Nástěnka

Prosíme rodiče, aby této stránce věnovali pozornost.
 
Jsou zde uváděny probíhající i plánované aktivity, pokyny pro rodiče a ostatní aktuality týkající se provozu školky.
​Můžete zde využít formulář pro elektronické omlouvání nepřítomnosti Vašich dětí  a odhlášení  stravného.
Nepřítomnost dítěte a odhlášení stravného pro aktuální den je     POUZE DO  7:30 hod.

3.7.2020

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - OMLUVY DĚTÍ NA ČERVENEC

Vážení rodiče,
v době prázdninového provozu v červenci 2020 na odloučeném pracovišti Sadská,


Vás prosím o omluvy nahlášených dětí na tel. číslo 281863754.

Děkuji za pochopení. Zychová Helena, ředitelka školy

1.7.2020

PŘÁNÍ KRÁSNÉHO A POHODOVÉHO PROŽITÍ PRÁZDNIN !

PŘÁNÍ

Přeji Vám všem: dětem, rodičům, prarodičům,…

krásné, klidné a slunné léto.

Co nejvíce společných letních chvil s rodinou.

Zychová Helena, ředitelka školy a kolektiv školy

Také děkuji za vstřícnost a pochopení ohledně chodu školy („koronavirového i po koronavirového“).

Moc si přejeme obvyklé září….

1.7.2020

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021 - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

ukončení Dětské skupiny k 30. 6. 2020 a následné otevření třídy s menším počtem dětí (12)

2-3 letých od 1. 9. 2020)

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ --> ZDE

nebo kliknutím na červenou ikonu vlevo.

Zveřejnění rozhodnutí:
3. 7. 2020 na webu a vchodu školy


Vydávání rozhodnutí: 
7. 7. 2020 od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:00hodin.


Výsledky řízení budou také oznámeny na vchodu školy a na webu školy pod registračními čísly, která budou vydána při odevzdání dokumentů. Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou. 

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

17.6.2020

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prázdninový provoz bude zajištěn pro již přihlášené děti.

V červenci od 7.7.2020 bude otevřeno naše odloučené pracoviště Sadská 530a to v rozsahu dvou tříd. Od 7:00- 17:00hodin.

17.6.2020

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO TŘÍDY PRO 2-3 LETÉ DĚTI NA ŠKOLNÍ ROK  2020/2021

ukončení Dětské skupiny k 30. 6. 2020 a následné otevření třídy s menším počtem dětí (12)

2-3 letých od 1. 9. 2020)

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

ZÁPIS BUDE PROBÍHAT od 19. do 30. ČERVNA 2020

Stanovených kritériích pro přijímání dětí do třídy s menším počtem dětí od 2 do 3 let na školní rok 2020/2021

 

 1. Děti, které se do třídy pro 2-3 leté děti mateřské školy přijímají přednostně (§ 34 odst. 3 ŠZ) s místem trvalého pobytu (v případě cizinců místem pobytu) ve školském obvodu (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které jsou narozeny v časovém rozmezí od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 a jsou i takto řazeny (od ledna do srpna).

 

  2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod (tj. území MČ Praha 14) Mateřské školy Praha        9 - Hloubětín, Zelenečská 500 příspěvkové organizace, které jsou narozeny v časovém rozmezí od        1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 a jsou i takto řazeny (od ledna do srpna) po dětech spádových.

 


  3. Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
      očkováním.


Vydávání dokumentů:

Žádost a Evidenční list si můžete stáhnout na webu školy: www.ms-zelenecska.cz
Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem.
Pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, můžete si je kdykoliv vyzvednout.

 


Vrácení vyplněných dokumentů:


29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 od 8.30 – 11.30 a 13 – 16.00hodin


 Vyplněná Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list
 Rodný list dítěte
 Občanský průkaz rodiče
 V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné
přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
 U cizích státních příslušníků pas, nebo doklad k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu

Zveřejnění rozhodnutí:
3. 7. 2020 na webu a vchodu školy


Vydávání rozhodnutí: 
7. 7. 2020 od 9 :30 do 11:30 a od 13:00 do 16:00hodin.


Výsledky řízení budou také oznámeny na vchodu školy a na webu školy pod registračními čísly, která budou vydána při odevzdání dokumentů. Rozhodnutí bude předáno osobně zákonnému zástupci. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí budou zaslána poštou. 

