předmatematické dovednosti                                                                 inspirováno tématem   měsíce Května    "Cesta zdraví a pohybu"

nejnovější cvičení 

 

předmatematické dovednosti                                                                                    inspirováno tématem   měsíce Dubna "Cestou do práce"

 

předmatematické dovednosti                                                                                             inspirováno tématem   měsíce Března "Cesta života"

TOLIK PRVKU
KOLIK TEČEK