top of page

INTEGROVANÝ BLOK

měsíc Březen: "Cesta života"

  • JARNÍ PROBUZENÍ

  • OTLOUKEJ SE PÍŠŤALKO

  • VSTÁVEJ SEMÍNKO

  • VAJÍČKA SE KUTÁLÍ

  • MLÁĎÁTKA

kategorie e-výuky

*Dbáme na individualitu každého dítěte, nechť tedy rodič posoudí, kterou úlohu jeho dítě zvládne samo nebo s jeho pomocí.

Dětské pohádkové knihy
všeobecné znalosti
super hrdinové
pohybové hry
Nástroje pro matematiku a geometrii
předmatematické dovednosti
Otevřete učebnici v knihovně
zdroje literatury
e-výuky
bottom of page