Nástěnka

Prosíme rodiče, aby této stránce věnovali pozornost.
 
Jsou zde uváděny probíhající i plánované aktivity, pokyny pro rodiče a ostatní aktuality týkající se provozu školky.
​Můžete zde využít formulář pro elektronické omlouvání nepřítomnosti Vašich dětí  a odhlášení  stravného.
Nepřítomnost dítěte a odhlášení stravného pro aktuální den je     POUZE DO  7:30 hod.

OŠETŘOVNÉ - INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Ošetřovné:  odkaz např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

UZAVŘENÍ ŠKOLY Z NAŘÍZENÍ VLÁDY OD 01.03.2021 - 21.03.2021

Od pondělí 01.03.2021 do 21.03.2021 bude naše škola zavřena z nařízení vlády.

KROUŽKY PO DOBU LETNÍCH PRÁZDNIN

V době jarních prázdnin  od 1.3. – 5.3.2021 nebudou kroužky.

AKCE: DIVADLO V MŠ

DIVADLO V MŠ         

     „ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI“

 DNE: 10.3.2021, od 9:00 hod.

AKCE: DIVADLO V MŠ

DIVADLO V MŠ         

  „JAK KAŠPÁREK S KALUPINKOU SLAVILI VELIKONOCE“

DNE: 18.3.2021, od 9:00 hod.

AKCE: CIRKUS ADONIS

 CIRKUS ADONIS

 

DNE: 24.3.2021, od 9:00 hod. V MŠ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021

 

Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:

 

7.7.-16.7.2021

MŠ OBLÁČEK , Praha 9 – Černý Most , Šebelova 874

19.7.-30.7.2021 

MŠ LEHOVEC , Praha 9 , Chvaletická 917

MŠ JAHODNICE , Praha 9-Kyje , Kostlivého 1218 +Osiková

2.8.-13.8.2021 

MŠ ŠTOLMÍŘSKÁ Praha 9 – Hloubětín , Štolmířská 602

MŠ ZELENEČSKÁ Praha 9 – Hloubětín , Zelenečská 500

16.8.-20.8.2021 

MŠ PACULOVA Praha 9-Hloubětín , Paculova 1115

MŠ HOSTAVICE Praha 9 , U Hostavického potoka 803/71

 

 

1. – 6. 7. a 23. – 31.8. MŠ UZAVŘENY

bez možnosti umístit dítě v jiné mateřské škole

 

 • děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě ,,Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy k prázdninovému provozu 2020/2021“. Žádost o přijetí bude vydávána naší mateřskou školou na základě vyplnění tabulky níže - NUTNO ODEVZDAT  DO 19.3.2021 v kmenové škole !!!

 • Žádost o přijetí se bude odevzdávat v kmenové škole

 

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod registračními čísly v jejich kmenové škole.

 

Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!

 

V případě naplněné kapacity bude o umístění losováno.

POLYTECHNICKÉ DNY

Polytechnické projektové dny v naší škole

Atelier 344

9.4.2021 - třída Berušky od 8:15 hodin

FOND SIDUS

Naše škola pomáhá dětským pacientům v nemocnicích prostřednictvím Fondu Sidus.

 S tímto Fondem spolupracujeme již několik let.

 

Pokud chcete přispět částkou 50,-Kč, za kterou si Vaše děti odnesou sešitek se zvířátky a „lepítky“, budeme moc rádi.

Nebo si můžete vybrat náramek se zvířátkem  za 35,- Kč.

 

Sešitek a náramek bude k mání ránu u vchodu.

Peníze pomůžou dětským pacientům v pražských nemocnicích.

NÁKAZA COVIDEM 19 v rodině nebo Vašeho dítěte !

Vážení rodiče, opět připomínám vaší povinnost:

 

V případě nákazy Covidem 19 v rodině nebo Vašeho dítěte, musí zákonný zástupce o tom neprodleně informovat ředitelku školy (reditelna@ms-zelenecska.cz)!!!!!!!!!!!!

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Všichni děti po karanténě – pozitivitě, kohokoliv z rodiny či prodělání Covidu, musí doložit před opětovným příchodem do naší mateřské školy negativní test !!!!!

 

Děkuji za Vaši zodpovědnost.

Zychová Helena, ředitelka školy

POSOUZENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ KARNEVAL 

Letos ve školce, čeká nás ráj masek úkoly a písničky ...

MŠ Sadská - 12.02.2021 od 09:30hod. 

Prosíme rodiče, aby dětem pomohly připravit masky, abychom si to pořádně užily :)

POSOUZENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Vážení rodiče,

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9  nabízí  orientační posouzení školní zralosti v mateřských školách psychologem (nejedná se o psychologické vyšetření), po kterém následuje krátká konzultace o výsledcích, případně možnost objednat se ke komplexnímu vyšetření do PPP.

