top of page
Snímek obrazovky 2023-02-17 v 20.31.58.png

 

Zápis na školní rok 2024/2025 do běžných tříd - 3-6 let

do běžných tříd dětí 3-6 letých a do třídy pro děti 2-3leté 

v Mateřské škole Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace.

 

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí – včetně kritérií: ODKAZ -->  zde

*tato směrnice nahrazuje směrnici ze dne 21.02.2023

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol -- ODKAZ --> zde

 

Zápis bude probíhat od 1. do 15. května 2024 následujícím způsobem:

*na zápis v MŠ přijďte i s Vaším dítětem.

Elektronický předzápis bude dostupný pro rodiče: od 2. 4. 2024 do 30. 4. 2024

*Pozor předzápis je zvlášť pro běžné třídy a zvlášť pro třídu dětí 2-3 letých!

ZÁPIS DO BĚŽNÉ TŘÍDY

(3 - 6 leté )

Na webu v termínu od 2. 4. 2024 do 30. 4. 2024 proveďte registraci pro děti 3-6 leté, 

to znamená nejméně tři roky k 31.12 2024.

Zde: LINK

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zelenecska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

vyplnit žádost

vyplnit evidenční list

vyplnit čestné prohlášení  - bydliště

 zarezervujete si přímo čas řádného Zápisu při registraci

poté proveďte:

 tisk vyplněné žádosti oboustranně

 tisk evidenčního listu oboustranně

 tisk čestného prohlášení  - bydliště

 navštívíte dětského lékaře a necháte si vyplnit evidenční list s razítkem a podpisem

 všechny dokumenty řádně podepište

 Pokud žádáte o zařazení dítěte s jakýmkoliv problémem, které bude pravděpodobně potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce dubna. Zápis je třeba v těchto případech řešit individuálně a včas.

Potřebné dokumenty poté přinesete 2 - 3. května 2024 dle rezervace z elektronického předzápisu​

– v objednané časy či z telefonického objednání do Mateřské školy, Zelenečská 500

*na zápis v MŠ přijďte i s Vaším dítětem!

od 8:30 – 12:00 + 13:00 – 17:00 hodin.

K Zápisu jsou nezbytné tyto předepsané doklady:

 Rodný list dítěte

 Žádost o přijetí Vámi podepsanou

 Evidenční list vyplněný lékařem a Vámi podepsán

 Čestné prohlášení - bydliště

 Občanský průkaz rodiče

 V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působení Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14

 U cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu

 

Další důležitosti ohledně Zápisu:

 

Nemáte-li možnost tisku, bude Vám formulář žádosti, evidenčního listu a čestného prohlášení vytištěn po telefonické či emailové dohodě před oficiálním Zápisem ve dnech 2. - 3. května 2024.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ je v letošním roce dne 17.4.2024

v dopoledních hodinách od 9:00hod. - do 11:00 hod.

  v odpoledních hodinách od 15:00hod. - do 17:00 hod.

na webu:  www.ms-zelenecska.cz možnost virtuální prohlídky obou budov.

 

 

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle kritérií pro přijímání.

 

O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

​​

 

Rozhodnutí si vyzvednete ve dne

 

31. 05. 2024 od 9.30 – 11.30 + 13.00 – 16.30 hodin.

*Nevyzvednutá záporná rozhodnutí Vám budou zaslána poštou do vlastních rukou.

Kontakt pro komunikaci ohledně postupu v přijímacím řízení: 

Helena Zychová, tel.: 774462210, e-mail: reditelna@ms-zelenecska.cz

Kontakt pro komunikaci s dotazy týkající se organizace školy:

Lenka Papáčková, tel.: 604 608 700, e-mail: zastupkyne@ms-zelenecska.cz 

Snímek obrazovky 2023-02-17 v 20.32.13.png

Děti 3 - 6 let

PŘIJÍMÁ SE

přijatí 3-6 nové20240527_13131165.jpg
bottom of page