Nástěnka

Prosíme rodiče, aby této stránce věnovali pozornost.
 
Jsou zde uváděny probíhající i plánované aktivity, pokyny pro rodiče a ostatní aktuality týkající se provozu školky.
​Můžete zde využít formulář pro elektronické omlouvání nepřítomnosti Vašich dětí  a odhlášení  stravného.
Nepřítomnost dítěte a odhlášení stravného pro aktuální den je     POUZE DO  7:30 hod.
Red garážových vrat

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ NA ŠK. ROK 2022/2023

25.05.2022

Výsledky zápisu dětí do MŠ na školní rok 2022/2023 naleznete v souboru na odkazu níže nebo na hlavní straně.

VŠECHNY INFORMACE KE STAŽENÍ NEBO ZOBRAZENÍ --> ZDE

Art Display

FOTOGALERIE : PŘIDÁNY NOVÉ FOTKY

21.05.2022

NOVÉ FOTKY

ODKAZ na fotogalerii: --> ZDE

*Upozorňujeme, že přístup do alba je podmíněn přístupovým heslem z důvodu bezpečnosti údajů a Vašich dětí. 

Art Display

FOTOGALERIE : PŘIDÁNY NOVÉ FOTKY

16.05.2022

NOVÉ FOTKY

ODKAZ na fotogalerii: --> ZDE

*Upozorňujeme, že přístup do alba je podmíněn přístupovým heslem z důvodu bezpečnosti údajů a Vašich dětí. 

MS - Přednášla.JPG

PŘEDNÁŠKA: MGR. DARJI KOVÁŘOVÉ

10.05.2022

PŘEDNÁŠKA VÝBORNÉ METODIČKY, PREVENTISTKY A PSYCHOLOŽKY MGR. DARJI KOVÁŘOVÉ,
PRO RODIČE, ZDARMA


                             ÚTERÝ, 17. KVĚTNA OD 16:30HODIN, ZELENEČSKÁ, TŘÍDA ČERTI


Téma - podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP):
 Co to znamená speciální vzdělávací potřeby, kdy je to potřeba, co to obnáší, jaký je účel podpory.
 Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (cizinec, OMJ, zdravotní znevýhodnění, AHDH, nerovnoměrný vývoj, sociální znevýhodnění, kulturní odlišnost apod.)
 Školská poradenská zařízení - Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně-pedagogické centrum - funkce v systému vzdělávání dětí s SVP
 Podpůrná opatření v MŠ. Běžné MŠ, speciální MŠ, asistent pedagoga, výuka českého jazyka.
 Odklad školní docházky (OŠD).

DŮLEŽITÁ TÉMATA PRO SPOUSTU RODIČŮ – ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, CIZINCI, SPECIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ VE VZDĚLÁNÍ…. ATD. PROSTOR PRO DOTAZY, MOŽNOST NAVÁZAT NA PROBÍRANÁ TÉMATA V ČERVNU…


HLÍDÁNÍ DĚTÍ NA ZELENEČSKÉ PO DOBU PŘEDNÁŠKY ZAJIŠTĚNO.

MS - 60vyroci.JPG

AKCE: OSLAVA 60. VÝROČÍ MŠ - VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE

06.05.2022

VÁŽENÍ RODIČE, JAK JIŽ VÍTE, VE ČTVRTEK 12. 5. 2022 JE VELKÁ OSLAVA NAŠÍ ŠKOLY 60. VÝROČÍ ŠKOLY


MOC BYCH VÁS CHTĚLA POŽÁDAT O NÁSLEDOVNÉ:
POKUD TO BUDE VE VAŠICH SILÁCH, VYZVEDNĚTE SI, PROSÍM (moc nám to pomůže), VAŠE DÍTĚ ČI DĚTI 12. 5. 2022 - ČTVRTEK, DO 16.00 HODIN.


POKUD NE, NEVADÍ, ALE V TOM PŘÍPADĚ ČTĚTE DÁL…


V TENTO DEN BUDE PROVOZ NA ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI SADSKÁ 500 POUZE DO 16:00 HODIN. DĚTI, KTERÉ DO TÉTO HODINY NEVYZVEDNETE, PŘEJDOU NA MŠ ZELENEČSKÁ DO PROSTOR ZAHRADY NEJMENŠÍ TŘÍDY LOUPEŽNÍČCI. VCHOD Z BOKU BUDOVY. ZDE BUDE MOŽNOST VYZVEDNOUT DĚTI DO 17:00 HODIN. PO TÉTO HODINĚ JE PŘEDPOKLAD, ŽE JIŽ BUDE MÁLO DĚTÍ BEZ RODIČŮ, PŘEJDOU SE SVOJÍ UČITELKOU K PÓDIU A TAM SI JE PO TÉTO HODINĚ BUDETE MOCI TAKÉ VYZVEDNOUT.


DĚTI ZE ZELENEČSKÉ NEVYZVEDNUTÉ DO 16.00 HODIN TAKÉ PŘEJDOU DO ZAHRADNÍCH PROSTOR NEJMENŠÍ TŘÍDY LOUPEŽNÍČCI, KDE JE BUDETE TAKÉ MOCI PO 16.00 HODINĚ VYZVEDNOT. PO 17:00 HODINĚ PŘEJDOU TAKTÉŽ SE SVOJÍ UČITELKOU K PÓDIU.


ZKRÁTKA, ZJEDNODUŠENĚ, KDO NEVYZVEDNE SVÉ DÍTKO ČI DĚTI DO 16:00 HODINY, NA NAŠICH OBOU PRACOVIŠTÍCH, NAJDE JE NA ZAHRÁDCE LOUPEŽNÍČKŮ NA ZELENEČSKÉ A PO 17:00 HODINĚ POD PÓDIEM.
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ, DOUFÁM, ŽE NÁM VYJDE POČASÍ I AKCE SAMOTNÁ.


A JEŠTĚ JEDNA DŮLEŽITÁ INFORMACE! ZA DĚTI SI PO VYZVEDNUTÍ NA OSLAVĚ 60. VÝROČÍ PLNĚ ZODPOVÍDÁTE!

ředitelka školy – Helena Zychová

MS - Letáček 60výročí.JPG

AKCE: OSLAVA 60. VÝROČÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

06.05.2022

SLAVÍME 60. VÝROČÍ

Mateřské škole Zelenečská je v letošním roce 60. let.
Vy, jenž jste v mateřské škole Zelenečská vyučovali nebo jste byli vzděláváni, jste srdečně zváni na akci, která se bude konat na zahradě mateřské školy.

Čtvrtek 12. 5. 2022 od 16:00 hod. do 20:00hod.


Připomeňte si chvíle strávené na zahradě této školky, ať už jako učitelé, zaměstnanci, nebo žáci.
Těšíme se na Vaši účast.

