top of page

EVIDENCE AGEND

Zveřejnění evidence osobních údajů vyplývá z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, resp. GDPR)

 

Agenda: Zajištění vzdělávání dětí

 • Účel zpracování: zajištění vzdělání dětí a žáků, vedení povinné dokumentace školy dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a souvisejících předpisů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje o zdravotním stavu dítěte

 • Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci dětí

 • Kategorie příjemců údajů: Česká školní inspekce

 • Doba uchování: dle typu dokumentu, max. až 20 let (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Další dokumentace o dítěti a žácích

 • Účel zpracování: splnění zákonné povinnosti při spolupráci s orgány veřejné správy

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje o zdravotním stavu dítěte

 • Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci dětí

 • Kategorie příjemců údajů: OSPOD, Policie ČR, Soudy, ČSSZ, soudy

 • Doba uchování: dle typu dokumentu, max. až 20 let (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Stravování v mateřské školce

 • Účel zpracování: zajištění stravování podle § 119 školského zákona a vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, údaje o zdravotním stavu (alergie, dieta)

 • Kategorie subjektu údajů: děti, zaměstnanci  

 • Doba uchování: dle typu dokumentu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Správní řízení

 • Účel zpracování: řádný průběh správního řízení

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci dětí, zaměstnanci

 • Kategorie příjemců údajů: Česká školní inspekce

 • Doba uchování: dle typu dokumentu, resp. dle druhu správního řízení (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Personální a mzdová agenda zaměstnanců školy

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci

 • Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 14, MF ČR, inspektorát práce, úřad práce, agentury zabezpečující semináře

 • Doba uchování: 5 nebo 50 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Evidence úrazů

 • Účel zpracování: evidence pracovních úrazů dětí a zaměstnanců

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, zdravotní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci dětí, zaměstnanci

 • Kategorie příjemců údajů: Česká školní inspekce, pojišťovny

 • Doba uchování: 10 let (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Vzdělávací projekty financované 3. subjekty

 • Účel zpracování: další vzdělávání a rozvoj dětí, či zaměstnanců

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje,

 • Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci dětí, zaměstnanci

 • Kategorie příjemců údajů: poskytovatel dotace (např.: ÚMČ Praha 14, MŠ ČR atd.)

 • Doba uchování: dle podmínek realizovaného projektu (dle spisového a skartačního řádu)

Agenda: Prezentace a propagace školy

 • Účel zpracování: prezentace činnosti školy ve vztahu k dětem, zákonným zástupcům a třetím osobám

 • Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení dítěte, prezentace žákovských prací, fotogalerie kronika a další propagační materiály školy obsahující osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: děti, zákonní zástupci dětí, zaměstnanci

 • Kategorie příjemců údajů: návštěvníci webových stránek 

 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

Agenda: Smlouvy, účetní a daňové doklady, faktury, výkazy a přehledy

 • Účel zpracování: řádné plnění smlouvy

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: smluvní partneři

 • Doba uchování: 10 let po uplynutí účinnosti smlouvy (dle spisového a skartačního řádu)

bottom of page