top of page

INTEGROVANÝ BLOK

měsíc ÚNOR : "Cestou, necestou"

  • Veselý masopust

  • Je tu karneval

  • Zapomenutá řemesla

  • Materiál

  • S kterou knížkou usínám

kategorie e-výuky

*Dbáme na individualitu každého dítěte, nechť tedy rodič posoudí, kterou úlohu jeho dítě zvládne samo nebo s jeho pomocí.

Dětské pohádkové knihy
všeobecné znalosti
super hrdinové
pohybové hry
Nástroje pro matematiku a geometrii
předmatematické dovednosti
Otevřete učebnici v knihovně
zdroje literatury
e-výuky
bottom of page