Za všechny současné zaměstnance i děti Vás zve ředitelka mateřské školy Helena Zychová

PROGRAM:

16:00 otevření zahrady mateřské školy pro veřejnost
17:00 vystoupení hudební skupiny Pískomil se vrací
18:15 Bublinová show, vystoupí první bublinář v ČR, Václav Strasser
19:15 Pohádka na dobrou noc, Perníková chaloupka, Divadlo Kubko


V areálu zahrady bude možnost se občerstvit za „drobný peníz“, ale i zabavit Vaše děti.
Pro děti zde budou nachystány aktivity formou interaktivních tabulí, skákacího hradu, balónkového nebo bublinového
workshopu.
Na akci nám můžete přispět koupí upomínkového předmětu, jarmark výrobků dětí i zaměstnanců školy.
Vstupné je zdarma.

Art Display

FOTOGALERIE : PŘIDÁNY NOVÉ FOTKY

06.05.2022

NOVÉ FOTKY

ODKAZ na fotogalerii: --> ZDE

*Upozorňujeme, že přístup do alba je podmíněn přístupovým heslem z důvodu bezpečnosti údajů a Vašich dětí. 

MSS - Akce - Vítání cykloobčánků.JPG

AKCE: VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ

04.05.2022

Kdy: 19.5.2022
Kde: Centrum Černý Most
Třída: Beruška: v 9:00hod.


Přiveďte v tento den děti do MŠ- v 8:00 hod., do třídy, odchod z MŠ: V 8:15 hod.


S sebou: Dítě si vezme vlastní přilbu s sebou.
Batůžek: PITÍ - v dobře uzavíratelné lahvi, pláštěnku, svačinu- připraví MŠ.

MSS - Akce do lesa.JPG

AKCE: POLYTECHBUS

28.04.2022

POLYTECHBUS

DNE: 30.5.2022- AKCE V MŠ


1. SKUPINA- V  9.00 hod.
2. SKUPINA- V 10:00 hod.

MSS - Akce do lesa.JPG

AKCE: VÝLET DO LESA ZA STROMY

28.04.2022

„DO LESA ZA STROMY“


VE STŘEDU: 4.5. 2022


Program o stromech přímo v lese s lesníkem.
1. Skupina- třída: Beruška- přiveďte své děti v tento den již v 8:00 hod. do MŠ
2. Skupina- třída: Sluníčko- příchod do MŠ do: 8:25 hod.

S sebou: Batůžek- pití a pláštěnku.

Red garážových vrat

ZÁPIS pro CIZINCE S VÍZEM DOČASNÉ OCHRANY NA ÚZEMÍ ČR

12.04.2022

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem dočasné ochrany na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince –
uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. června 2022 – u nás ve škole bude 2. 6. 2022 v čase od 9.00 - 11.00 hodin a 14.00 – 16.30 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 1 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – у нашій школі буде 2.6.2022р.


2.6.2022 v čase od 9.00 - 11.00 hodin a 14.00 – 16.30 hodin.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ NEZBYTNÉ K ZÁPISU DÍTĚTE DO MŠ.

MSS - Cirkus v mš.JPG

AKCE: CIRKUS V MŠ

02.04.2022

CIRKUS ADONIS 


DNE: 27.4. 2022, od 9:00 hod. V MŠ

MSS - Masáže dětem.JPG

KROUŽEK: MASÁŽE DĚTEM

02.04.2022

ZÁVĚR MASÁŽÍ: V PÁTEK: 29.4. 2022- 10. LEKCE
VE TŘÍDĚ: BERUŠKA

Kroužek masáže děti dětem ,,Masáže ve školách“

MSS - Den Země.JPG

AKCE: DEN ZEMĚ

02.04.2022

DNE: 21.4.2021, od 10:00- 11:00 hod.
NA RAJSKÉ ZAHRADĚ „DEN ZEMĚ“ VYSTOUPENÍ TŘÍDY BERUŠKA-


NÁZEV VYSTOUPENÍ:“ ROSTLINKY“

MSS - Divadlo v MŠ.JPG

AKCE: DIVADILO V MŠ

02.04.2022

DIVADLO V MŠ
„ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY“


DNE: 6.4.2022, od 9:00 hod.

MS - ukázka výcviku policejních psů.JPG

AKCE: UKÁZKA VÝCVIKU POLICEJNÍCH PSŮ

24.03.2022

Ukázka výcviku policejních psů

Kdy: 20.4.2022 v 10:00

Kde: zahrada MŠ – Zelenečská

Red garážových vrat

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS 2022

24.03.2022

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS 2022 

předzápis zjednodušuje zápis dítěte do MŠ na školní rok 2022/2023

VŠECHNY INFORMACE KE STAŽENÍ NEBO ZOBRAZENÍ --> ZDES

MSS - Vynášení Morany.JPG

AKCE: VYNÁŠENÍ MORANY

12.03.2022

Vynášení Morany aneb rozloučení se zimou 

 
Dne: 23.3.2022 
Čas: 9:20 hod.- Sadská- vycházíme z MŠ

Třídy: Berušky a Sluníčka

Red garážových vrat

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

12.03.2022

Zápis na školní rok 2022/2023 do běžných tříd a do třídy pro děti 2-3leté

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNCE: --> ZDE

Red garážových vrat

ZÁPIS DO ZŠ A ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

01.03.2022

ZÁPISY DO ZŠ A ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD BUDE PROBÍHAT NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V DUBNU.

NAŠE NEJBLIŽŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY JSOU ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ A ZŠ CHVALETICKÁ.

VŠICHNI PŘEDŠKOLÁCI MUSÍ K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY DO SPÁDOVÉ ŠKOLY.

I DĚTI, KTERÉ BUDOU MÍT ODKLAD.

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU MÍT ODKLAD:

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE CHVALETICKÁ BUDE OTEVŘENÁ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO ROK 2022/2023.

 

PROSÍM RODIČE,

ABY NAHLÁSILI ODKLAD DÍTĚTE ŘEDITELCE ŠKOLY DO KONCE DUBNA

!!!!! NUTNÉ KVŮLI ZÁPISŮM!!!!

– telefonicky nebo e-mailem na reditelna@ms-zelenecska.cz 

 

A DO KONCE KVĚTNA PŘEDAT ŘEDITELCE ŠKOLY ROZHODNUTÍ O ODKLADU, VYDANÉ SPÁDOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLOU.

 

Děkuji, Zychová Helena, ředitelka školy

Red garážových vrat

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

28.02.2022

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT ...

AKTUALIZOVANÝ KALENDÁŘ AKTIVIT NALEZNETE NA HLAVNÍ STRÁNCE NEBO V SEKCI AKTIVITY.

Red garážových vrat

UKRAJINA - INFORMACE O AKTUÁLNÍ SITUACI

25.02.2022

Dobrý den, vzhledem situaci na Ukrajině a vzhledem k dětem a rodičům této národnosti, kteří chodí do naší školy,

 

Vás chci Vás tímto informovat, že Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

V příloze naleznete informační materiály MV ČR v češtině a ukrajinštině. Informaci o zřízení informační webové stránky najdete i na  informačním webu metropolevsech.eu na tomto odkazu.