Orientační posouzení je bezplatné a proběhne dne 9. 2. 2021 - úterý v dopoledních hodinách v prostorách MŠ Zelenečská 500 a 10. 2. 2021 na odloučeném pracovišti Sadská 530. Informace o výsledcích získáte osobně přímo v PPP Vysočany  nebo telefonicky. Vždy se domluvte o způsobu předání informací s paní Königovou na tel. 703308848. V letošním roce nemohou konzultace proběhnout v prostorách školy.

Pokud obdržíte od nás do konce tohoto týdne obálku při ranním scházení s doporučení k posouzení školní zralosti, budeme rádi, že ji vyplněnou odevzdáte do vyšetření zpět (bez Vašeho písemného souhlasu nelze vyšetření provést). Pokud obálku nedostanete, tak si myslíme, že odklad školní docházky Vašeho dítěte je zcela zbytečný a Vaše dítě je zcela připraveno na školu. Nicméně pokud přesto o vyšetření a posouzení školní zralosti  stojíte, domluvte se s paní Königovou osobně na tel. čísle uvedeném výše.

 

Helena Zychová, ředitelka školy, 2.2.2021

CANISTERAPIE

CANISTERAPIE V NAŠÍ MŠ

 

 

BĚHEM LEDNA A  ÚNORA SE ARAMIS, VŽDY VE STŘEDU DOPOLEDNE ZASTAVÍ V JEDNÉ ZE TŘÍD NAŠÍ ŠKOLY

A DĚTI SE PODÍVAJÍ, CO TAKOVÝ PEJSEK DOVEDE A ZÁROVEŃ SE DOZVÍ NĚCO PSECH

 

UKÁZKA JIŽ PROBĚHLA V ČERTECH A DRACÍCH

E-VÝUKA - NOVÉ DOKUMENTY

E-VÝUKA


Pro tématický Leden - nové dokumenty v sekci: 

 • Pohybové hry

 • Grafomotorika

 • Řečový vývoj

 • Předmatematické dovednosti

 • Všeobecné znalosti

 • Pracovní činnosti

 • Výtvarná výchova

 • Předčtenářská gramotnost

 • Básničky, Písničky

AKCE: DIVADLO V MŠ

DIVADLO V MŠ


POHÁDKA O LEDNÍM MEDVÍDKOVI PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU: 25.02.2021

LOPATOVÁNÍ - LOPATY DO SNĚHU

Vážení rodiče,
dejte dětem do školky, pokud máte a chcete na řádění do sněhu lopaty na „lopatování“, ne boby (nebezpečí úrazu).

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

VÝROČNÍ ZPRÁVA dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

KLUB RODIČŮ - PLATBA ZA 2. POLOLETÍ

Vážení rodiče, 

prosíme o platby Klubu rodičů na druhé pololetí. Týká se rodičů, kteří neplatili celou částku na celý rok.

Děkujeme za součinnost.

AKCE: MAGICKÁ SHOW

PŘEDSTAVENÍ V MŠ

MAGICKÁ ŠOU V MŠ  VE STŘEDU: 13.1.2021

AKCE: DIVADLO V MŠ

DIVADLO V MŠ


POHÁDKA O LEDNÍM MEDVÍDKOVI VE ČTVRTEK: 21.1.2021

KROUŽEK - ŠACHY

Dobrý den,
po dohodě s paní ředitelkou oznamuji, že každé pondělí, počínaje 1. únorem 2021 od 14.45 hod. do15.30 hod., bude opět probíhat šachový kroužek při MŠ Zelenečská na odloučeném pracovišti Sadská.


Celkem bude 10 lekcí šachů, pokud se přihlásí minimálně 6dětí!
Pokud máte zájem dítě do kroužku přihlásit na druhé pol., pošlete mi e-mail: migast@centrum.cz
Kurzovné bude činit 500,- Kč za 10lekcí 
 
Ing. Miroslav Steimar
1. února 2021 od 15.45 hodin první hodina druhého pololetí.

11. ledna, 18.ledna a 25. ledna 2021 proběhnou poslední náhradní hodiny prvního pololetí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZELENČSKÁ 500

Výroční zpráva Zelenečská 500

VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče dětí z odloučeného pracoviště Sadská.


V tomto školním roce jsme museli po dvakrát uzavřít provoz z důvodu karantény.
Jelikož bylo vždy zavřeno více než pět dní, tak Vám budeme vracet 150,- Kč za říjen a 150,- Kč za listopad.