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

11.6.2020

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Vážení rodiče,  ​

přidáváme dokument: "Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500" 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

*dokument také naleznete v sekci KE STAŽENÍ 

11.6.2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 2018/2019

Vážení rodiče,  ​

přidáváme dokument "Výroční zpráva o činnosti mateřské školy, školní rok 2018/2019" 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ

*dokument také naleznete v sekci KE STAŽENÍ 

4.6.2020

KLUB RODIČŮ - KOMPENZACE

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás poprosit, abyste nás kontaktovali ohledně kompenzací za Klub rodičů.

Jedná se o vrácení částky 300,- Kč a u Dětské skupiny je částka 240,- Kč. 

 

V případě zájmu směřujte Vaší žádost paní Tomečkové, která je předsedkyní Klubu rodičů na email: kristyna.tomeckova@gmail.com .
Mockrát děkujeme.
Za Klub rodičů paní Kristýna Tomečková

3.6.2020

PŘEDPIS PLATEB PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost změně v předpisu plateb, ke které dochází od září 2020. 

AKTUÁLNÍ PŘEDPIS PLATEB

ZDE

2.6.2020

KOMPENZACE ZA NEODUČENÉ HODINY KROUŽKŮ

KOMPENZACE ZA NEODUČENÉ HODINY KROUŽKŮ

 

Vážení rodiče,


chtěli bychom Vás touto cestou poprosit, abyste nás kontaktovali ohledně kompenzací za neodučené hodiny kroužků Zpěvu, Flétny, Keramiky a Zumby v MŠ Zelenečská a kroužků Keramika a Zumba a na odloučeném pracovišti Sadská na náš email: praha@rytmik-krouzky.cz


Mockrát děkujeme.


Společnost Rytmik Dětem o.p.s.

27.5.2020

UPOZORNĚNÍ - VŠECHNY AKTIVITY - ZRUŠENY!

VŠECHNY KROUŽKY, AKCE A AKTIVITY ŠKOLKY JSOU DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU tzn. do konce 30. Června 2020

 

ZRUŠENY

26.5.2020

PERSONÁLNÍ ZMĚNY NOVÁ PANÍ ZÁSTUPKYNĚ

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás informovat o aktuálních personálních změnách.

novou paní Zástupkyní pro MŠ je nyní: paní Eva Lilingová

pro kontakt s ní můžete využít e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz

telefonický nebo osobní kontakt. 

26.5.2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/20021 - ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/20021

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 

 ROZHODNUTÍ - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 

 

     ROZHODNUTÍ - SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ

 

Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou vydávána

ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 8:30 – 11:00 hodin a od 13:00 do 16:30 hodin

proti podpisu na budově Zelenečská 500.

 

PŘIJATÉ DĚTI 

Rodiče prosím o donesení originálů ke kontrole (rodný list a občanský průkaz pro kontrolu
spádovosti) a taktéž, kdo nemá doktora, pouze očkovací průkaz, tak prosím o doplnění a donesení
Evidenčního listu, kde bude vyplněn lékař. Pokud nebudete mít ke čtvrtku 28. 5. 2020, tak se
domluvíme na doplnění k jinému datu.


U přijatých dětí je taktéž povinností rodičů, v případě, že jejich dítě nenastoupí do naší MŠ, z důvodů přijetí na jiné mateřské škole či z jiných důvodů k 1. 9.2020, tuto skutečnost nahlásit. Uvolněná místa budou nabídnuta nepřijatým dětem dle naplnění kritérií.


Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí nemůže bohužel proběhnout. Při kontrole originál
Vám bude předána informační brožurka a taktéž bude na webu ke stažení. Variabilní symbol pro
platby Vám bude odeslán emailem v průběhu prázdnin, taktéž přidělení dětí do tříd bude řešeno až
v průběhu prázdnin. Tuto informaci se také dozvíte později.

ODKAZ --> LETÁK PRO NOVÉ RODIČE


NEPŘIJATÉ DĚTI
Prosím rodiče o vyzvednutí rozhodnutích záporných, …… Nutné, jinak byste museli na poštu, odesílali
bychom doporučeně. Děkuji za pochopení.

 • Ředitelka školy, Zychová Helena, DiS.