 

Zychová Helena, ředitelka školy

MSS - SAD - Klub rodičů.JPG

KLUB RODIČŮ

17.02.2022

Vážení rodiče,

 

děkuji paní Kristýně Tomečková za obětavou pomoc naší škole.
Byla naší předsedkyní Klubu rodičů. Nyní vše předala další ochotné mamince, paní Mgr. Petře Poslední, která je naší nynější předsedkyní Klubu rodičů.


Kontakty na paní Poslední v informacích ke Klubu rodičů.
Zychová Helena, ředitelka školy

primavizus-email-rodice.jpg

PRIMA VIZUS

10.02.2022

V současné době budeme zjišťovat zájem o vyšetření zraku Vašich dětí.

Veškeré informace u třídních učitelek. Termín vyšetření bude včas oznámen.

Zychová Helena, ředitelka školy

Vážení rodiče,

ve Vaší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu "Koukají na nás správně?". Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

✓ Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

✓ Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o termínu vyšetření Vám sdělí pracovníci mateřské školy.

Jménem celého realizačního týmu projektu Vás srdečně zdraví

Ing. Andrea Žejdlová, Ph.D.
manažer projektu

Tel: 776 31 22 21

Prima Vizus, o.p.s.
nestátní zdravotnické zařízení
www.primavizus.cz

MS - Bubnování ve školce.JPG

AKCE: BUBNOVÁNÍ VE ŠKOLCE

31.01.2022

Bubnování ve školce

Místo konání: MŠ Zelenečská

 

Dne: 23.2.2022

 

Čas: MŠ Zelenečská:       9:00      Loupežníčci

                                    9:30     Vodníci a Trpaslíci

                                   10:00    Draci a Čerti

         MŠ Sadská:          10:30    Berušky a Sluníčka

MS - Masopust.JPG

AKCE: MASOPUST

31.01.2022

Kde: MŠ Zelenečská – průvod v okolí MŠ a zahrada

Kdy: 3.3.2022 dopoledne

 

Vážení rodiče v dnešním roce chceme děti seznámit s tradicí masopustu. Součástí této akce bude masopustní průvod i rej masopustních masek.

 

 Prosíme Vás o součinnost v přípravě masopustních masek (např. medvěd, kobyla, šašek, ženich, nevěsta, smrtka, kominík, policajt, bába s nůší, cikánka), které je třeba mít na oblečení na ven.

Red garážových vrat

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022

29.01.2022

Prázdninový provoz 2022

Red garážových vrat

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

29.01.2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Skupina lyžařů

FOTOGALERIE: LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - NOVÉ FOTKY

23.01.2022

Lyžařský výcvik - NOVÉ FOTKY

Byly přidány nové fotografie - 1. TURNUS - třída TRPASLÍCI + SADSKÁ

ODKAZ na fotogalerii: --> ZDE

*Upozorňujeme, že přístup do alba je podmíněn přístupovým heslem z důvodu bezpečnosti údajů a Vašich dětí. 

Skupina lyžařů

FOTOGALERIE: LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - NOVÉ FOTKY

22.01.2022

Lyžařský výcvik - NOVÉ FOTKY

Byly přidány nové fotografie - 1. TURNUS - třída TRPASLÍCI + SADSKÁ

ODKAZ na fotogalerii: --> ZDE

*Upozorňujeme, že přístup do alba je podmíněn přístupovým heslem z důvodu bezpečnosti údajů a Vašich dětí. 

Skupina lyžařů

FOTOGALERIE: LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - NOVÉ FOTKY

21.01.2022

Lyžařský výcvik - NOVÉ FOTKY

Byly přidány nové fotografie - 1. TURNUS - třída TRPASLÍCI + SADSKÁ

ODKAZ na fotogalerii: --> ZDE

*Upozorňujeme, že přístup do alba je podmíněn přístupovým heslem z důvodu bezpečnosti údajů a Vašich dětí. 

Skupina lyžařů

FOTOGALERIE: LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - NOVÉ FOTKY

21.01.2022

Lyžařský výcvik - NOVÉ FOTKY

Byly přidány nové fotografie - 1. TURNUS - třída TRPASLÍCI + SADSKÁ

ODKAZ na fotogalerii: --> ZDE

*Upozorňujeme, že přístup do alba je podmíněn přístupovým heslem z důvodu bezpečnosti údajů a Vašich dětí. 

Red garážových vrat

KARANTÉNA - TŘÍDY: DRACI

21.01.2022

Počínaje dnešním dnem, pátek  21.1.2022 je třída:

 

DRACI V KARANTÉNĚ do úterý 25.1.2022 (včetně).

 

Děti, které přijdou ve středu do školy a jsou bez příznaků, nemusí mít PCR test.

Pokud mají příznaky, musí mít PCR test.

*Děti ze třídy Draků, kteří nebyly minulý týden ve školce, tak na ně se karanténa nevztahuje, a proto mohou přijít v pondělí, ale budou umístěny do jiné třídy.

 

Lyžařský výcvik (druhý turnus) z důvodu karantény zrušen.

 

Děkuji za pochopení situace a bližší informace dle „Hygieny“, pokud přijdou,  přepošlu na email těm, kterých se to týká a umístím současně i na web.

 

Zychová Helena, ředitelka školy

Skupina lyžařů

FOTOGALERIE: LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - NOVÉ FOTKY

19.01.2022

Lyžařský výcvik - NOVÉ FOTKY

Byly přidány nové fotografie - 1. TURNUS - třída TRPASLÍCI + SADSKÁ

ODKAZ na fotogalerii: --> ZDE

*Upozorňujeme, že přístup do alba je podmíněn přístupovým heslem z důvodu bezpečnosti údajů a Vašich dětí. 

Skupina lyžařů

FOTOGALERIE: LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - NOVÉ FOTKY

18.01.2022

Lyžařský výcvik - NOVÉ FOTKY

Byly přidány nové fotografie - 1. TURNUS - třída TRPASLÍCI + SADSKÁ

ODKAZ na fotogalerii: --> ZDE

*Upozorňujeme, že přístup do alba je podmíněn přístupovým heslem z důvodu bezpečnosti údajů a Vašich dětí. 

Red garážových vrat

KARANTÉNA - TŘÍDY: SLUNÍČKA A BERUŠKY

12.01.2022

TŘÍDA SLUNÍČKA A BERUŠKY

Počínaje dnešním dnem středa 12.1.2022 je třída:

 

SLUNÍČKA A BERUŠKY V KARANTÉNĚ do soboty 15.1.2022 (včetně).

 

Děti, které přijdou v pondělí do školy a jsou bez příznaků, nemusí mít PCR test.