Tudíž na svůj účet dostanete 300,- Kč zpět.


V lednu dostanete potvrzení o platbách školného, ale až po kontrole plateb cca v polovině ledna.

Samozřejmě částky budou poníženy o vratky školného.
Zychová Helena, ředitelka školy

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - ZRUŠEN!

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji indexu rizika - Covid a vzhledem k pozastavení konání ozdravných akcí ministerstvem školství, 

 

se ruší letošní „Lyžařský výcvik“.

Prosíme rodiče, kteří již zaplatili, aby si peníze vyzvedli při ranním scházení.

Děkujeme za pochopení, za kolektiv školy: Helena Zychová, ředitelka školy

VOUCHER NA SLEVU 20%

Vážení rodiče, 

VYUŽIJTE VOUCHER na 20% SLEVU

na LYŽAŘSKÝ VLEK v DEŠTNÉM v Orlických Horách.

Sleva platí pro Vás a Vaše děti i učitelé a jejich rodiny. 

Doufáme, že budou tuto sezónu dobré lyžařské podmínky a vláda nám umožní spustit vleky!

VOUCHER KE STAŽENÍ 

KROUŽEK MASÁŽE DĚTEM 

Kroužek masáže dětem v rámci projektu  ,,Masáže ve školách“

Pod vedením odborného instruktora se děti budou učit jak namasírovat svého kamaráda. Cílem projektu MISA je vytvořit prostor pro bezpečný a pečující dotek, jež napomáhá vytvářet v dítěti pocit jistoty a bezpečí. hrazeno z Šablon II.

Třída Beruška v pátek dopoledne  v termínech- 18.9. 2020, 2.10. 2020

ve středu- 2.12. 2020 a v pondělí- 7.12. 2020

Pokračování z minulého roku

 

Celkem 10 lekcí.

FOTOGRAFIE - VYZVEDNUTÍ

Fotografie k vyzvednutí

 

od pondělí u paní školnice Michalky po ránu. Prosím, připravte si finanční obnos.

Set 280,- Kč a 90,- Kč skupinová dlouhá fotka. Celkem 370,-Kč.

Sourozenecký set taktéž 280,- Kč.

26.11.2020

AKCE: DIVADLO V MŠ - LOUPEŽNÍČCI

DIVADLO ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍČCI

3.12.2020 od 9:30hod. 

26.11.2020

AKCE: DIVADLO V MŠ

         DNE: 16.12.2020, od 9:10 hod.

                  DIVADLO V MŠ         

        „Pohádka o veselém vánočním stromečku“

26.11.2020

KROUŽEK: MASÁŽE DĚTEM

Kroužek masáže dětem v rámci projektu

 ,,Masáže ve školách“

Pod vedením odborného instruktora se děti budou učit jak namasírovat svého kamaráda. Cílem projektu MISA je vytvořit prostor pro bezpečný a pečující dotek, jež napomáhá vytvářet v dítěti pocit jistoty a bezpečí.

hrazeno z Šablon  II.

 

 

 

Třída Beruška v pátek dopoledne  v termínech - 18.9. 2020, 2.10. 2020 ve středu- 2.12. 2020 a v pátek- 18.12. 2020

Pokračování z minulého roku

 

 

Celkem 10 lekcí.

26.11.2020

AKCE: DIVADLO V MŠ

       DNE: 30.11.2020, od 9:10 hod.

DIVADLO V MŠ- loutkové představení  

         

             „VÁNOČNÍ PŘÍBĚH“

26.11.2020

AKCE: VÁNOČNÍ SETKÁNÍ - BESÍDKA

Vánoční setkání (besídka)

 

v letošním školním roce proběhne na jednotlivých třídách

v pondělí 14. 12. 2020 během dopoledne.

Stromeček, dárečky, vánoční atmosféra.

25.11.2020

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

 

v letošním roce se naposledy sejdeme v úterý 22. 12. 2020

a provoz naší školy rozběhne od 4. 1. 2021.

 

Zkrátka VÁNOČNÍ PRÁZDNINY od 23. 12. 2020 do 3.1.2021 máme zavřeno.

25.11.2020

AKCE: MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL v MŠ

MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚL

NÁS NAVŠTÍVÍ V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH 4. 12. 2020

 

 

A možná nám za písničku, básničku nebo taneček něco přinese….

