INTEGROVANÝ BLOK

měsíc Duben: "Cestou do práce"

  • MOJE MÁMA JE

  • KAŽDÝ NĚCO UMÍ

  • JAK SE DĚLÁ ...

  • VE MĚSTĚ

  • NA VESNICI

jednotlivé kategorie e-výuky

*Dbáme na individualitu každého dítěte, nechť tedy rodič posoudí, kterou úlohu jeho dítě zvládne samo nebo s jeho pomocí.

Barevné hřbety knih
literatura
Nástroje pro matematiku a geometrii
předmatematické dovednosti
Otevřete učebnici v knihovně
e-výuka zdroje literatury