Pokud mají příznaky, musí mít PCR test.

 

Děti, kteří jedou v pondělí na lyžařský výcvik, musí V SOBOTU na PCR test.

Pokud bude test negativní odjíždí v pondělí na lyžařský výcvik.

Pokud bude pozitivní, neodjíždí.

 

Děkuji za pochopení situace a bližší informace dle „Hygieny“, pokud přijdou,  přepošlu na email těm, kterých se to týká a umístím současně i na web.

 

Zychová Helena, ředitelka školy

Red garážových vrat

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

03.01.2022

LYŽAŘSKÝ  VÝCVIK

Penzion Borovice , Karlov 64, Josefův Důl,468 44

 

Cena  5.900,-Kč

1.turnus  17.1. (odjezd 10:00  LIDL) - 22.1. ( návrat 11:30 LIDL)   TRPASLÍCI +   SADSKÁ

2.turnus  22.1. (odjezd 13:00  LIDL) -  27.1. ( návrat 11:30 LIDL)  DRACI  + ČERTI

 

 • Při ranním příchodu do MŠ dostanete dokumenty k vyplnění.

 • NA  TŘÍDNÍ  SCHŮZCE 21.12. v 16:30 na ZELENEČSKÉ je prosím vraťte vyplněné spolu s penězi a dalšími dokumenty podle informací z Vaší složky opět při ranním příchodu

 • Ve své složce naleznete další informace.

 

 

 • V případě nejasností volejte E. Lilingová 774 640 412.

Red garážových vrat

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - INFORMAČNÍ SCHŮZKA

03.01.2022

LYŽAŘSKÝ  VÝCVIK

Náhradní informační schůzka k lyžařskému výcviku se bude konat dne 11.1.2022 od 16:30 na Zelenečské

Přineste s sebou prosím

 • všechny vyžadované dokumenty (přihláška ,kopie kartičky zdr.poj , kor.lístek , pohledy , souhlas se zapůjčením + 500,- nebo potvrzení o seřízení ,lékařský dotazník ,)

 • 3000,- Kč

MSS - Divadlo v MŠ.JPG

DIVADLO V MŠ

03.01.2022

DNE: 12.1.2022, od 9:10 hod.

 

DIVADLO V MŠ - „SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ“

MSS - Masáže dětem.JPG

MASÁŽE DĚTEM

03.01.2022

V PÁTEK: 14.1.- 6. LEKCE

V 8:30 hod.- TŘÍDA BERUŠKA Kroužek masáže děti dětem  ,,Masáže ve školách“

Voucher - 20% sleva.JPG

20% SLEVA NA LYŽAŘSKÝ VLEK V DEŠTNÉM

20.12.2021

20% sleva na lyžařský vlek v Deštném v Orlických horách, který je ideální pro děti a začátečníky. 

Voucher se vztahuje na děti chodící do Sadské a Zelenečské školky a jejich rodiny + učitelé z obou školek.

Začínáme hned po štědrým dnu pokud bude sníh. Voucher prosím vytisknout a donést sebou.

Red garážových vrat

INFORMACE K WHISTLEBLOWINGU

20.12.2021

Informace k whistleblowingu

 

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která byla přijata dne 23. října 2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019, je škola připravena přijímat oznámení o možném protiprávním jednání nebo zneužití práva.

Aktuálně je možné oznámení podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou k dispozici i bližší informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení.

Kontaktní osobou v rámci školy, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit, je Helena Zychová, DiS., ředitelka školy,  e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz, telefon 774462210.

Red garážových vrat

SCHŮZKA OHLEDNĚ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU - ZRUŠENO

20.12.2021

SCHŮZKA OHLEDNĚ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU - ZRUŠENO​

Schůzka ohledně lyžařského výcviku 21.12. 2021 se ruší

(covid a karanténa na Zelenečské).

Prosíme o odevzdání zálohy ve výši 3.000,- v prvním lednovém týdnu třídním učitelkám.

Předem děkujeme.

Red garážových vrat

ZMĚNA TERMÍNU LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU

03.12.2021

Vzhledem k velmi složité epidemiologické situaci,

 

je posunut termín lyžařského výcviku na 17. 1. - 22. 1. a na 22. 1. - 27. 1. 2021


K tomuto kroku jsme přistoupili zejména proto, že po téměř čtrnáctidenních vánočních prázdninách nebudeme vědět, jaká karanténní opatření nastanou a kolik dětí bude moci opravdu odjet (ať už z důvodu karantény nebo nemoci).


Stále pevně věříme, že nebudou vydaná taková vládní opatření, pro která bychom nemohli vyjet.

Děkujeme za pochopení. Držme si palce!!

MS - FondSidus.JPG

FOND SIDUS

02.12.2021

Naše škola pomáhá dětským pacientům v nemocnicích prostřednictvím Fondu Sidus.

S tímto Fondem spolupracujeme již několik let.

 

Letos se vybralo 2.800,- Kč  (nákupem malé knížečky za 100,- Kč) na nemocné děti.

 

Částka byla fondu zaslána prostřednictvím

Klubu rodičů.

Děkujeme Vám za zapojení do sbírky.

MSS - Vánoční besídka.JPG

VÁNOČNÍ BESÍDKA

01.12.2021

DNE: 13.12.2021, od 16:30 MŠ hod.

VÁNOČNÍ BESÍDKA“ 

 na zahradě, rozsvícení stromu

TATO AKCE JE VZHLEDEM K SITUACI ZRUŠENÁ.PROBĚHNE POUZE PRO DĚTI DOPOLEDNE NA TŘÍDĚ.

MSS - Ježíšek ve školce.JPG

JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE

01.12.2021

DNE: 15.12.2021, dopoledne v MŠ

 „JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE“

 předávání dárků dětem- hračky pro třídy

MSS - Podologické vyšetření.JPG

PODOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

01.12.2021

DNE: 9.12.2021, dopoledne v MŠ

 „PODOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ“

 

 PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

 

MSS - Masáže dětem.JPG

MASÁŽE DĚTEM

01.12.2021

V PÁTEK: 17.12.- 5. LEKCE

V 8:30 hod.- TŘÍDA BERUŠKA

Kroužek masáže děti dětem  ,,Masáže ve školách“

 

MSS - Mikuláš.JPG

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL

01.12.2021

MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL

NÁS NAVŠTÍVÍ V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH 6. 12. 2021

 

 

A možná nám za písničku, básničku nebo taneček něco přinese….

 

MSS - Divadlo v MŠ.JPG

DIVADLO V MŠ

01.12.2021

DNE: 8.12.2021, od 9:00 hod. DIVADLO V MŠ  

 

     „POPLETENÁ ZIMNÍ POHÁDKA“

 

Red garážových vrat

KARANTÉNA TŘÍDY VODNÍCI

16.11.2021

Vážení rodiče,

níže veškeré informace ke karanténě třídy Vodníci a nezapomeňte při opětovném nástupu 23. 11.2021 do školky přinést PCR test (negativní) dítěte.

