o dítě předškolního věku jiným způsobem a tuto skutečnost uvedou v Čestném prohlášení.
 

Vzhledem k mimořádné situaci v ČR jsou všechny děti naší školy do odvolání omluveny z docházky i stravování v MŠ.

 

Žádosti o OČR na email reditelna@ms-zelenecska.cz, nebo SMS na 774462210.

 

Prosím o dodržování všech pokynů (které slyšíme každý den ze všech sdělovacích prostředků), které snad pomohou tuto krizovou situaci pozastavit (NESCHÁZET SE NA HŘIŠTI, NESCHÁZET SE U SOUSEDŮ A KAMARÁDŮ, CHODIT V ROUŠKÁCH…).

Toto píši proto, protože o víkendu i v pondělí byla hřiště kolem školy plná rodin, dětí…, prosím o nepodceňování situace.

 

Školné bude, vzhledem k situaci, úměrně poníženo o částku 150,- za každý týden.

Vážení rodiče, za všechny zaměstnance si Vám dovoluji popřát pevné nervy a zdraví. Více v tuto chvíli netřeba.

 

Také sledujte aktuální informace na webu naší školy či Městské části Prahy 14.

 

V Praze den 17. 3. 2020                                                    Helena Zychová, ředitelka školy

16.3.2020

USNESENÍ: Mimořádné jednání rady městské části Prahy 14 dne 17.03.2020

​k návrhu školy nebo školského zařízení pro nezbytnou péči o děti ve věku 3 - 10let, jejíž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgány ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

KOMPLETNÍ USNESENÍ --> ke stažení ZDE

16.3.2020

USNESENÍ: Mimořádné jednání rady městské části Prahy 14 dne 17.03.2020

Přerušení provozu městských škol, zřizovaných městskou částí Prahy 14 s vyjímkou Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874

KOMPLETNÍ USNESENÍ --> ke stažení ZDE

14.3.2020

U s n e s e n í mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 14. 3. 2020 č. /RMČ/2020 k omezení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14

Vážení rodiče,

 

na základě U s n e s e n í mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 14. 3. 2020 č. /RMČ/2020 k omezení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14

 

Rozhoduji o omezení provozu mateřské školky na provoz k zajištění péče o děti rodičů zajišťujících krizovou infrastrukturu státu a rodičů samoživitelů. Obojí za podmínky, že tito rodiče nemají možnost pečovat o dítě předškolního věku jiným způsobem a tuto skutečnost uvedou v čestném prohlášení. Toto doporučení platí do odvolání.

 

Pozor! Provoz bude pouze na odloučeném pracovišti Sadská 530, důvodem je otevření jen jedné třídy na budově, kde se i vaří. Možnost vyzvednutí věcí z šaten na Zelenečské bude.

 

Prosím sledujte mimořádné zasedání vlády dnes odpoledne. Když z toho nevyplynou žádná jiná opatření, zítra otevřeme v omezeném režimu.

 

V Praze den 15. 3. 2020                                                                                                                                                           Helena Zychová, ředitelka školy

 

Pro otevření souboru, klikněte na odkaz níže kde si můžete stáhnout čestné prohlášení

 • U s n e s e n í mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 konané dne 14. 3. 2020 č. /RMČ/2020 k omezení provozu mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14  

12.3.2020

ZRUŠENÉ AKTIVITY A AKCE V MŠ

Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR vzhledem k situaci s šířícím se koronavirem 

Vážení rodiče,

vzhledem k vážné situaci, která vzhledem k šíření koronaviru nastala, Vás informuji, že do odvolání nebudou na naší škole probíhat žádné akce a kroužky.

 

Velice děkuji za pochopení. Věřím, že se brzy život vrátí do normálu. :)

12.3.2020

STAROSTA MČ PRAHY 14

Vážení rodiče,

 

      jak všichni víme, naše země momentálně zažívá mimořádnou situaci ohrožení koronavirem, které musíme společně čelit. Zdraví Vašich dětí, zaměstnanců školek i Vás samotných je pro nás na prvním místě, nicméně abychom ho mohli maximálně ochránit, neobjedeme se bez Vaší pomoci.

 

       Uvědomuji si, že pro rodiče, kteří nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim s hlídáním předškolních dětí pomohl, jde o složitou situaci, ale prosím pokuste se hledat jiné cesty, jak v tomto čase své děti zabezpečit. Přestože mateřské školy nadále zůstávají v provozu, žádáme Vás, abyste do nich své děti posílali jen v opravdu nezbytných případech.

 

Našim cílem je chránit Vás i druhé.

 

Věřím, že společně to zvládneme.

 

Mgr. Radek Vondra starosta MČ Praha 14

Oficiální znění - ke stažení --> ZDE

12.3.2020

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Vážení rodiče,

nevoďte k nám do školy děti s jakýmikoliv příznaky respiračních onemocnění!