15.5.2020

E-VÝUKA: NOVÝ PŘÍSPĚVEK

PŘIDALI JSME NOVÉ PŘÍSPĚVKY

V SEKCI "NEJNOVĚJŠÍ"

 • ŘEČOVÝ VÝVOJ PRO LÍNÝ JAZÝČEK 

11.5.2020

E-VÝUKA: NOVÝ PŘÍSPĚVEK

PŘIDALI JSME NOVÉ PŘÍSPĚVKY

V SEKCI "NEJNOVĚJŠÍ"

 • VŠEOBECNÉ ZNALOSTI

 • BÁSNIČKY, PÍSNIČKY

 • GRAFOMOTORIKA

 • PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

 • PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 • ZRAKOVÁ PERCEPCE

 • VÝTVARNÁ VÝCHOVA

5.5.2020

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

DOKUMENT KE STAŽENÍ --> ZDE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

DOKUMENT KE STAŽENÍ --> ZDE

5.5.2020

TERMÍN ZNOVU-OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY​

TERMÍN ZNOVU-OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, podle souboru hygienických pokynů pro MŠ 

níže specifikuji podmínky, za kterých bude obnoven provoz naší školy do konce června 2020.

Termín otevření školy – 25. 5. 2020

 • Provoz školy: 7,00 – 17,00 hodin, Provoz Dětské skupiny: 7,00 – 16,00

 • Děti nemusejí mít při pobytu v areálu MŠ roušku (vnitřní prostory školy, školní zahrada).

 • Účastnit vzdělávání se může dítě, které nevykazuje známky onemocnění (zvýšená teplota, rýmy, kašel…).

 • Rodič bude dítě předávat ve vchodu školy určenému zaměstnanci, který bude pověřen ředitelkou školy. Vždy je nutné před vchodem dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve vchodu si bude dítě po předchozím zazvonění na třídu i vyzvedávat mezi 12,30 a 13,00 nebo mezi 15,00 a 16,00 v případě, že děti nebudou na školní zahradě, kde si děti vyzvednout rodiče mohou u branky.

 • Nesmí docházet k větší kumulaci osob před budovou MŠ. Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Navíc je nutno nezapomenout zachovat dvoumetrové rozestupy a mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky.

 • Děti si do MŠ nebudou nosit osobní věci – hračky, knihy mimo oblečení a obuvi, nenosí do MŠ žádné jídlo ani pití.

 • Každé dítě přinese do MŠ prázdnou a podepsanou lahev na pití.

 • Vzdělávání bude probíhat v areálu školy za zpřísněných hygienických podmínek.

 • Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.

 • Děti budou od prvního dne provozu školy do konce června rozděleny do  skupin, nemusejí tedy být ve své třídě, nemusejí mít svoji učitelku.

 • Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy zaniká s termínem znovuotevření školy. Jiné možnosti čerpání OČR se dotazujte na OSSZ. Vše je v jednání stále na ministerstvu…

 • Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA. Ochrana Vás rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců mateřské školy a zejména dětí.

 • Dnes (6. 5. 2020)Vás paní učitelky obvolávaly, aby naše škola byla připravena na provoz, stravování… ohledně počtu dětí.

 • Děkuji za Vaši vstřícnost, ochotu a spolupráci s naší školou. Moc si toho vážíme, mohu napsat za nás všechny.  

Zychová Helena, ředitelka školy

P. S. Informace (netýkají se Dětské skupiny), které Vám k dnešnímu dni (6. 5. 2020) nemohu poskytnout, protože nejsou v mojí kompetenci. Jedná se o prázdninový provoz pro přihlášené děti a placení školného po obnově provozu. Samozřejmě, až budu vědět, budu Vás informovat.

3.5.2020

E-VÝUKA: NOVÝ PŘÍSPĚVEK

PŘIDALI JSME NOVÉ PŘÍSPĚVKY

V SEKCI "NEJNOVĚJŠÍ"

 • ŘEČOVÝ VÝVOJ PRO LÍNÝ JAZÝČEK 

28.4.2020

TIPY NA RECEPTY

NECHTE SE INSPIROVAT RECEPTY Z NAŠÍ ŠKOLKOVÉ KUCHYNĚ ...

Veselé mlsání

TIP NA RECEPTY --> ZDE

28.4.2020

E-VÝUKA: NOVÝ PŘÍSPĚVEK

PŘIDALI JSME NOVÉ PŘÍSPĚVKY

V SEKCI "NEJNOVĚJŠÍ"

 • POHYBOVÉ HRY

 • BÁSNIČKY, PÍSNIČKY

 • GRAFOMOTORIKA

 • PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

 • PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 • ZRAKOVÁ PERCEPCE

 • PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • VŠEOBECNÉ ZNALOSTI

1 / 7

Please reload