V opačném  případě, nedoložení PCR testu by byla karanténa dítěte 14 dní. Kdo nebyl 15 a 16 v MŠ, tak se ho karanténa netýká, ale bude umístěn do jiné třídy v případě docházky dítěte v době karantény třídy Vodníků.

 

Děkuji za pochopení situace.

Zychová Helena, ředitelka školy

-----------------------------------------------

Vážení rodiče,

 

 

Dne 15. 11. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 22. 11. 2021 včetně.

 

Karanténní opatření nařizuje Hygienická stanice hl. m. Prahy v souladu se zákonným zmocněním jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 64 písm. a) a d) zákona se nařídí osobě podezřelé z nákazy karanténa ve smyslu § 2

Karanténní opatření v souladu s § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test, ukončí se karanténní opatření této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

 

Ing. Jakub Pácal

Odborný rada pro oddělení hygieny dětí a mladistvých

poboček Západ, Severozápad a Sever

 

Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

Jakub.pacal@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

Vánoce a Nový Rok.JPG

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY A NOVÝ ROK - PROVOZ MŠ

16.11.2021

Vážení rodiče,

 

v letošním roce se naposledy sejdeme ve čtvrtek 23. 12. 2021 a provoz naší školy rozběhne od 3. 1. 2022.

Zkrátka od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021 máme zavřeno.

 

MSS - Dýňování.JPG

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAHY 14

03.11.2021

PODZIMNÍ TVOŘENÍ RODIČŮ S DĚTMI DÝŇOVÁNÍ
3. 11. 2021- od 16.30 hodin

na zahradě MŠ- Sadská, případně v zahradním domečku

Na samotné tvoření je třeba mít s sebou lžíci, nůž a samozřejmě dobrou a tvořivou náladu.

Na tuto akci přicházejí děti pouze v doprovodu rodičů, nebo pověřených osob.

 

Red garážových vrat

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAHY 14

20.10.2021

Vážení rodiče, prosím o vyplnění dotazníku ke Komunikační strategii Prahy 14, pokud Vás život na Praze 14 zajímá a chcete se k němu vyjádřit.

Vyplnit je možné do 31.10.2021. 5 - 10 minut času zabere vyplnění Dotazníku.

 

Odkaz na dotazník je zde: Dotazník "Komunikační strategie Úřadu MČ Praha 14" (onquanda.com)

 

Děkuji  Vám, ředitelka školy, Helena Zychová

 

MSS - Draní peří.JPG

AKCE: PROGRAM PRO DĚTI

20.10.2021

PROGRAM PRO DĚTI V MŠ „DRANÍ PEŘÍ, ANEB JAK TO BYLO NA SVATÉHO MARTINA“


DNE: 3.11.2021,ve středu

1. skupina: od- 9:00 hod.
2. skupina: od- 10:00 hod.


Děti si vyzkouší draní peří a vyrobí si husu.

MSS - Masaze detem.JPG

KROUŽEK: MASÁŽE DĚTEM

20.10.2021

V PÁTEK: 5.11.- 3. LEKCE V 8:30 hod.- TŘÍDA BERUŠKA

Kroužek masáže děti dětem  ,,Masáže ve školách“

MS - Fond Sidus.JPG

FOND SIDUS

20.10.2021

Naše škola pomáhá dětským pacientům v nemocnicích prostřednictvím Fondu Sidus.

 S tímto Fondem spolupracujeme již několik let.

 

Pokud chcete přispět částkou 100,-Kč, za kterou si Vaše děti

odnesou MALOU KNÍŽKU „Zelníčkovi“ a „ samolepky “,

budeme moc rádi.

 

 

KNÍŽKA bude na Zelenečské u Darinky Pavlasové v prvním patře ve sborovně a na Sadské u paní hospodářky Bohunky Wirthové v přízemí (nebo u školnice Míši Pitnerové). Loupežníčci budou mít knížky u svých učitelek na třídě.

Peníze pomůžou dětským pacientům v pražských nemocnicích.

MS - Koně.JPG

AKCE: POLICEJNÍ KONĚ V MŠ

11.10.2021

NA ZAHRADĚ MŠ ZELENEČSKÉ PRO OBĚ BUDOVY MŠ „UKÁZKA VÝCVIKU POLICEJNÍCH KONÍ“

 

DNE: 20.10.2021, od 10:00 hod

 

DĚTI MŮŽOU PŘINÉST PRO KONĚ JABLKO, NEBO MRKEV DO MŠ.

Barevné vnitřní hřiště

KROUŽKY:  AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM KROUŽKŮ

23.09.2021

NALEZNETE TAKÉ V KALENDÁŘI AKTIVIT MSS na stránkách AKTIVITY nebo na HLAVNÍ STRANĚ 

MSS - masáže.JPG

AKCE: MASÁŽE DĚTEM

05.10.2021

V PÁTEK: 15.10.- 2. LEKCE V 8:30 hod.- TŘÍDA BERUŠKA

Kroužek masáže děti dětem  ,,Masáže ve školách“

 

Pod vedením odborného instruktora se děti budou učit jak namasírovat svého kamaráda. Cílem projektu MISA je vytvořit prostor pro bezpečný a pečující dotek, jež napomáhá vytvářet v dítěti pocit jistoty a bezpečí.

 

 

Třída Beruška v pátek dopoledne  v termínech -

30.9., 15.10. ,5.11.,26.11.,17.12. 2021

14.1.,4.2.,25.2.,25.3.,29.4. 2022

 

 Celkem 10 lekcí.

MSS - Štrůdlování.JPG

AKCE: ŠTRŮDLOVÁNÍ

05.10.2021

DNE: 14.10.2021, dopoledne - TŘÍDA BERUŠKA


ŠTRŮDLOVÁNÍ V MŠ

DĚTI, ZE TŘÍDY BERUŠKA, SI VE ŠKOLCE UPEČOU A PAK OCHUTNAJÍ ŠTRŮDL.
DĚTI MŮŽOU DONÉST 1 JABLÍČKO.

MSS - Divadlo v Mš.JPG

AKCE: DIVADLO V MŠ

05.10.2021

DIVADLO V MŠ „HOUBAŘSKÁ POHÁDKA“

 

DNE: 6.10.2021, od 9:00 hod.

MSS - Papoušci v MŠ.JPG

AKCE: PAPOUŠCI V MŠ

05.10.2021

DNE: 13.10.2021, od 9:00 hod.

 

PROGRAM PRO DĚTI V MŠ "PAPOUŠCI“

 

 

 PŘEDSTAVENÍ A O ŽIVOTĚ PAPOUŠKŮ       

Red garážových vrat

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021

17.09.2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021 --> KE STAŽENÍ ZDE

 

MSS - Fotograf.JPG

AKCE: FOTOGRAF V MŠ

23.09.2021

DNE: 7.10.2021, 8:30 hod.