 

Buďte ohleduplní, neberte situaci na lehkou váhu!

Děti s těmito příznaky budou okamžitě izolovány a budeme volat Vás, rodiče.

 

Zychová Helena, ředitelka školy, 12. 3. 2020

9.3.2020

DŮLEŽITÉ !!! - KORONAVIRUS

Vážení rodiče,

 

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádám o součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí i pedagogů. Pokud během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region (zasažené oblasti viz zejména https://www.mzv.cz/jnp/, http://www.mzcr.cz/, http://www.hygpraha.cz/) žádám Vás  neprodleně o  sdělení  podrobné informace, nezbytné pro vás k správnému vyhodnocení rizika, s tím, že v případě pobývání ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy byste měli kontaktovat ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se obrátit na epidemiologické centrum – kontakt:

 • Mgr. Romana Vanclová

 • Telefon: + 420 281 000 452

 • Mobilní telefon:+ 420 735 726 509 

 • Fax:+ 420 286 884 450

 • E-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz

VÍCEJAZYČNÝ LETÁK - KE STAŽENÍ --. ZDE

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup vzhledem k situaci.

 

Helena Zychová, ředitelka školy

9.3.2020

AKTIVITY V MSS - AKTUALIZACE

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT 

Aktualizovaný seznam je dostupný v sekci AKTIVITY a zanesen do Kalendáře MSS. 

Na co se můžeme těšit - Odloučené pracoviště Sadská

 

                                                                 

Březen

 4.3. 2020        8.00             Návštěva Botanické zahrady – ptáci - pouze tř. Beruška

 5.3. 2020        9.10             „Vlnky ke klubíčku“- program pro děti v MŠ  - pouze tř. Beruška

 5.3. 2020        8.00             Návštěva Botanické zahrady – ptáci - pouze tř. Sluníčko

11.3 2020        9.10             Cirkus Adonis - v MŠ

12.3. 2020       8.30             Hudební hrátky v MŠ – návštěva prof. odborníka

16.3. 2020     16.00             Přednáška paní Mgr. Freslová - Zelenečská MŠ

18.3. 2020       9.30             Vynášení Morany

19.3. 2020       9.00             Divadlo Hor. Počernice- „Včelí medvídci“- tř. Beruška

20.3. 2020       8.30             Masáže děti dětem- 7. lekce jen tř. Beruška

25.3. 2020                          Den otevřených dveří

25.3. 2020       9.10             Divadlo v MŠ – Velikonoční radovánky

30.3. 2020     16.00             Velikonoční tvořivé dílny a Bazárek – zahrada MŠ - domeček a v tř. Sluníčko

Duben

  1.4. 2020         9.15            Divadlo v MŠ - Sněhurka a 7 trpaslíků

  3.4. 2020         8.30            Fotograf  v MŠ- společná fotka a portréty dětí

15.4. 2020       10.00            Canisterapie - program pro děti se psy - zahrada MŠ

20.4. 2020       16.00            Přednáška paní Mgr. Freslové - Zelenečská MŠ

22.4. 2020         9.00            Planetarium v MŠ- „ Cocomong“- opičák a mimozemšťan

23.4. 2020         9.00            Den Země 2020 - Rajská  zahrada - vystoupení  dětí  tř. Beruška 

24.4. 2020         8.30            Masáže děti dětem - pouze tř. Beruška - ještě se datum upřesní

Květen

 4.-5.5.2020                          Zápis do MŠ - ředitelna Zelenečská MŠ

     6.5.2020          celý den    Celodenní výlet – Mirákulum – celá MŠ

  13.5. 2020          dopoledne Naše olympiáda

  15.5. 2020          9.00          Kulturní dům Kyje - divadlo - „Maxipes Fik“

  20.5. 2020          dopoledne  Olympiáda tří MŠ

  27.5. 2020          dopoledne  Ze školky do školky pohádkovou cestou

30.5.- 5.6.2020                      Škola v přírodě-Sadská a Zelenečská MŠ- tř. Vodníci

                           dopoledne  Masáže děti dětem- tř. Beruška - upřesníme datum

Červen

 1.6. 2020            dopoledne         Den dětí - soutěže v MŠ- zahrada MŠ

10.6. 2020            celý den           ZOO- Liberec - celodenní výlet -obě třídy

17.6. 2020             9.10                Divadlo v MŠ - „Hurá na prázdniny“

18.6. 2020            16.30               Rozloučení s předškoláky - zahrada MŠ

                          dopoledne         Masáže děti dětem- tř. Beruška - upřesníme datum

9.3.2020

AKCE: HUDEBNÍ HRÁTKY

HUDEBNÍ HRÁTKY

  

Dne 12.3. 2020, od 8:30 hodin

NÁVŠTĚVA ODBORNÍKA V MŠ - PRO OBĚ TŘÍDY

7.3.2020

DŮLEŽITÉ !!! - POHYB O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH - KORONAVIRUS