20.11.2020

E-VÝUKA - NOVÉ DOKUMENTY PRO ONLINE VÝUKU

​INFORMACE PRO RODIČE

NOVÉ DOKUMENTY V SEKCI: 

Zraková percepce

Výtvarná výchova

Všeobecné znalosti

Předčtenářská gramotnost

Pracovní činnost

Pohybové hry

Předmatematické dovednosti

Logopedické hrátky
Grafomotorika

Básničky a písničky

20.11.2020

FOTOGRAFOVÁNÍ

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ

odloučené pracoviště SADSKÁ dopoledne: 25. 11. 2020, 10:00hodin 


Společná fotografie + fotografie jednotlivých dětí

20.11.2020

VYŠETŘENÍ PLOSEK

Vážení rodiče,

v rámci preventivních programů v naší škole můžeme objednat vyšetření plosek nohou vašich dětí.

Jedná se o diagnostiku pomocí speciálních přístrojů, která je bezplatná a může odhalit případné vývojové odchylky.

 

Kdo má zájem, prosíme o vyplnění přiloženého „informovaného souhlasu“ a předání paní učitelce na třídě.

 

 

Prosíme vyplnit do 20. 11. 2020.

Termín vyšetření 26. 11. 2020 pro Zelenečskou a pro odloučené pracoviště Sadská 3. 12. 2020.

Pokud bude málo zájemců, vše proběhne 26. 11. 2020.

20.11.2020

ZÁMECKÉ ONLINE AKTIVITY PRO RADOST

ZÁMECKÉ ONLINE AKTIVITY PRO RADOST

Milí kamarádi, máte rádi soutěže?

My ano!

 

Čím víc soutěžení, tím lépe, protože kdo soutěží, ten může i vyhrát!

A aby vás vyhrávalo co nejvíce,

vyhlašujeme na každý týden novou soutěžní otázku, úkol nebo hádanku,

kterou může snadno zodpovědět každý z vás přímo z domova!

A při tom všem společně objevujeme záhady a tajemství z života mistra Leonarda.

Soutěžit můžete <https://www.facebook.com/chvalskyzamek/> zde


A pak tu pro vás máme ještě jedno překvapení

díky kterému vám čekání na Vánoce letos uteče jako nic.

S odpočítáváním zbývajících dní do konce adventu nám totiž pomohou andělé!

A nejen nám, i vám.

Budete-li chtít, můžete si každý den vystřihnout, vybarvit či jinak zkrášlit jednoho anděla z našeho adventního kalendáře a připevnit si ho do okna, stejně jako my na zámku.

Kalendář budek dispozici zdarma od 30. 11. <http://www.chvalskyzamek.cz/> zde.


A to není vše.

 

Pro následující listopadové víkendy jsme na zámeckém Facebooku připravili také soutěžní minisérii spojenou s filmovým světem Miloše Fikejze pro všechny milovníky filmu.

Poznáte známé celebrity?

A podaří se vám objevit film, ve kterém se herci potkali?

Své filmové znalosti můžete otestovat opět tento pátek https://www.facebook.com/chvalskyzamek/> zde.Chybět nebude ani tradiční soutěž CHVÁLA PEČENÍ, kterou jsme upravili do takové podoby, abychom se na ni mohli těšit i letos!

Chystáte-li se péct alespoň jeden druh cukroví, máte i vy šanci na výhru.

Neváhejte a zapojte se.

Více info o soutěži najdete <http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/chvala-peceni-aneb-jak-se-pece-nejen-v-hornich-pocernicich-letos-online/> zde.Adventní trhy budeme sice muset odložit na příští rok, ale naladit vánoční atmosféru zvládneme i tak. O první adventní neděli představíme na Chvalské tvrzi OTEVŘENOU GALERII pod vánočním stromem, kam bude moci každý přispět svým obrázkem, básní nebo vzkazem a stát se tak před  vánocemi poslem dobrých zpráv.


Pokusíme se společně vytvořit místo, kam se bude moci každý přijít potěšit až do konce vánočních svátků.

Více o průběhu <http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/otevrena-galerie-pod-vanocnim-stromem-na-chvalech/> akce zde.

Chvalský zámek: Na Chvalské tvrzi 857/4, 193 00 Praha 9
|www.chvalskyzamek.cz|

 

12.11.2020

MŠ SADSKÁ - KONEC KARANTÉNY OD 18.11.2020 OPĚT V PROVOZU

INFORMACE PRO RODIČE

Ode dne 18.11.2020  je odloučené pracoviště v Sadské ulici

"Sadská" opět v provozu! 

V provozu je od 18. 11. 2020 i nejmenší třída Loupežníčci

na Zelenečské. Děti budou již na své třídě.

8.11.2020

KARANTÉNA - VYJÁDŘENÍ HYGIENY - SOUHRNNÉ INFORMACE PRO RODIČE

​INFORMACE PRO RODIČE

KARANTÉNA TŘÍD BERUŠKA A SLUNÍČKA

Dne 6. 11. 2020 bylo/byl v kontaktu dítě/pedagog Vaší mateřské školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 16. 11. 2020.