Společná fotka a portréty dětí

Barevné vnitřní hřiště

AKTIVITY:  "NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT"

23.09.2021

NOVÉ AKTIVITY NALEZNETE TAKÉ V KALENDÁŘI AKTIVIT MSS na stránkách AKTIVITY nebo na HLAVNÍ STRANĚ 

Red garážových vrat

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 2. TURNUS - ZRUŠENO

17.09.2021

ZRUŠENÍ DRUHÉHO TURNUSU ŠKOLY V PŘÍRODĚ

 

Vážení rodiče,

děkuji všem, kteří tu nemilou zprávu ohledně zrušení Školy v přírodě, druhý turnus, přijali s pochopením…

Zarazilo mne a zároveň mrzí, že se mezi Vámi rodiči najdou tací, kteří si myslí, že jsme to snad udělali schválně. To přeci popírá skutečnost, že jsme Školu v přírodě zorganizovali podzimním termínu ačkoliv to bylo nad rámec toho, co děláme.

Nicméně se musíme řídit Zákonem č. 258/200oSb, Zákonem o ochraně veřejného zdraví. Předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí, Opatření k šíření nákazy…atd.

Zkrátka to, že v tomto týdnu došlo k infekčnímu onemocnění několika dětí, učitelů a asistentů na obou školách je nesporné. Že počty přítomných dětí i zaměstnanců klesly, je také nesporné. Důvod nepřítomnosti zvracení a infekční střevní onemocnění, doloženo v omluvách.

 

Mám za sebou desítky Škol v přírodě i Táborů a samozřejmě jsem zažila i to, že děti měly tyto problémy a my dospělí také. Vždy horor. Něco jiného je, když Vám doma zvrací jedno dítě a ne hned několik současně. A situace, kdy Vy máte stejný problém jako Vaše dítě, je ještě horší!

Pokud už se někdy něco takového stalo, tak bohužel až na místě. Nikdy se s takovými problémy nikam nejelo. To nevím, jak bych vysvětlila Hygienické stanici v Liberci porušení Zákona 258/2000Sb., které má náš pobyt nahlášený.

 

Za dále se mě nelíbí, že si někdo myslí, že je upřednostňována Zelenečská. Pokud vím, polovina dětí z druhého turnusu je ze Zelenečské. Zkrátka to tak vyšlo, nic míň a nic víc!

Přijměte tuto skutečnost, která se bohužel stala, a v zájmu bezpečnosti VAŠICH dětí bylo nutné přijmout opatření, která byla nezbytná.

 

Zychová Helena

ředitelka školy

 

MSS - Klub Rodičů.JPG

KLUB RODIČŮ

15.09.2021

KLUB RODIČŮ - všestranná podpora naší školy

Předsedkyně a statutární zástupce naší školy je paní Tomečková Kristýna -- tel: 777885511, v případě dotazů či spolupráce.

Účet pro Sadskou: 115-1258460287/0100 roční poplatek: 1500,-Kč

(lze platit ve dvou splátkách, do 30. 10. 2021, 750,-Kč a do 30. 01. 2022, 750,-Kč)


Udávejte V. S. Vašeho dítěte a do poznámek jméno Vašeho dítěte.

Děkujeme Vám za podporu naší školy.

Z Klubu rodičů jsou především hrazeny veškeré aktivity nad rámec běžných činností. Např. divadla, koncerty, výlety, doprava,

rozloučení s předškoláky, odměny, dárky,…

 

MS - ŠVP.JPG

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

08.09.2021

Penzion Borovnice – Jizerské hory

třída Draci + Čerti 

13.9.2021 – 18.9.2021

Odjezd: 13.9.2021 v 10.00 h od Lidl Hloubětín
Příjezd: 18.9.2021 v 11.30 h k Lidl Hloubětín

třída Trpaslíci + děti ze Sadské

18.9.2021 – 23.9.2021

Odjezd: 18.9.2021 v 13.00 h od Lidl Hloubětín
Příjezd: 23.9.2021 v 11.30 h k Lidl Hloubětín

 

Red garážových vrat

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ

31.08.2021

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ

Přesné podmínky a znění naleznete na odkazu zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 

Barevné vnitřní hřiště

AKTIVITY:  "NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT"

31.08.2021

NÍŽE UVEDENÉ AKTIVITY NALEZNETE TAKÉ V KALENDÁŘI AKTIVIT MSS

Září

 • 7.9.2021, 17:00 Třídní schůzky- pro obě třídy- ve třídě Beruška

 • 13.9. -18.9.2021 1. turnus- škola v přírodě

 • 18.9.- 23.9.2021 2. turnus- škola v přírodě

 • 24.9.2021, 8:30 Masáže- 1. lekce- třída Beruška

Říjen

 • 6.10.2021, 9:00 Divadlo v MŠ- „Houbařská pohádka“

 • 13.10.2021, 9:00 „Papoušci“- v MŠ- vystoupení živých papoušků

 • 15.10.2021, 8:30 Masáže- 2. lekce- třída Beruška

 • Termín upřesníme Dýňování

Listopad

 • 5.11.2021, 8:30 Masáže- 3. lekce- třída Beruška

 • 24.11.2021, 9:00 „Trampoty čerta Huberta“- Divadlo v MŠ

 • 26.11.2021, 8:30 Masáže- 4. lekce- třída Beruška

 • Termín upřesníme Lampionový průvod- pro celou MŠ

Prosinec

 • 8.12.2021, 9:00 „Popletená zimní pohádka“- Divadlo v MŠ

 • 17.12.2021, 8:30 Masáže- 5. lekce- třída Beruška

 • Termín upřesníme Mikuláš v MŠ

Leden

 • 12.1.2022, 9:00 „Sněhurka a 7 trpaslíků“- Divadlo v MŠ

 • 14.1.2022, 8:30 Masáže- 6. lekce- třída Beruška

Únor

 • 3.2. 2022, 9:00 „Pohádka o ledním medvídkovi“- Divadlo v MŠ

 • 4.2.2022, 8:30 Masáže- 7. lekce- třída Beruška

 • 25.2.2022, 8:30 Masáže- 8. lekce- třída Beruška

MSS - Masáže dětem.JPG

KROUŽEK:  MASÁŽE DĚTI DĚTEM

31.08.2021

Kroužek masáže děti dětem ,,Masáže ve školách“

Pod vedením odborného instruktora se děti budou učit jak namasírovat svého kamaráda. Cílem projektu MISA je vytvořit prostor pro bezpečný a pečující dotek, jež napomáhá vytvářet v dítěti pocit jistoty a bezpečí.