Vážení rodiče,

 

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádám o součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí i pedagogů. Pokud během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region (zasažené oblasti viz zejména https://www.mzv.cz/jnp/, http://www.mzcr.cz/, http://www.hygpraha.cz/) žádám Vás  neprodleně o  sdělení  podrobné informace, nezbytné pro vás k správnému vyhodnocení rizika, s tím, že v případě pobývání ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy byste měli kontaktovat ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se obrátit na epidemiologické centrum – kontakt:

 • Mgr. Romana Vanclová

 • Telefon: + 420 281 000 452

 • Mobilní telefon:+ 420 735 726 509 

 • Fax:+ 420 286 884 450

 • E-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz

 

Děkuji Vám za zodpovědný přístup vzhledem k situaci.

 

Helena Zychová, ředitelka školy

7.3.2020

AKTIVITY V MSS - AKTUALIZACE

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT 

Aktualizovaný seznam je dostupný v sekci AKTIVITY a zanesen do Kalendáře MSS. 

Na co se můžeme těšit - Odloučené pracoviště Sadská

 

                                                                 

Březen

 4.3. 2020        8.00             Návštěva Botanické zahrady – ptáci - pouze tř. Beruška

 5.3. 2020        9.10             „Vlnky ke klubíčku“- program pro děti v MŠ  - pouze tř. Beruška

 5.3. 2020        8.00             Návštěva Botanické zahrady – ptáci - pouze tř. Sluníčko

11.3 2020        9.10             Cirkus Adonis - v MŠ

12.3. 2020       8.30             Hudební hrátky v MŠ – návštěva prof. odborníka

16.3. 2020     16.00             Přednáška paní Mgr. Freslová - Zelenečská MŠ

18.3. 2020       9.30             Vynášení Morany

20.3. 2020       8.30             Masáže děti dětem- 7. lekce jen tř. Beruška

25.3. 2020                          Den otevřených dveří

25.3. 2020       9.10             Divadlo v MŠ – Velikonoční radovánky

30.3. 2020     16.00             Velikonoční tvořivé dílny a Bazárek – zahrada MŠ - domeček a v tř. Sluníčko

Duben

  1.4. 2020         9.15            Divadlo v MŠ - Sněhurka a 7 trpaslíků

  3.4. 2020         8.30            Fotograf  v MŠ- společná fotka a portréty dětí

15.4. 2020       10.00            Canisterapie - program pro děti se psy - zahrada MŠ

20.4. 2020       16.00            Přednáška paní Mgr. Freslové - Zelenečská MŠ

22.4. 2020         9.00            Planetarium v MŠ- „ Cocomong“- opičák a mimozemšťan

23.4. 2020         9.00            Den Země 2020 - Rajská  zahrada - vystoupení  dětí  tř. Beruška 

24.4. 2020         8.30            Masáže děti dětem - pouze tř. Beruška - ještě se datum upřesní

Květen

 4.-5.5.2020                          Zápis do MŠ - ředitelna Zelenečská MŠ

     6.5.2020          celý den    Celodenní výlet – Mirákulum – celá MŠ

  13.5. 2020          dopoledne Naše olympiáda

  15.5. 2020          9.00          Kulturní dům Kyje - divadlo - „Maxipes Fik“

  20.5. 2020          dopoledne  Olympiáda tří MŠ

  27.5. 2020          dopoledne  Ze školky do školky pohádkovou cestou

30.5.- 5.6.2020                      Škola v přírodě-Sadská a Zelenečská MŠ- tř. Vodníci

                           dopoledne  Masáže děti dětem- tř. Beruška - upřesníme datum

Červen

 1.6. 2020            dopoledne         Den dětí - soutěže v MŠ- zahrada MŠ

10.6. 2020            celý den           ZOO- Liberec - celodenní výlet -obě třídy

17.6. 2020             9.10                Divadlo v MŠ - „Hurá na prázdniny“

18.6. 2020            16.30               Rozloučení s předškoláky - zahrada MŠ

                          dopoledne         Masáže děti dětem- tř. Beruška - upřesníme datum

7.3.2020

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

FOTOGRAF V MŠ 

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE A  PORTRÉTY DĚTÍ

Dne 3.4. 2020, od 8:30 hodin

29.2.2020

AKCE: NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZARHRADY

PTÁCI - NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZAHRADY

 

Dne: 4.3.2020, odchod z MŠ - v 8:00 hod. - POUZE TŘÍDA- BERUŠKA

Dne: 5.3.2020, odchod z MŠ - v 8:00 hod. - POUZE TŘÍDA- SLUNÍČKO

 

PŘIVEĎTE SVÉ DÍTĚ NEJPOZDĚJI DO 8:00 hod. DO MŠ.

Svačinu dostanou děti z MŠ s sebou.

S SEBOU - batůžek, pití, pláštěnka

Vracíme se na oběd.

1 / 6

Please reload