E- VÝUKA

předmatematické dovednosti 

 inspirováno tématem   měsíce Března "Cesta života"

Pracovní listy
počty do 10

21.03.2020

ŠIROKÝ x ÚZKÝ

21.03.2020

Pojďme třídit knoflíky

21.03.2020

21.03.2020

VYŠŠÍ x NIŽŠÍ

21.03.2020

21.03.2020

 

inspirováno tématem   měsíce Únor  "Cestou, necestou "

Spočítej tvary

05.03.2021

Spočítej masopustní koláče

05.03.2021

 

předmatematické dovednosti                                                                   inspirováno tématem  měsíce  Ledna "Cesta mrazivá"

nejnovější příspěvky

 

předmatematické dovednosti                                                                               inspirováno tématem   měsíce Prosince   "Cesta Andělská"

nejnovější cvičení 

 

předmatematické dovednosti                                                                 inspirováno tématem   měsíce Listopad   "Cesta lesem"

 

předmatematické dovednosti                                                                 inspirováno tématem   měsíce Května    "Cesta zdraví a pohybu"

nejnovější cvičení 

 

předmatematické dovednosti                                                                                    inspirováno tématem   měsíce Dubna "Cestou do práce"