Třída Beruška v pátek dopoledne  v termínech: 

 • 24.9., 15.10. ,5.11.,26.11.,17.12. 2021

 • 14.1.,4.2.,25.2.,25.3.,29.4. 2022

*Termíny naleznete v kalendáři Aktivit MSS -- ZDE

 

 Celkem 10 lekcí.

Red garážových vrat

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PLATEB KE ŠK. ROKU 2021/2022

29.08.2021

Informace týkajících se plateb ke školnímu roku 2021/2022

AKTUÁLNÍ PŘEHLED KE STAŽENÍ --> ZDE

Red garážových vrat

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ

23.07.2021

Návrat ze zahraničí


Přesné podmínky zde: 

 • Informace pro školy a školská zařízení  -- > ZDE

 • Pravidla vstupu a návratu ze zahraničí   --> ZDE

 


Ve zkratce:
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování. Ale pokud se vrací ze země označené černou barvou
musí být v izolaci 10 dní.
Děti, které dovršily 6 let musí přinést doklad PCR testu či antigeního testu z veřejného odběrového
místa, pokud nejsou plně očkovaní.

 

Učebna mateřské školy

E-VÝUKA - EVÝUKA - nové dokumenty

06.07.2021

E-VÝUKA

Pro tématický ČERVEN - nové dokumenty v sekci: 

 • Zraková percepce

 • Grafomotorika

 • Řečový vývoj

 • Předmatematické dovednosti

 • Všeobecné znalosti

 • Pracovní činnosti

 • Výtvarná výchova

 • Předčtenářská gramotnost

 • Básničky, Písničky

 

Přání.JPG

PŘÁNÍ KRÁSNÉHO PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

03.07.2021

PŘÁNÍ

Přeji Vám všem: dětem, rodičům, prarodičům,…

krásné, klidné a slunné léto.

Co nejvíce společných letních chvil s rodinou.

Zychová Helena, ředitelka školy a kolektiv školy

Také děkuji za vstřícnost a pochopení ohledně chodu školy

(„koronavirového i po koronavirového“).

Red garážových vrat

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PLATEB KE ŠK. ROKU 2021/2022

03.07.2021

Informace týkajících se plateb ke školnímu roku 2021/2022

CELKOVÝ PŘEHLED KE STAŽENÍ --> ZDE

Red garážových vrat

PODĚKOVÁNÍ

03.07.2021

Děkuji Vám všem o odsouhlasení přeposlání finanční částky z Klubu rodičů
Mateřské škole v Mikulčicích.
Zelenečská 7.000,- a Sadská 3.000,- na přímý účet Mateřské školy v Mikulčicích.
Dělá to cca 60,- Kč na dítě.
Jak již jsem psala, přeji hezké léto bez katastrof.
Zychová Helena, ředitelka školy

MSS - Zumba - Ukázková hodina.JPG

KROUŽEK:  UKÁZKOVÁ HODINA ZUMBA

20.06.2021

UKÁZKOVÁ HODINA: kroužku ZUMBA

 

SE BUDE KONAT  V PONDĚLÍ 21.6.od 16:00 hod.  NA ZAHRADĚ ŠKOL

Red garážových vrat

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ SADSKÁ

29.08.2021

Třídní schůzky Sadská

projednání Klubu rodičů, kroužků, škol v přírodě, chodu školy a třídy atd.,


úterý 7. 9. 2021 v 17.00 hodin, 

 

bez dětí (Možnost pohlídání dětí na zahradě. V případě deště v zahradním domku.)

Děkujeme za účast.

MS - Spartanska skolicka.JPG

KROUŽEK:  SPARŤANSKÁ FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA

15.06.2021

SPARŤANSKÁ FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA

Všestranná pohybová příprava ve školním roce 2021/22 pro kluky i holky ve věku 3–5 let

Registrace od 16. června 2021. Kapacita tréninků je omezena.

PŘÍMÝ ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU: --> ZDE


Cena tréninků za pololetí 1893 Kč / 14 tréninků


Pro děti z domluvených MŠ je zajištěn převod trenéry do tělocvičen.
Více info na skolickasparta.cz


Kontakty:
Mgr. Adam Rádl | tel: 728 351 641
Mgr. Jan Doubek | tel: 737 921 323

Red garážových vrat

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ + INFORMAČNÍ SCHŮZKA

25.05.2021

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ:

27. 5. 2021 od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30hodin.

Na Zelenečské, zvonek ředitelna. 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

proběhne ve čtvrtek dne 17. 6. 2021 na hlavní budově Zelenečská 500,

na zahradě školy a bez dětí.

V 16.30hodin pro rodiče přijatých 2-3 letých dětí.
V 17.00hodin, pro rodiče dětí starších 3 let.

Red garážových vrat

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

25.05.2021

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK. ROK 2021/2022

ODKAZ: -->  SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 2 - 3 LETÝCH

ODKAZ: --> SEZNAM PŘIJATÝCH I NEPŘIJATÝCH DĚTÍ OD 3. LET

Red garážových vrat

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLKY

30.04.2021


Kroužky budou probíhat jen v budově školy: zumba, keramika a hudební kroužek.
Tyto kroužky vedou naši zaměstnanci, naše učitelky. Ostatní kroužky zatím nebudou.

Red garážových vrat

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLKY

30.04.2021

Vážení rodiče, 

od pondělí 3. 5. 2021 je naše škola pro všechny děti v plném provozu i v celé provozní délce.

Děti se nebudou ani testovat a ani nebudou nosit roušky, respirátory.


Kroužky budou probíhat jen v budově školy: zumba, keramika a hudební kroužek.
Tyto kroužky vedou naši zaměstnanci, naše učitelky. Ostatní kroužky zatím nebudou.


Dále děti budou předávány a vydávány „na prahu“ školy, do odvolání.


I nadále prosíme o předávání informací o karanténě či prodělání Covidu Vás i Vašich dětí.

Helena Zychová, ředitelka školy

Red garážových vrat

ODKAZ NA ZÁPIS DO 1. TŘÍD ŠK. ROKU 2021/2022 - ZŠ HLOUBĚTÍN

19.04.2021

ODKAZ NA ZÁPIS DO 1. TŘÍD šk. 2021/2022 ZŠ HLOUBĚTÍN

ODKAZ NA ZÁPIS --> ZDE

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY --> ZDE

Učebna mateřské školy

E-VÝUKA - ODKAZY PRO RODIČE

06.04.2021
Velikonoční Stezka.JPG

VELIKONOČNÍ STEZKA

30.03.2021

Milé děti, vážení rodiče, zveme vás na Velikonoční stezku, kde se něco naučíme, procvičíme si své schopnosti a dovednosti, zároveň se pobavíme. Součástí stezky je vajíčková hledačka, hledání pokladu i strom Vajíčkovník, na kterém nám můžete zanechat svá nabarvená vajíčka.

Stezka je volně přístupná, jen strom Vajíčkovník, vajíčková hledačka a hledání pokladu je ukryto v přední části zahrady mateřské školy. Tato část zahrady na vás bude čekat každý pracovní den od 8:00 – 13:00 hodin.

