top of page

Děti 2 - 3 roky

PŘIJÍMÁ SE

Snímek obrazovky 2023-05-28 v 18.32.17.png

Děti 2 - 3 roky

NEPŘIJÍMÁ SE

Snímek obrazovky 2023-05-28 v 18.32.30.png

Zápis na školní rok 2023/2024 do třídy pro děti 2-3leté

 

do běžných tříd dětí 3-6 letých, do třídy pro děti 2-3leté a pro děti uprchlíků

v Mateřské škole Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace.

 

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí – včetně kritérií: ODKAZ --> zde

*tato směrnice nahrazuje směrnici ze dne 21.02.2023

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol -- ODKAZ --> zde

 

Zápis bude probíhat od 2. do 15. května 2023 následujícím způsobem:

*na zápis v MŠ přijďte i s Vaším dítětem.

Elektronický předzápis bude dostupný pro rodiče: od 3. 4. 2023 do 28. 4. 2023

Pozor předzápis je zvlášť pro běžné třídy a zvlášť pro třídu dětí 2-3 letých!

 

Děti uprchlíků nemají předzápis.

ZÁPIS DO TŘÍDY PRO DĚTI 2-3leté

Na webu v termínu od 3. 4. 2023 do 28. 4. 2023 proveďte registraci pro děti 2-3 leté.

Týká se dětí narozených v časovém rozmezí od 1.9.2020 do 31. 08. 2021 

a jsou i takto řazeny (od nejstaršího).

Zde: LINK 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zelenecska-mladsi

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

vyplnit žádost

vyplnit evidenční list

vyplnit čestné prohlášení  - bydliště

 zarezervujete si přímo čas řádného Zápisu

poté proveďte:

 tisk vyplněné žádosti oboustranně

 tisk evidenčního listu oboustranně

 tisk čestného prohlášení  - bydliště

 

 navštívíte dětského lékaře a necháte si vyplnit evidenční list s razítkem a podpisem

 všechny dokumenty řádně podepište

 Pokud žádáte o zařazení dítěte s jakýmkoliv problémem, které bude pravděpodobně potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce dubna. Zápis je třeba v těchto případech řešit individuálně a včas.

 

Potřebné dokumenty poté přinesete 2 - 3. května dle rezervace z elektronického předzápisu

– v objednané časy či z telefonického objednání do Mateřské školy, Zelenečská 500​

od 8:30 – 12:00 + 13:00 – 17:00 hodin.

 

 

K Zápisu jsou nezbytné tyto předepsané doklady:

 Rodný list dítěte

 Žádost o přijetí Vámi podepsanou

 Evidenční list vyplněný lékařem a Vámi podepsán

 Čestné prohlášení - bydliště

 

 Občanský průkaz rodiče

 V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působení Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14

 U cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu

 

 

​Další důležitosti ohledně Zápisu

 

Nemáte-li možnost tisku, bude Vám formulář žádosti, evidenčního listu a čestného prohlášení vytištěn po telefonické či emailové dohodě před oficiálním Zápisem ve dnech 2. - 3. května.

​Den otevřených dveří je v letošním roce bude 19.4.2023 9-11hod. a 15-17 hod.

na webu:  www.ms-zelenecska.cz možnost virtuální prohlídky obou budov.

 

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle kritérií pro přijímání.

O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

 

 

Rozhodnutí si vyzvednete ve dne

31. 05. 2023 od 9.30 – 11.30 + 13.00 – 16.30 hodin.

 

Nevyzvednutá záporná rozhodnutí Vám budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení:

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

 

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Eva Lilingová, tel.:774640412, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

Snímek obrazovky 2023-02-17 v 20.32.13.png
Snímek obrazovky 2023-02-17 v 20.31.58.png
bottom of page