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).


V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Vážený pane řediteli, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl jako rizikový kontakt.

EVA CHOUTKOVÁ

ODBORNÝ REFERENT HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

 

Měšická 646/5, Praha 9

eva.choutkova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

8.11.2020

KARANTÉNA - SOUHRNNÉ INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

Dobrý den. Vážení rodiče,

 

níže si Vám dovoluji zaslat vyjádření hygieny. Situace mně netěší, ale nedá se nic dělat. Je mnoho zavřených školek a tříd, ale nemluví se o tom…Sadská bude otevřena opět ve středu 18tého. Karanténa je do 16.11.2020, ale následuje státní svátek…

 

OČR nevydávám, je to ve Vaší kompetenci –a formulář  je s čestným prohlášením na stránkách na ČSSZ.

 

Na našem webu jsou aktuální e – stránky, můžete si s dětmi procvičit dovednosti, znalosti…

 

Prosím, Vás, kterých se to týká (děti, které byly ve školce 6.11.2020), aby jste mi jen v krátkosti napsali, že jste negativní či pozitivní, až budete mít výsledky z odběrů.

 

Tak to je snad v bodech vše a bude se opakovat -  klidné dny a zdraví všem.

 

Helena Zychová, DiS.

ředitelka školy

 

Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín,

7.11.2020

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SADSKÁ: KARANTÉNA OD 09.11.2020

INFORMACE PRO RODIČE

Ode dne 09.11.2020 je odloučené pracoviště v Sadské ulici "MŠ Sadská" opět v karanténě!

*více informací sdělí telefonicky paní ředitelka

1.11.2020

E-VÝUKA - OD LISTOPADU ZNOVU K DISPOZICI

​INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

znovu zahajujeme E-VÝUKU inspirovanou školním vzdělávacím plánem. Začínáme tématicky pro měsíc Listopad "Cesta lesem".

odkaz na E-VÝUKU - naleznete na úvodní stránce nebo v přiložených odkazech.

*Cvičení budou přidávána do jednotlivých sekcí postupně, o novinkách se registrovaní rodiče dozví notifikačním e-mailem.

28.10.2020

MŠ SADSKÁ OD 2.11.2020 - OBNOVEN PROVOZ

INFORMACE PRO RODIČE

Ode dne 2.11.2020 je odloučené pracoviště v Sadské ulici "MŠ Sadská" opět plně v provozu!

*více informací sdělí paní ředitelka

20.10.2020

KARANTÉNA TŘÍD BERUŠKA A SLUNÍČKA

INFORMACE PRO RODIČE

Dne 14. – 16. 10. 2020 bylo/byl v kontaktu dítě/pedagog Vaší mateřské školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 24. až 26. 10. 2020 (dle posledního data přítomnosti ve školce).

 

 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).


V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař  elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.  Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

20.10.2020

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ "MŠ SADSKÁ" UZAVŘENA

INFORMACE PRO RODIČE

Počínaje dnešním dnem je odloučené pracoviště v Sadské ulici "MŠ Sadská" z důvodu karantény až do odvolání uzavřena.

více informací sdělí telefonicky ředitelka školy

19.10.2020

OMEZENÍ VSTUPU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A DOPROVÁZEJÍCÍM OSOBÁM

Vážení rodiče,

bohužel stoupají počty nakažených rodičů (výsledky dětí nemocných rodičů zatím negativní) a z tohoto důvodu omezuji vstup Vám zákonným zástupcům a doprovázejícím osobám.

 

 

RÁNO:

Vstup do budovy školy není umožněn zákonným zástupcům, ani doprovázejícím osobám. Děti jsou povinni použít při vstupu dezinfekci a bude jim měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Děti nenosí do školky žádné hračky – plyšáky.

 

PO OBĚDĚ:

Děti budou předávány rodičům ve vchodě zaměstnancem, pověřeným ředitelkou.

 

ODPOLEDNE:

Pokud budou děti na školní zahradě, děti si vyzvednou rodiče u branky na zahradu.

Když jsou děti na třídách, tak rodiče budou po zazvonění vpuštěni. Již nevstupují na schodiště a směrem do tříd, ale čekají na své dítě v šatně. V šatně se nezdržují.  Jen nezbytně nutnou dobu k převléknutí dítěte.

 

Děkuji za pochopení a pomoc při zvládnutí současné situace, která se týká nákazy Covidu -19.

ředitelka školy, Zychová Helena

1 / 6

Please reload