předmatematické dovednosti                                                                   inspirováno tématem  měsíce  Ledna "Cesta mrazivá"

nejnovější příspěvky

ZIMA
PROTAŽENÍ TĚLA
 

pohybové hry                                                                                                                                                        inspirováno tématem   měsíce Listopadu  "Cesta lesem"

nejnovější cvičení 

 

pohybové hry                                                                                                                                                        inspirováno tématem   měsíce Dubna "Cestou do práce"

nejnovější cvičení 

 

pohybové hry                                                                                                                                                                  inspirováno tématem   měsíce Března "Cesta života"