Až si stezku projdete, pošlete nám prosím na e-mail mateřské školy zpětnou vazbu (může být i fotka nebo kresba). Také můžete na plotě zanechat svůj obrázek

Přejeme příjemnou zábavu. 😊

Vaše paní učitelky Lenka a Petra

Elektronický Předzápis.JPG

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

24.03.2021

Elektronický předzápis 

Informace pro rodiče - naleznete na stránce Zápisu dítěte pro rok 2021/2022Odkaz na stránku naleznete: ZDE 

Red garážových vrat

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

19.03.2021

Zápis na školní rok 2021/2022 do běžných tříd a do třídy pro děti 2-3leté

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí – včetně kritérií --> zde

Zápis bude probíhat od 2. do 16. května 2021 následujícím způsobem:

Elektronický předzápis bude dostupný pro rodiče od 6. 4. 2021 do 4. 5. 2021

VEŠKERÉ INFORMACE K ZÁPISU NALEZNETE -- ODKAZEM --> ZDE

Učebna mateřské školy

E-VÝUKA - DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLÁKŮ

02.03.2021

E – VÝUKA, DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ PRO PŘEDŠKOLÁKY,

ale naše odkazy a materiály můžou využít i rodiče „nepředškoláků“.

Vážení rodiče,
 

od středy budou na naší E-Výuce připojeny odkazy na naše tři předškolní třídy:
Vodníci, Čerti a Berušky.


Distanční výuka v MŠ je určena pro děti, které se vzdělávají povinně (tzn. povinná pro děti, které ve školním roce 2020/2021 dovrší věku 6 let, a děti s odloženou školní docházkou).
Zákonní zástupci těchto dětí mají povinnost zapojit se do výuky a spolupracovat se školou.


Způsob poskytování distančního vzdělávání MŠ Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500:
 

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti připraveny úkoly na E-Výuce.

 • Děti si pracovní listy a zadané úkoly budou plnit samy pod dohledem a pomoci rodičů.

 • Vypracované materiály přinesou v deskách po návratu do MŠ, k založení do portfolií dětí.

Tudíž materiály pro práci s dětmi najdete nejenom pod jednotlivými měsíci, ale hlavně na odkazu své třídy. Jelikož předškolní výuka je povinná, je Vaší povinností s dětmi pracovat i při uzavření školky právě přes naši Distanční E-Výuku. Nebude probíhat online, ale zadáváním prací v jednotlivých oblastech pod jednotlivé třídy, kam spadáte.

Paní učitelky vždy na týden připraví to, co byste měli během týdne zvládnout. Jakmile bude navrácena normální výuka, vrátí se do řádného stavu, vezmou děti vše, co dělaly doma s Vámi, svým paním učitelkám ukázat.
Samozřejmě můžete pracovní materiály čerpat i z jednotlivých měsíců. Čím více podnětů, tím lépe.

 

Na E–Výuku přidáme i odkazy na zajímavé stránky na webu, knížky, online výuku…

Vše budeme přidávat průběžně.


Vaše děti budou distanční e-výukou zabaveni, a zároveň bude splněna povinnost v přípravě ke školní docházce, která je považována za velmi důležitou.


Vy sami nejlépe víte, v čem Vaše děti potřebují popostrčit, co by se ještě mohly naučit, aby první třídu bezproblémově zvládly.


Pokud mohu za sebe, vyzvu Vás ještě k obyčejnostem – například využít čas na nácvik-zvládnutí jíst příborem a hlavně správně příbor držet, či zavazování tkaniček, práce s nůžkami – vystřihování, práce s modelínou či těstem, čtení knížek, povídání si o čemkoliv, hraní stolních her, masáží – děti umí ze školky – nechte se navzájem namasírovat, malování kamínků a schování po okolí na vycházce a zároveň hledání nových kamínků atd. …


Držte se, buďte hlavně zdraví, využijte chvil s dětmi k společným aktivitám…
Vaše ředitelka, Zychová Helena

PLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU KE STAŽENÍ --> ZDE

Red garážových vrat

UZAVŘENÍ ŠKOLY Z NAŘÍZENÍ VLÁDY OD 01.03.2021 - 21.03.2021

27.02.2021

INFORMACE RODIČŮM

Od pondělí 01.03.2021 do 21.03.2021 bude naše škola a školní jídelna uzavřena z nařízení vlády.

 

Prosím rodiče, kteří neodevzdali vyplněnou docházku na prázdninový provoz, aby tak učinili do 19. 3. 2021 na můj email reditelna@ms-zelenecska.cz a nebo vhodili v obálce do schránky na vratech školy na Zelenečské 500 či  schránky vedle vrátek na odloučeném pracovišti Sadská 530.

 

 

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL - -> ODKAZ ZDE

Red garážových vrat

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021

13.02.2021

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021

 

Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:

 

7.7.-16.7.2021

MŠ OBLÁČEK , Praha 9 – Černý Most , Šebelova 874

19.7.-30.7.2021 

MŠ LEHOVEC , Praha 9 , Chvaletická 917

MŠ JAHODNICE , Praha 9-Kyje , Kostlivého 1218 +Osiková

2.8.-13.8.2021 

MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ Praha 9 – Hloubětín , Štolmířská 602

MŠ ZELENEČSKÁ Praha 9 – Hloubětín , Zelenečská 500

16.8.-20.8.2021 

MŠ PACULOVA Praha 9-Hloubětín , Paculova 1115

MŠ HOSTAVICE Praha 9 , U Hostavického potoka 803/71

 

 

1. – 6. 7. a 23. – 31.8. MŠ UZAVŘENY

bez možnosti umístit dítě v jiné mateřské škole

 

 • děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě ,,Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy k prázdninovému provozu 2020/2021“. Žádost o přijetí bude vydávána naší mateřskou školou na základě vyplnění tabulky níže - NUTNO ODEVZDAT  DO 19.3.2021 v kmenové škole !!!

 • Žádost o přijetí se bude odevzdávat v kmenové škole

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod registračními čísly v jejich kmenové škole.

 

Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!

 

V případě naplněné kapacity bude o umístění losováno.

Red garážových vrat

NÁKAZA COVIDEM 19 v rodině nebo Vašeho dítěte !

10.02.2021

Vážení rodiče, opět připomínám vaší povinnost:

 

V případě nákazy Covidem 19 v rodině nebo Vašeho dítěte, musí zákonný zástupce o tom neprodleně informovat ředitelku školy (reditelna@ms-zelenecska.cz)!!!!!!!!!!!!

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Všichni děti po karanténě – pozitivitě, kohokoliv z rodiny či prodělání Covidu, musí doložit před opětovným příchodem do naší mateřské školy negativní test !!!!!

 

Děkuji za Vaši zodpovědnost.

Zychová Helena, ředitelka školy